404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere art.2781/C.proc.pen. Schimbarea temeiului scoaterii de sub urmărire penală

Prin sentinţa Judecătoriei Brăila, s-a admis plângerea petentului A.G. împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penale a învinuitului N.G.

Ca urmare, s-a dispus desfiinţarea Ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală nr.3620/P/2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila şi restituie dosarul acestei unităţi de Parchet în vederea REDESCHIDERII URMĂRIRII PENALE faţă de N.V. sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art 180 al. 1 C.pen.

Pentru a se dispune astfel, instanţa a reţinut că în primul rând, în cursul cercetării penale au fost audiaţi martorii Ş.C., Ş.N. şi C.S..

Pentru a dispune soluţia atacată, procurorul a ţinut cont doar de declaraţiile martorilor Ş.C. şi Ş.N. fără să facă nici o referire şi fără să înlăture declaraţia martorei C.S. care susţine teza petentului, în sensul că acesta nu l-a lovit pe intimat.

Aprecieri cu privire la subiectivism şi sinceritate pot fi făcute faţă de toţi cei trei martori, aceştia fiind părţi (creditori şi debitor) în dosarul civil ce a impus necesitatea efectuării expertizei.

Potrivit art 87 Cpp, când se constată că există contraziceri între declaraţiile persoanelor ascultate în aceeaşi cauză, se procedează la ascultarea acelor persoane, dacă aceasta este necesară pentru lămurirea cauzei. Textul este imperativ, obligând organele judiciare să procedeze la efectuarea confruntării în condiţiile expuse, textul folosind expresia – se procedează, iar nu se poate proceda.

Ca urmare, pentru a dispune o soluţie în cauză, procurorul trebuia să ţină cont de toate declaraţiile martorilor audiaţi, iar dacă observa contradicţii trebuia să efectueze confruntări între aceştia, şi să înlăture motivat declaraţiile pe care le considera subiective şi nesincere, cu atât mai mult cu cât nu există un certificat medico-legal care să ateste vreo urmă de violenţă pe corpul părţii vătămate. Aceste contradicţii sunt evidente în prezenta cauză, iar confruntarea martorilor este absolute necesară pentru lămurirea cauzei.

În plus, dubii cu privire la vinovăţia petentului ar rezulta şi din faptul că potrivit actelor medicale depuse la dosar rezultă că la data incidentului – 29.07.2008 petentul avea mâna stângă imobilizată în atelă gipsată şi legată de gât, caz în care ar fi plauzibile susţinerile acestuia că în aceste condiţii, fiind şi proaspăt operat, nu putea să se aplece şi să lovească cu capul.

Mai mult, procurorul nu a verificat relaţiile existente între părţi şi martori , prin plângerea sa petentul N.V. arătând că între el şi fraţii Ş. există o relaţie conflictuală veche. Având în vedere că această situaţie ar putea reprezenta un motiv pentru aprecierea ca nesincere şi înlăturarea acestor declaraţii, se impune ca procurorul să efectueze confruntări şi între petentul N.V. şi cei doi martori sau să îi reaudieze cu privire la aceste aspecte.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa apreciază că se impune redeschiderea urmăririi penale urmând a se efectua confruntări între martorii Ş.C. şi Ş.N. pe de o parte şi C.S., pe de altă parte (cu privire la situaţia de fapt), precum şi între martorii Ş.C. şi Ş.N. pe de o parte şi petentul N.V. pe de altă parte, cu privire la existenţa relaţiilor conflictuale dintre cei trei.

În plus, prin plângerea sa petentul a arătat că de faţă la conflict au mai fost şi alţi martori care nu au fost audiaţi. Ca urmare, câtă vreme instanţa nu poate audia martori în cadrul procedurii reglementate de art 2781 Cpp, procurorul va trebui să audieze şi martorii propuşi în apărare de petent, urmând ca după efectuarea tuturor actelor impuse de instanţă să dispună o nouă soluţie raportată la toate probele

Reanalizând situaţia de fapt, procurorul în nici un caz nu va putea să agraveze situaţia petentului N.V. faţă de situaţia din Ordonanţa nr. 3620/P/2008 din 08.12.2008, întrucât suntem în calea de atac a acestuia.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro