404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs. Casare cu trimitere spre rejudecare. Cerere de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Informare adresată de către Serviciul de Probaţiune judecătorului delegat la compartimentul executări penale. Nulitatea sesizării instanţe

Recurs. Casare cu trimitere spre rejudecare. Cerere de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Informare adresată de către Serviciul de Probaţiune judecătorului delegat la compartimentul executări penale. Nulitatea sesizării instanţei de fond.

Decizia penală nr.39/2008

Referitor la recursul declarat de inculpatul H.V., împotriva sentinţei penale nr. 162 din 23.10.2007 a Judecătoriei Babadag, tribunalul reţine următoarele :

Prin cererea adresată Judecătoriei Babadag şi înregistrată cu nr. 722/179/2007, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea a învedera faptul că condamnatul H.V. nu s-a prezentat la termenele de supraveghere începând cu luna aprilie 2007, având în vedere pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere, care îi fusese aplicată.

Prin sentinţa penală nr. 162/2007, Judecătoria Babadag a dispun revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată condamnatului H.V. prin sentinţa penală nr. 102/2006 a aceleaşi instanţe şi dispus executarea în întregime a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare în regim de detenţie.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :

H.V. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 102/2006 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 163/2006 a Tribunalului Tulcea la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei fixându-se un termen de încercare de 4 ani şi 6 luni.

În conformitate cu dispoziţiile art. 86 3 Cod penal, s-a stabilit că acesta să se supună dispoziţiilor alin. 1 lit. a-d ale acestui articol, încredinţându-se supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Deşi i-au fost aduse la cunoştinţă sub semnătură aceste măsuri precum şi celelalte obligaţii şi drepturi pe care le avea în timpul colaborării cu Serviciul de Probaţiune Tulcea şi a fost predat procesul verbal nr. 2372/SP/20 decembrie 2006, care includea planul de supraveghere condamnatul a nesocotit dispoziţiile hotărârii judecătoreşti.

A mai reţinut Judecătoria Babadag că, potrivit art. 86 3 lit. b Cod penal, acesta avea obligaţia să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea.

De asemenea, în conformitate cu lit. c a aceluiaşi articol, condamnatul trebuia să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă.

Aceste îndatoriri nu au fost aduse la îndeplinire de către H.V. care începând cu luna aprilie 2007 nu s-a mai prezentat la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Chiar dacă acesta a plecat în străinătate să presteze muncă şi să realizeze veniturile necesare procurării mijloacelor de subzistenţă, era obligat să încunoştinţeze instituţia însărcinată cu supravegherea sa, ori din materialul probator aflat la dosar rezultă că acest lucru nu s-a întâmplat, condamnatul sfidând activitatea Serviciului de Probaţiune, care prin obiectivele fixate urmărea reintegrarea persoanei supravegheate.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat recurs condamnatul H.V., care a criticat-o pentru nelegalitate.

În dezbateri, s-a solicitat trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond pentru nerespectarea normelor privind legala sesizare.

Analizând recursul prin prisma aspectelor invocate, se observă că Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea practic nu a solicitat în mod expres revocarea suspendării sub supraveghere ci, a făcut o informare către instanţa de executare pentru ca judecătorul delegat să aprecieze dacă se impune revocarea suspendării.

Tribunalul reţine că potrivit legii de organizare a Serviciilor de Probaţiune, acestea au posibilitatea fie să ceară direct revocarea în temeiul art. 83 sau 864 al. 2 Cod penal, fie să facă o informare în atenţia judecătorului delegat cu executarea pedepselor.

Instanţa de recurs opinează că s-a avut în vedere această a doua variantă deoarece în adresa înaintată Judecătoriei Babadag se precizează clar că este în atenţia judecătorului delegat cu executarea pedepsei.

Potrivit art. 447 al 1 Cod pr. penală, asupra revocării suspendării, în condiţiile art. 83 sau 864 Cod penal se pronunţă din oficiu sau la sesizarea procurorului instanţa care a pronunţat în primă instanţă suspendarea.

În condiţiile în care Judecătoria Babadag nu a fost sesizată cu o cerere de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de către judecătorul delegat cu executarea pedepselor, hotărârea atacată a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor privind legala sesizare a instanţei, fapt care atrage nulitatea absolută a sentinţei în condiţiile art. 197 al. 2 şi 3 Cod pr. penală.

Faţă de cele expuse, urmează să fie admis recursul declarat de condamnatul H.V., să fie casată în totalitate sentinţa penală nr. 162/2007 a Judecătoriei Babadag, iar cauza va fi trimisă spre rejudecare aceleaşi instanţe pentru încălcarea dispoziţiilor privind sesizarea acesteia.

În baza art. 192 al. 3 Cod pr. penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro