404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Dosar nr.6290/327/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.7

Şedinţa publică din data de 08 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin plângerea adresată Judecătoriei Tulcea la data de 16 noiembrie 2007, înregistrată sub nr.62902/327/2007 petentul (…), a contestat procesul-verbal de contravenţie (…) întocmit de INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEŢEAN TULCEA.

Prin sentinţa civilă nr.1142 din 24 aprilie 2008 Judecătoria Tulcea a respins plângerea contravenţională formulată de petent, ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin procesul verbal atacat, petentul a fost sancţionat în temeiul art. 135 lit.f din OUG 195/2002 raportat la art.101 alin.3 lit.a din OUG 195/2002, reţinându-se în sarcina sa faptul că la data de 11.11.2007 a condus autoturismul marca DACIA pe str. Spitalului din Tulcea, iar la punerea în mişcare din staţia de taxi, a intrat în coliziune cu autoturismul marca „Skoda ” care circula regulamentar pe str. Spitalului. .

Potrivit dispoziţiilor menţionate conducătorul auto este obligat să acorde prioritate de trecere când se pune în mişcare sau la pătrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alăturată acestuia faţă de vehiculul care circulă pe drumul public, indiferent de direcţia de deplasare, fiind sancţionată cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

Martorul (…) audiat în cauză atestă faptul că la data de referinţă, aflându-se în staţia de taxi l-a observat pe petent lovindu-se de un autoturism Skoda Octavia, ciocnirea fiind una uşoară, iar martorul (…), fiind audiat, a arătat că nu a observat incidentul în mod direct, însă,în opinia sa conducătorul celuilalt autoturism nu a luat toate măsurile pentru efectuarea manevrei de depăşire în condiţii de siguranţă, ceea ce a condus la producerea acestui accident uşor.

Având în vedere materialul probator existent la dosar, s-a apreciat că petentul nu s-a conformat obligaţiei impuse de lege cu privire la circulaţia pe drumurile publice şi regulile privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, ceea ce a condus la producerea evenimentului rutier.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal a declarat recurs petentul (…), criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală.

Arată în esenţă recurentul că, instanţa a pronunţat hotărârea cu încălcarea formelor de procedură în ce-l priveşte pe asigurator, fiind astfel lovită de nulitate.

Pe fondul plângerii, apreciază că nu a săvârşit fapta pentru care a fost sancţionat contravenţional, aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor audiaţi, instanţa de fond nerealizând o corectă apreciere a probelor administrate în cauză.

Examinând hotărârea atacată, sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu, se reţine că recursul este întemeiat.

Astfel, din actele dosarului, rezultă că, deşi la termenul de judecată din data de 21 aprilie 2008 când instanţa a rămas în pronunţare asiguratorul S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A. a fost citat, dovada de îndeplinire a procedurii de citare s-a întors cu menţiunea că persoana citată şi-a schimbat adresa, instanţa de fond a pronunţat hotărârea atacată fără a dispune legala citare a asiguratorului.

Mai mult, sentinţa civilă atacată nr.1142/24 aprilie 2008, aşa cum rezultă din conţinutul ei, nu s-a pronunţat în contradictoriu şi cu asigurătorul, nefăcându-se nici o menţiune despre motivul nelegalei citări.

În raport de această situaţie, cum asigurătorul S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A, nu a fost legal citat, văzând şi disp.art.89 şi 105 C.proc.civ., cum hotărârea atacată nu a fost pronunţată în contradictoriu şi cu asigurătorul, urmează a admite recursul, a casa hotărârea atacată şi a trimite cauza spre rejudecare la instanţa de fond, care va avea în vedere şi celelalte motive de recurs invocate.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro