404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CONTRAVENTII

TITLU-Contraventii

DOMENIU ASOCIAT- Amenzi

TIP DOCUMENT-sentinta civila

NUMAR DOCUMENT-3971

DATA-02.07.2007

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila, petenta SC M. SRL a solicitat instantei anularea procesului verbal de contraventie intocmit de catre intimata DGFPB .

Prin sentinta civila nr. 3971 din 02.07.2007 Judecatoria Braila a admis plangerea formulata, a anulat procesul verbal de contraventie si a exonerat petenta de plata amenzii aplicata prin acesta .

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca petenta a fost sanctionata contraventional in temeiul art. 7 lit. a din Legea nr. 252/2003 intrucat urmare a unui control efectuat s-a constatat faptul ca agentul economic nu are procurat registrul unic de control pentru sediul social, iar potrivit dispozitiilor articolului mai sus mentionat constituie contraventie neachizitionarea registrului unic de control de la directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediu social contribuabilul, iar in temeiul art. 6 alin. 1 si 2 registrul unic de control se elibereaza, contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de inregistrare, in cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul celorlalte categorii de contribuabili, iar in 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, contribuabilii vor achizitiona registrul unic de control de la directiile generale ale finantelor publice .

De asemenea instanta a mai retinut ca petenta a fost sanctionata pentru o alta fapta decat cea descrisa in procesul verbal. Astfel, agentul constatator a prevazut ca petenta a incalcat prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 25272003, or la rubrica care prevede temeiul de drept al faptei ce consituie contraventie agentul de control a mentionat ca fapta este prevazuta de art. 7 lit. a . Or, dispozitiile art. 5 alin. 2 prevad ca registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si /sau acorduri de functionare . Instanta de fond a apreciat ca incadrarea juridica gresita a faptei reprezinta un motiv de nulitate al procesului verbal de contraventie .

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs intimata DGFPB, criticand-o pentru nelegalitate, in sensul ca motivele care atrag nulitatea procesului verbal de contraventie sunt limitativ prevazute de lege respectiv art. 16 alin. 7, art. 17 si art. 19 alin. 1 din O.G. nr. 2/2002, conditii in care nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 nu poate conduce la nulitatea procesului verbal de contraventie . De asemenea intimata a mai aratat ca instanta de fond in mod gresit a retinut ca efectuarea controlului s-a facut la sediul social .

Prin decizia civila nr. 324 din 08.10.2007, Tribunalul Braila a respins ca nefondat recursul declarat de intimata DGFPB, considerand neintemeiate criticile aduse hotararii . Astfel, acesta a apreciat ca instanta de fond in mod corect a apreciat ca gresita incadrare juridica a faptei constituie un motiv de nulitate, prevazut de art. 16 din O.G. nr. 2/2001, fiind vorba despre un caz de nulitate relativa, iar in ceea ce priveste locul savarsirii contraventiei imprejurarea ca s-a trecut in procesul verbal un alt loc decat acela unde s-a desfasurat controlul consituie de asemenea un motiv de nulitate prevazut de dispozitiile art. 16 din O.G. nr. 2/2001 .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro