404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Conflict de drepturi –restituire drepturi speciale

Dosar nr.781/179/2008

SENTINTA CIVILA NR. 84

Sedinta publica din data de 23 ianuarie 2009

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr.781/179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 272 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr.782/179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 272 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 272 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …., solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 443 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 1022 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 1046 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…../179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 488 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 1030 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 286 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 460 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 1140 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 429 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 1047 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 486 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

În motivarea cererilor mai sus precizate reclamanta a învederat ca fiecare dintre pârâtii are calitatea de salariat al Primariei Orasului Babadag, fiind încadrati cu contract individual de munca, iar în virtutea calitatii lor au primit sumele de bani precizate prin cererile introductive.

S-a sustinut ca prin raportul de control intermediar încheiat de controlorii financiari ai Camerei de Conturi Tulcea- Directia de Control Financiar Ulterior, întocmit la data de ….06.2008, s-a constatat ca drepturile acordate personalului contractual din cadrul Primariei orasului Babadag, în perioada anului 2007, în baza contractului colectiv de munca încheiat la nivel de institutie, sunt plati nelegale, ce au prejudiciat bugetul unitatii administrativ-teritoriale a orasului Babadag.

S-a învederat ca s-a retinut prin raportul de control ca sumele de bani acordate cu titlu de drepturi speciale, reprezentând indemnizatie pentru mentinerea sanatatii si securitatii muncii si fonduri pentru procurarea unei tinute decente, constituie plati nelegale si genereaza dobânzi pâna la data recuperarii integrale.

Reclamanta arata ca, fata de constatarile Directiei de Control Financiar apreciaza ca se impune obligarea pârâtilor care au primit aceste sume, ce au fost apreciate ca plati nelegale, la restituirea lor integrala, precum si a dobânzilor aferente calculate pâna la data restituirii sumei încasate necuvenit.

În drept, cererile au fost întemeiate pe dispozitiile prevederilor art.272 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare si art.62 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala.

În cauza pârâtii au formulat întâmpinare prin care au aratat ca în mod gresit pretinde reclamanta restituirea unor sume de bani reprezentând drepturi speciale prevazute în CCM pe anul 2007 încheiat la nivelul Primariei Babadag, aprobat prin HCL Babadag nr.146 din 31.07.2007, acte legale si valabil existente.

Prin sentintele civile nr. …, …, …, …, …, … toate din …09.2008; nr. …, 573, …, …, …, … toate din ….09.2008; nr. …, … toate din …09.2008, Judecatoria Babadag, în baza art.158 alin.3 rap.la art. 2 pct.1 lit.c C.pr.civila si art. 72 din Legea 168/1999, a declinat competenta solutionarii cauzelor mai sus precizate în favoarea Tribunalului Tulcea.

La Tribunalul Tulcea în sedinta din data de 19.11.2008 instanta a dispus conexarea dosarelor nr. …, …, …, … si ../179/2008 la dosarul nr…./179/2008 iar în sedinta din data de 17.12.2008, instanta a dispus conexarea dosarelor nr. …, …, …, …, …, …, … si …/179/2008 la cauza cu numarul …/179/2008, urmând sa apara sub acest din urma numar.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 280 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 286 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 272 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 280 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 1119 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…../179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 564 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…../179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 564 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …., solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 446 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 446 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 469 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 640 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …., solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 640 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 1126 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 640 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr…./179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …, solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 504 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata sub nr……/179/2008, Primaria orasului Babadag a chemat în judecata pe pârâtul …. solicitând a fi obligat la plata catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale – oras Babadag, suma de 143 lei reprezentând drepturi speciale acordate nelegal.

În motivarea cererilor mai sus precizate reclamanta a învederat ca fiecare dintre pârâtii are calitatea de salariat al Primariei Orasului Babadag, fiind încadrati cu contract individual de munca, iar în virtutea calitatii lor au primit sumele de bani precizate prin cererile introductive.

S-a sustinut ca prin raportul de control intermediar încheiat de controlorii financiari ai Camerei de Conturi Tulcea- Directia de Control Financiar Ulterior, întocmit la data de 30.06.2008, s-a constatat ca drepturile acordate personalului contractual din cadrul Primariei orasului Babadag, în perioada anului 2007, în baza contractului colectiv de munca încheiat la nivel de institutie, sunt plati nelegale, ce au prejudiciat bugetul unitatii administrativ-teritoriale a orasului Babadag.

S-a învederat ca s-a retinut prin raportul de control ca sumele de bani acordate cu titlu de drepturi speciale, reprezentând indemnizatie pentru mentinerea sanatatii si securitatii muncii si fonduri pentru procurarea unei tinute decente, constituie plati nelegale si genereaza dobânzi pâna la data recuperarii integrale.

Reclamanta arata ca, fata de constatarile Directiei de Control Financiar apreciaza ca se impune obligarea pârâtilor care au primit aceste sume, ce au fost apreciate ca plati nelegale, la restituirea lor integrala, precum si a dobânzilor aferente calculate pâna la data restituirii sumei încasate necuvenit.

În drept, cererile au fost întemeiate pe dispozitiile prevederilor art.272 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare si art.62 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala.

În cauza pârâtii au formulat întâmpinare prin care au aratat ca în mod gresit pretinde reclamanta restituirea unor sume de bani reprezentând drepturi speciale prevazute în CCM pe anul 2007 încheiat la nivelul Primariei Babadag, aprobat prin HCL Babadag nr.146 din 31.07.2007, acte legale si valabil existente.

Prin sentintele civile nr. 565, 567, 569, 571, 572, 576, 577 toate din 10.09.2008; nr. 621, 623, 624, 627, 629, 645 toate din 17.09.2008; nr. 647, 648, 649 toate din 18.09.2008 Judecatoria Babadag, în baza art.158 alin.3 rap.la art. 2 pct.1 lit.c C.pr.civila si art. 72 din Legea 168/1999, a declinat competenta solutionarii cauzelor mai sus precizate în favoarea Tribunalului Tulcea.

La Tribunalul Tulcea în sedinta din data de 19.11.2008, instanta a dispus conexarea dosarelor nr. 785, 787, 788, 791, 794, 795, 796, 797, 799, 802, 804, 807, 808, 809, 810/179/2008 la cauza cu numarul 783/179/2008, urmând sa apara sub acest din urma numar.

În sedinta din data de 21 ianuarie 2009 instanta a dispus conexarea dosarului nr.783/179/2008 la dosarul cu nr. 781/179/2008, urmând sa apara sub acest din urma numar.

Examinând actiunea raportat la probatoriul administrat în cauza, instanta urmeaza a retine urmatoarele.

Pârâtii: …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …., …, …, …, …, au calitatea de personal contractual în cadrul Primariei Orasului Babadag.

Potrivit art. 31 alin.1si 3 din Contractul Colectiv de Munca înregistrat sub nr. 9981 din 20.09.2007 „(1)Personalului contractual i se acorda lunar drepturi speciale pentru mentinerea sanatatii si securitatii muncii în cuantum de 160 lei neimpozabili, începând cu data înregistrarii Contractului Colectiv de Munca la DMSSF Tulcea, în baza prevederilor Titlului VIII din Legea 53/2003.

(3) Pentru o tinuta decenta personalul contractual prevazut în anexa nr.1, parte integranta la prezenta, beneficiaza de sume pentru achizitionarea tinutei ( vestimentatiei ) în valoare de 500 lei fiecare, semestrial, neimpozabili, conform cerintelor impuse de codul de conduita al personalului contractual. Sumele se vor justifica cu chitante fiscale de catre fiecare salariat. Se excepteaza de la acordarea acestor sume salariatii pentru care tinuta este obligatorie, urmând a fi asigurata prin grija angajatorului; în acest caz angajatorul are obligatia sa le asigure tinuta.”.

Contractul Colectiv de Munca pe anul 2007 la nivelul Primariei Orasului Babadag, înregistrat sub nr. 9981 din 20.09.2007 a fost aprobat prin Hotarârea Consiliului Local Babadag nr. 146 din 31.08.2007, acesta capatând o data în plus caracter normativ obligatoriu pentru Primaria si Primarul Orasului Babadag.

Potrivit prevederilor art. 1 alin.1 din Legea 130/1996 ” Contractul colectiv de munca este conventia încheiata între patron sau organizatia patronala, pe de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori în alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca”.

Conform art. 8 alin.1 din Legea 130/1996: „Clauzele contractelor colective de munca pot fi stabilite numai în limitele si în conditiile prevazute de prezenta lege”.

Art.12 alin.1 din acelasi act normativ prevede: „Contracte colective de munca se pot încheia si pentru salariatii institutiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile a caror acordare si cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale”.

Din interpretarea per a contrario a dispozitiilor art. 12 alin.1 din Legea 190/1996 rezulta ca prin contractele colective de munca pot fi negociate clauze referitoare la drepturi a caror acordare si cuantum au fost stabilite prin dispozitii legale.

Folosind acelasi principiu în interpretarea prevederilor art.3 alin.3 din CCM unic la nivel national precum si ale prevederilor art. 82 alin.2 din Legea 130/1996, potrivit cu care contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca încheiate la nivel superior, se concluzioneaza ca pot fi negociate clauze prin care sa se acorde salariatilor mai mult decât a fost prevazut prin contractul colectiv de munca încheiat la nivel superior.

Asa fiind instanta apreciaza ca, sumele de bani a caror restituire o solicita reclamanta, reprezinta drepturi speciale acordate pârâtilor, în mod corect, în baza prevederilor art.31 alin.1 si 3 din CCM pe anul 2007 la nivelul Primariei Orasului Babadag, contract perfect legal atât la momentul acordarii lor cât si la momentul formularii actiunilor din prezenta cauza, în conditiile în care nu s-a facut dovada existentei unei hotarâri judecatoresti, care sa stabileasca ca acest contract colectiv de munca ar fi lovit de nulitate, asa încât pretentiile reclamantei cu privire la restituirea sumelor de bani cu titlu de drepturi speciale, platite pârâtilor, în baza unor acte legale, sunt nejustificate.

În aceste conditii, instanta constata ca în cauza nu poate fi aplicabil art. 272 din Codul muncii, pe care si-a întemeiat reclamanta actiunea, în conditiile în care, sumele de bani platite pârâtilor cu titlu de drepturi speciale si pe care le solicita reclamanta, au fost acordate în baza unui contract de munca perfect legal, astfel ele neputând fi calificate ca fiind sume nedatorate acestora.

Fata de considerentele expuse mai sus instanta urmeaza a respinge cererile, ca nefondate.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro