404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Limitele controlului titlului executoriu. Incalcarea autoritatii de lucru judecat a hotararii judecatoresti ce constituie titlu executoriu.

Judecatoria Tulcea a admis contestatia la executare formulata de contestatorul G.D., a anulat procesul-verbal de punere in posesie a intimatilor incheiat de exectorul judecatoresc, in conformitate cu schita anexa a raportului de expertiza efectuat in cauza, retinand ca, prin hotarare judecatoreasca, contestatorul a fost obligat sa lase in deplina proprietate si posesie, suprafata de 653 m.p. teren, insa, executorul judecatoresc nu a transpus exact in teren schita mentionata cu autoritate de lucru judecat in dispozitivul sentintei civile nr. 965/1993 a Judecatoriei Tulcea, existand diferente explicabile prin erorile instrumentelor de masura folosite de expert si de executor, apreciindu-se in aceste conditii ca punerea in posesie in baza titlului executoriu nu s-a realizat in concret, asa cum prevede acesta si, de aceea s-a anulat procesul-verbal.

Cum in cauza s-a efectuat o noua expertiza tehnica, s-a dispus ca executarea silita sa se faca pe amplasamentul identificat pe schita anexa a raportului de expertiza, ceea ce a presupus ca suprafata de teren sa se restranga la dimensiunile indicate in acest raport.

Impotriva acestei hotarari au declarat recurs intimatii, recurs ce a fost admis cu majoritate de voturi.

Potrivit disp.art. 399 si urm. Cod pr.civila, impotriva executarii silite insasi, precum si impotriva oricarui act de executare, se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare, putandu-se face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu.

In petitul contestatiei se solicita admiterea contestatiei, anularea executarii, constatarea perimarii, admiterea expertizei tehnice a suprafetei executate, intoarcerea executarii prin restabilirea situatiei anterioare.

Instanta de fond a inlaturat in mod corect exceptiile invocate, insa, prin dispunerea efectuarii unei noi expertize topo, a procedat practic la o noua judecata pe fondul actiunii initiale, in mod gresit anulandu-se ultimul act de executare si dispunandu-se o noua punere in posesie pe baza unui raport de expertiza care, prin masuratorile efectuate, a ajuns la alte dimensiuni si alte loturi ale suprafetei de teren ce revenea intimatilor recurenti si care fusese stabilita printr-un titlu executoriu care a format obiectul executarii silite.

In acest fel, s-a incalcat principiul autoritatii de lucru judecat a unei hotarari judecatoresti definitive, susceptibile de a fi executate silit. De aceea, folosind expertize diferite, cu metode de masurare diferite, instanta de fond a ajuns practic la un paradox de a invalida o expertiza cu autoritate de lucru judecat pentru ca, impotriva acelei hotarari, contestatorul a exercitat caile de atac fara a triumfa.

In cadrul contestatiei la executare, instanta ar fi putut retine si cerceta fapte sau imprejurari intervenite dupa pronuntarea hotararii ce se executa si nu pe acelea care au intervenit inainte.

In acest context, cu majoritate de voturi, recursul a fost admis, hotararea atacata a fost casata, in sensul ca s-a respins contestatia la executare ca nefondata.

N.R.

Apreciem ca opinia separata conform careia recursul trebuia admis, casata sentinta atacata si trimisa cauza spre rejudecare, este opinia justa.

Intr-adevar, in contextul in care instanta de fond a concluzionat fara sa motiveze ca executarea facuta de executor nu respecta titlul executor, retinand ca diferentele dintre cele doua expertize topo sunt nesemnificative, explicandu-le prin erori de masura, se impunea ca prima instanta sa solicite expertului sa lamureasca de unde provin diferentele de teren dintre cele doua schite, sa explice eventualele erori de masuratoare retinute de instanta ca atare.

In absenta unor astfel de probe stiintifice, apreciem si noi ca hotararea pronuntata nu a desavarsit fondul cauzei, continand motive contradictorii, singura solutie care s-ar fi impus fiind, casarea hotararii si trimiterea spre rejudecare aceleiasi instante de fond.

(decizia civila nr. 332/22.05.2003

pronuntata de Tribunalul Tulcea)

Judecatoria Tulcea a admis contestatia la executare formulata de contestatorul G.D., a anulat procesul-verbal de punere in posesie a intimatilor incheiat de exectorul judecatoresc, in conformitate cu schita anexa a raportului de expertiza efectuat in cauza, retinand ca, prin hotarare judecatoreasca, contestatorul a fost obligat sa lase in deplina proprietate si posesie, suprafata de 653 m.p. teren, insa, executorul judecatoresc nu a transpus exact in teren schita mentionata cu autoritate de lucru judecat in dispozitivul sentintei civile nr. 965/1993 a Judecatoriei Tulcea, existand diferente explicabile prin erorile instrumentelor de masura folosite de expert si de executor, apreciindu-se in aceste conditii ca punerea in posesie in baza titlului executoriu nu s-a realizat in concret, asa cum prevede acesta si, de aceea s-a anulat procesul-verbal.

Cum in cauza s-a efectuat o noua expertiza tehnica, s-a dispus ca executarea silita sa se faca pe amplasamentul identificat pe schita anexa a raportului de expertiza, ceea ce a presupus ca suprafata de teren sa se restranga la dimensiunile indicate in acest raport.

Impotriva acestei hotarari au declarat recurs intimatii, recurs ce a fost admis cu majoritate de voturi.

Potrivit disp.art. 399 si urm. Cod pr.civila, impotriva executarii silite insasi, precum si impotriva oricarui act de executare, se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare, putandu-se face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu.

In petitul contestatiei se solicita admiterea contestatiei, anularea executarii, constatarea perimarii, admiterea expertizei tehnice a suprafetei executate, intoarcerea executarii prin restabilirea situatiei anterioare.

Instanta de fond a inlaturat in mod corect exceptiile invocate, insa, prin dispunerea efectuarii unei noi expertize topo, a procedat practic la o noua judecata pe fondul actiunii initiale, in mod gresit anulandu-se ultimul act de executare si dispunandu-se o noua punere in posesie pe baza unui raport de expertiza care, prin masuratorile efectuate, a ajuns la alte dimensiuni si alte loturi ale suprafetei de teren ce revenea intimatilor recurenti si care fusese stabilita printr-un titlu executoriu care a format obiectul executarii silite.

In acest fel, s-a incalcat principiul autoritatii de lucru judecat a unei hotarari judecatoresti definitive, susceptibile de a fi executate silit. De aceea, folosind expertize diferite, cu metode de masurare diferite, instanta de fond a ajuns practic la un paradox de a invalida o expertiza cu autoritate de lucru judecat pentru ca, impotriva acelei hotarari, contestatorul a exercitat caile de atac fara a triumfa.

In cadrul contestatiei la executare, instanta ar fi putut retine si cerceta fapte sau imprejurari intervenite dupa pronuntarea hotararii ce se executa si nu pe acelea care au intervenit inainte.

In acest context, cu majoritate de voturi, recursul a fost admis, hotararea atacata a fost casata, in sensul ca s-a respins contestatia la executare ca nefondata.

N.R.

Apreciem ca opinia separata conform careia recursul trebuia admis, casata sentinta atacata si trimisa cauza spre rejudecare, este opinia justa.

Intr-adevar, in contextul in care instanta de fond a concluzionat fara sa motiveze ca executarea facuta de executor nu respecta titlul executor, retinand ca diferentele dintre cele doua expertize topo sunt nesemnificative, explicandu-le prin erori de masura, se impunea ca prima instanta sa solicite expertului sa lamureasca de unde provin diferentele de teren dintre cele doua schite, sa explice eventualele erori de masuratoare retinute de instanta ca atare.

In absenta unor astfel de probe stiintifice, apreciem si noi ca hotararea pronuntata nu a desavarsit fondul cauzei, continand motive contradictorii, singura solutie care s-ar fi impus fiind, casarea hotararii si trimiterea spre rejudecare aceleiasi instante de fond.

(decizia civila nr. 332/22.05.2003

pronuntata de Tribunalul Tulcea)

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro