404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pretentii civile

Dosar nr. 1544/327/2008 SENTINTA PENALA INSTANŢA Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea nr. 1608/P/2007, a fost trimis în judecată inculpatul (…), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 182 alin 2 c.pen. S-a reţinut, în esenţă prin actul de sesizare al instanţei, în sarcina inculpatului, că în data de 17.09.2006 a aplicat mai multe lovituri lui (…), lovituri ce au pus în primejdie viaţa. Situaţia de fapt din rechizitoriu s-a stabilit în baza următoarelor mijloace de probă: declaraţiile martorilor (…), (…), (…), CML 659/2006 şi completarea din 01.02.2007 a SML Tulcea coroborate cu declaraţiile părţii vătămate şi ale învinuitului. În cursul urmăririi penale, partea vătămată (…), s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 20.000 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de spitalizare ( fila 22 dosar de urmărire penală). În cursul cercetării judecătoreşti, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, s-a constituit parte civilă cu suma de 464,73 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de spitalizare ale părţii civile (…)( fila 8 ). A fost audiat inculpatul, care a precizat că a lovit partea vătămată menţionând însă că a exercitat aceste violenţe urmare a provocării din partea părţii vătămate. A mai arătat inculpatul că în momentul incidentului , pe stradă nu se afla nicio persoană care să vadă ce s-a întâmplat. A fost audiată partea civilă care şi-a menţinut declaraţia dată în cursul urmăririi penale. În apărare, inculpatul a solicitat audierea martorului (…) , probă încuviinţată şi administrată de către instanţă. A fost audiat martorul Capugiu Mădălin, care şi-a menţinut declaraţia dată în cursul urmăririi penale. Analizând cauza , în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarele : În după amiaza zilei de 17.09.2006, în jurul orelor 18.00, partea civilă (…), s-a întors din Tulcea la domiciliul său din localitatea Iazurile, în centrul localităţii s-a deplasat însă la un bar din zonă unde a servit o halbă cu vin. În acel local l-a văzut şi pe vecinul său (…) care şi acesta consuma la o masă alăturată. După un timp inculpatul (…) a părăsit localul şi după ce partea vătămată şi-a terminat vinul a pornit spre casă. Ordinea în care cei doi au părăsit barul a fost percepută şi de martorul (…) , care l-a văzut pe fratele său (…) plecând spre casă cu bicicleta şi după el, în aceeaşi direcţie, a plecat şi partea vătămată. Martorul a precizat că a perceput în local , cum fratele său (…), se tot uita spre masa la care stătea el şi partea vătămată. Partea vătămată a declarat că în momentul în care a ajuns în dreptul locuinţei vecinului său (…), acesta din urmă i-a ieşit în faţă, a început să-l lovească cu un obiect, după prima lovitură victima pierzându-şi cunoştinţa şi căzând iar inculpatul continuând să-i aplice diverse lovituri în cap şi în faţă. Inculpatul a negat într-un fel comiterea faptei de maniera arătată, arătând că el a fost cel care a ajuns din urmă partea vătămată , pe bicicletă , deşi partea vătămată şi martorul (…) au arătat că inculpatul a plecat primul . În momentul în care a ajuns partea vătămată din urmă, inculpatul a învederat că victima i-a adresat diverse injurii şi deranjat de aceste cuvinte ar fi coborât de pe bicicletă cerându-i victimei socoteală , însă fiind lovit de acesta din urmă cu doi pumni în umărul drept, s-a enervat şi i-a aplicat două lovituri cu mâna dreaptă , cu dosul palmei, peste gură. După a doua lovitură victima a căzut la sol, după care inculpatul şi-a continuat drumul. Incidentul a fost perceput de către martorii (…) şi (…) , care se jucau pe o stradă de după colţ şi care auzind gălăgie au venit pe strada unde se aflau părţile, curioşi fiind de ceea ce se întâmplă. Martorul (…) , a arătat că fiind pe străduţa alăturată , a auzit pe cineva că striga să fie lăsat în pace şi în momentul în care a ajuns după colţ a văzut că (…) era pe jos , în genunchi , plin de sânge pe faţă şi pe cămaşă iar alături de el era inculpatul care se învârtea în jurul victimei reproşându-i ceva, în timp ce (…) îi cerea să nu mai lovească. Scena i-a inspirat teamă minorului care împreună cu prietenul său au plecat fiecare acasă şi au povestit ce au văzut. Acest martor a perceput incidentul de la o distanţă de cca 50 m . Minorul (…), a arătat că auzind gălăgie de după colţ, s-a uitat şi a văzut la cca 30m de el , pe (…) în genunchi , plin de sânge pe bărbie şi pe cămaşă, a plecat iar (…) se învârtea în jurul acestuia la cca 1 m de victimă , spunându-i ceva. Şi acest martor a fugit de teamă şi nu a mai văzut vreo altă persoană în zonă. Faţă de probele administrate, se concluzionează că inculpatul i-a aplicat lovituri victimei proiectând-o la sol, loviturile fiind destul de grave întrucât victima era plină de sânge şi orice provocare justificată de către inculpat, nedovedită însă prin prisma probatoriului administrat, nu justificau exercitarea acestei agresiuni din partea inculpatului care să ducă la acordarea iniţial a 14-15 zile îngrijiri medicale , iar ulterior prin apariţia unui hematom subdural cronic fronto-temporo-parietal, leziunile să necesite prelungirea zilelor de îngrijiri medicale la 30-40. Datorită hematomului care a apărut la o lună şi jumătate de la incident , fiind necesară o intervenţie medicală , viaţa victimei fiind pusă în primejdie , aceasta din urmă rămânând cu două defecte osoase ale bolţii craniene ce constituie infirmitate fizică permanentă. De concluzionat este faptul că niciuna din depoziţiile martorilor audiaţi în cauză , nu confirmă o eventuală provocare din partea părţii vătămate, de altfel martorul (…) încuviinţat inculpatului în apărare, a perceput momentul ulterior incidentului neoferind astfel indicii asupra circumstanţelor săvârşirii faptei. În drept, faţă de situaţia de fapt astfel reţinută, se constată că fapta inculpatului (…), care în data de 17.09.2006, a aplicat mai multe lovituri lui (…), lovituri ce i-au pus viaţa în primejdie întruneşte atât din punct de vedere obiectiv cât şi subiectiv, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 182 alin 2 c.pen. La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 72 c.pen respectiv de dispoziţiile părţii generale ale codului penal , de limitele de pedeapsă fixată în partea specială, de gradul de pericol social concret al faptei săvârşite care aduce atingere integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei, de persoana inculpatului care a recunoscut parţial săvârşirea faptei în sensul că a învederat un aspect nedovedit în cauză şi care vizează provocarea din partea părţii civile , de urmările produse în sensul că s-a pus în primejdie viaţa victimei aceasta rămânând cu infirmitate permanentă fizic. Faţă de aceste considerente , urmează să fie condamnat inculpatul la o pedeapsă de 2 ani închisoare orientată spre minim. In baza art. 71 cod penal, se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al.1 lit. a teza a 2-a lit. b Cod penal. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 81 cod penal şi apreciind că scopul pedepsei poate fi atins fără executarea acesteia, instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durata de 4 ani reprezentând termen de încercare conform art. 82 cod penal. Pentru a proceda în acest sens, instanţa a avut în vedere recunoaşterea manifestată parţial de către inculpat dar şi faptul că este reabilitat în ceea ce priveşte pedeapsa de 500.000 lei vechi amendă penală aplicată prin s.p. nr. 607/2000 a Judecătoriei Tulcea. In baza art. 71 alin.5 Cod penal se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate ia în baza art. 359 Cod pr. penală, se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării. Se vor respinge ca nefondate acţiunile civile formulate de părţile civile Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea şi (…), în considerarea faptului că în ceea ce priveşte acţiunea civilă se aplică normele ce guvernează în materie civilă, sub aspect probaţional, ori potrivit art. 1169 c.civ. cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească, iar părţile civile nu au probat întinderea prejudiciului reclamant prin depunerea unor înscrisuri eventuale în acest sens . Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prev.de art. 191 Cod pr. penală va fi obligat inculpatul la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro