404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Schimbare incadrare juridica

Dosar nr. 1454/327/2006 (numar vechi 3331/2006)

SENTINŢA PENALĂ NR.1323

J U D E C A T A:

Prin rechizitoriul nr. 1500/P/2005 din 07.06.2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor (…) pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 189 alin 2 şi 180 alin 2 Cod penal; (…) pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 189 alin 2 şi art 180 alin 2 Cod penal cu aplic art 37 lit a Cod penal şi (…) pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 189 alin 2 şi art 180 alin 2 Cod penal.

S-a reţinut prin actul de sesizare că în data de 12.05.2005 inculpaţii (…), (…) şi (…) l-au lipsit de libertate pe (…) şi i-a cauzat leziuni pentru a căror vindecare acesta a necesitat 7-9 zile de îngrijiri medicale.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În data de 12.05.2005, după lăsarea serii, partea vătămată (…) şi martora (…) se aflau în Municipiul Tulcea, la cofetăria Diplomat de pe faleza Dunării. În timp ce aceştia stăteau la o masă, (…) vorbind la telefon, în cofetărie au intrat inculpaţii (…), (…) şi (…). Pe fondul unor neînţelegeri mai vechi, cei trei inculpaţi l-au apucat pe partea vătămată, scoţându-l din cofetărie şi ducându-l către o maşină aparţinând inculpatului (…), parcată la baza scărilor ce fac legătura între faleza Dunării şi str.Gării. Întrucât partea vătămată se opunea acestei deplasări inculpaţii i-au aplicat lovituri, între cei implicaţi în incident declanşându-se un schimb de cuvinte şi ajungându-se chiar la un scandal perceput mai ales sonor de către persoanele aflate în preajmă. Este de observat că partea vătămată era ţinută de mâini de inculpaţi şi condusă forţat spre autoturism.

Cum partea vătămată era dusă de inculpaţi către respectivul autoturism, un lucrător de poliţie şi un agent de pază care au perceput incidentul s-au interpus între autoturism şi părţile angrenate în conflict şi au reuşit să le despartă pe acestea. Cei implicaţi în conflict au fost conduşi la un post al Poliţiei de proximitate aflat în imediata apropiere.

Se cuvine a fi subliniat faptul că anterior acestui incident între părţi existaseră neînţelegeri legate de încredinţarea unui laptop inculpaţilor de către partea vătămată dar şi de bănuiala a doi dintre inculpaţi că partea vătămată le avariase maşinile, inculpatul (…) depunând în acest sens şi o plângere la poliţie.

Situaţia de fapt mai sus descrisă şi reţinută în sarcina inculpaţilor este dovedită cu declaraţiile martorilor (…), (…), (…), (…) , declaraţiile părţii vătămate (…), certificatul medico-legal, coroborate în parte cu declaraţiile inculpaţilor.

În drept faptele inculpaţilor (…), (…) şi (…) de a-l lipsi de libertate pe partea vătămată (…) la data de 12.05.2005, în mod ilegal şi de a-i cauza leziuni pentru a căror vindecare a necesitat 7-9 zile de îngrijiri medicale, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.189 alin.2 şi art.180 alin.2 Cod penal.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul (…) faţă de gravitatea faptelor, de modul concret şi de împrejurările în care au fost săvârşite, de persoana inculpatului, având în vedere şi conduita acestuia pe parcursul întregului proces penal dar şi celelalte criterii generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art.72 Cod penal, urmează ca în baza art. 189 alin 2 Cod pen. cu aplic. art 74 lit a şi c şi 76 lit b Cod penal instanţa să îl condamne pe inculpatul (…) la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 180 alin 2 cod penal cu aplic art 74 lit a şi c şi 76 lit e Cod penal instanţa îl va condamna pe inculpatul (…) la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza art. 33 lit a şi 34 lit b Cod penal inculpatul (…) va executa pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

În baza art. 71 Cod penal instanţa va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit a şi b Cod penal.

Cum instanţa apreciază că reeducarea inculpatului poate avea loc fără executarea pedepsei prin stimularea eforturilor de autoeducare ale acestuia va dispune în baza art. 81 Cod penal, suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

În baza art. 71 alin 5 Cod penal va suspenda executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.

Totodată, instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul (…), faţă de gravitatea faptelor, de modul concret şi de împrejurările în care au fost săvârşite, de persoana inculpatului care este recidivist postcondamnatoriu, având în vedere şi conduita acestuia pe parcursul întregului proces penal, urmează ca în baza art. 189 alin 2 Cod penal cu aplicare art. 74 lit c şi 76 lit b Cod penal cu aplicarea art 37 lit a Cod penal instanţa să îl condamne pe inculpatul (…) la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art 180 alin 2 Cod penal cu aplic art 74 lit c şi 76 lit e Cod penal cu aplicare art 37 lit a Cod penal instanţa îl va condamna pe inculpatul (…) la pedeapsa de 2 luni închisoare

Cum prin sentinţa penală nr.1417/02.06.2004 a Judecătoriei Tulcea inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare, noile infracţiuni fiind săvârşite în termenul de încercare, instanţa va revoca suspendarea condiţionată a acestei pedepse adaugând-o la fiecare dintre pedepsele aplicate.

În baza art 33 lit a şi 34 lit b Cod penal inculpatul (…) va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal vor fi interzise inculpatului drepturile prevăzute de art 64 lit a şi b Cod penal.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul (…), faţă de gravitatea faptelor, de modul concret şi de împrejurările în care au fost săvârşite, de persoana inculpatului, având în vedere şi conduita acestuia pe parcursul întregului proces penal, dar şi celelalte criterii generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art.72 Cod penal urmează ca în baza art 189 alin 2 Cod penal cu aplic art 74 lit a şi c şi 76 lit b Cod penal instanţa să-l condamne pe inculpatul (…) la pedeapsa de 1 an închisoare

În baza art 180 alin 2 Cod penal cu aplic art 74 lit a şi c şi 76 lit e Cod penal instanţa îl va condamna pe inculpatul (…) la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza art 33 lit a şi 34 lit b Cod penal inculpatul (…) va executa pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

În baza art 71 Cod penal vor fi interzise inculpatului drepturile prevăzute de art 64 lit a şi b Cod penal.

Cum instanţa apreciază că reeducarea inculpatului poate avea loc fără executarea pedepsei prin stimularea eforturilor de autoeducare ale acestuia va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

În baza art 71 alin 5 Cod penal va suspenda executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.

Totodată, instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Partea vătămată (…) s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5000 lei reprezentând daune morale, solicitând şi obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare pe care le-a făcut.

Nu pot fi primite susţinerile inculpaţilor prin apărători, potrivit cărora cererea părţii vătămate este tardivă în condiţiile în care partea vătămată a precizat încă din cursul urmăririi penale că se constituie parte civilă în cauză, precizând doar cuantumul pretenţiilor după citirea actului de sesizare.

Deşi partea civilă a obţinut satisfacţie prin condamnarea inculpaţilor este nevoie de un efort suplimentar din partea acestora din urmă pentru repararea prejudiciului moral cauzat părţii civile, însă nu de proporţiile solicitate de aceasta.

Aşa fiind, instanţa va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă (…) şi va obliga inculpaţii în solidar la plata sumei de 1000 lei cu titlu de daune morale către partea civilă (…), respingând restul pretenţiilor civile ale acestuia.

Inculpatul (…) va fi obligat la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Inculpatul (…) va fi obligat la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Inculpatul (…) va fi obligat la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Inculpatul (…) va fi obligat la plata sumei de 250 lei cu titlu cheltuieli judiciare către partea civilă (…).

Inculpatul (…) va fi obligat la plata sumei de 250 lei cu titlu cheltuieli judiciare către partea civilă (…).

Inculpatul (…) va fi obligat la plata sumei de 250 lei cu titlu cheltuieli judiciare către partea civilă (…).

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro