404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Evacuare

Reclamanta RS a chemat în judecată pe pârâtul BL solicitând, pe calea ordonanţei preşedinţiale, evacuarea paratului din imobilul proprietatea sa situat in Braila, str. R, bl. C5, sc.1, et.1, ap. 12, jud. Braila, pe care il ocupa fara titlu, pana la solutionarea cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr. 712/196/2010 al Judecatoriei Braila, cu cheltuieli de judecata.

Prin sentinţa civilă nr. 521/25 ianuarie 2010 pronunţată de Judecătoria Brăila s-a admis cererea şi s-a dispus evacuarea paratului din apartamentul reclamantei situat in Braila, str. R, bl. C5, sc.1, et.1, ap. 12, jud. Braila, fara somare si fara trecerea vreunui termen, pana la solutionarea cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr. 712/196/2010 al Judecatoriei Braila.

In motivarea cererii reclamanta arata ca paratul este fiul concubinului sau Burlacu Done, care in prezent este decedat. Dupa decesul concubinului, reclamanta a fost de acord ca fiul acestuia care avea probleme locative, sa locuiasca pentru o perioada scurta in apartamentul sau, intelegandu-se ca paratul sa plateasca utilitatile. Insa, paratul nu si-a indeplinit obligatia de plata a intretinerii, figurand cu o restanta de aproximativ 1000 ron, iar la plata energiei electrice cu o restanta de 600 ron. .

Paratul, legal citat, nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in fata instantei pentru a-si preciza pozitia fata de cererea de chemare in judecata.

Instanţa a reţinut că:

Potrivit art. 581 alin. 1 C.pr.civ. “instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar putea pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari”.

In consecinta, pe lângă condiţiile necesare oricărei acţiuni în justiţie, pentru admiterea unei cereri de ordonanţă preşedinţială este imperios necesară existenţa condiţiilor specifice de admisibilitate şi anume urgenţa, vremelnicia, neprejudecarea fondului cauzei şi aparenţa dreptului.

Potrivit certificatului de mostenitor nr. 182/21.12.2009 emis de BNP DP, apartamentul nr. 12 situat in Braila, str. R, bl. B5, sc.1, et.1 a fost mostenit de reclamanta de pe urma defunctei sale mame RM.

Există urgenţă, în sensul dispoziţiilor art. 581 C. pr. civ., ori de câte ori, păstrarea unui drept, prevenirea unei pagube iminente sau înlăturarea unei piedici ivite în cursul unei executări nu pot fi realizate în mod eficace pe calea acţiunii de drept comun.

Or, reclamanta, a dovedit ca pe rolul Judecatoriei Braila se afla inregistrat dosarul nr. 712/196/2010 avand ca obiect evacuarea paratului BL, cu termen la 10.06.2010, prin care se solicita si obligarea paratului la plata sumei de 1600 ron reprezentand contravaloarea intretinerii si energiei electrice.

Asa fiind, inregistrarea unor restante la plata utilitatilor care incumba reclamantei ca proprietar al imobilului, constituie o pagubă iminentă, care justifica pronuntarea unei ordonante presedintiala.

Prin decizia nr. 113/2010 pronunţată de Tribunalul Brăila a fost declarat nul recursul.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro