404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Dosar nr.1842/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.11

Şedinţa publică din data de 08 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Tulcea sub nr.1842/327/2008 din 15.04.2008, petentul (…) a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie seria (…) încheiat de I.P.J. Tulcea.

În motivarea plângerii petentul a arătat că, la data de 28 martie 2008 ora 16,30 circula pe DN 22 A, km 24, când a fost oprit de agentul de poliţie (…)sub pretextul că ar fi condus autoturismul Crysler cu nr. (…)dinspre Tulcea spre Saraiu cu o viteză peste limita legală, respectiv 148 km/h.

A mai arătat petentul că în realitate viteza cu care mergea era de 100-110 km/h şi aceasta se întâmpla deoarece îl transporta în maşină pe numitul (…) care suferise diverse contuzii într-un accident domestic şi se grăbea să ajungă la Spitalul de urgenţă Floreasca pentru investigaţii medicale.

Mai susţine petentul că agentul constatator a refuzat să îi arate înregistrarea video, că deşi a solicitat ca procesul-verbal să fie semnat de un martor de asemenea a fost refuzat.

Soluţionând cauza, Judecătoria Tulcea, prin sentinţa civilă nr.1981 din 04 sept.2008 a respins plângerea ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, prin procesul-verbal seria PCA nr. 2565985/28 martie 2008 petentul (…) a fost sancţionat cu amendă de 450 lei pentru comiterea contravenţiei prevăzută de art. 121 alin. 1 din HG 1391/2006 şi sancţionată de art. 102 alin. 3 lit. e din OUG 195/2002 republicată, reţinându-se în fapt că la data de 28 martie 2008, în jurul orei 16,30 petentul a condus autoturismul cu nr. (…) dinspre Tulcea către Saraiu şi a fost înregistrat de aparatul radar PYTHON 2 cu viteza de 148 km/h fiind înregistrat pe caseta nr. 158.

Din probele administrate în cauză respectiv planşele fotografice depuse de organul constatator rezultă că petentul a comis contravenţia reţinută în sarcina sa, respectiv că a condus autoturismul cu viteza de 148 km/h pe un sector de drum unde viteza maximă prevăzută de lege este de 90 km/h.

Cu declaraţia martorului propus petentul a încercat să dovedească faptul că agentul constatator a avut un comportament nedeontologic, însă chiar dacă ar fi reuşit să o dovedească, aceasta nu ar fi atras nelegalitatea sau netemeinicia procesului-verbal ci, eventual, o sancţiune disciplinară pentru agentul constatator.

De asemenea, petentul recunoaşte că avea o viteză de 100-110 km/h şi justifică aceasta prin faptul că martorul (…) suferise un accident şi se deplasa cu el la Bucureşti la Spitalul de urgenţă Floreasca. Or, dacă accidentul suferit de către martor necesita intervenţia de urgenţă a medicilor mai indicată era o deplasare la Spitalul judeţean Tulcea care se afla mult mai aproape şi nu la Bucureşti, la cca. 250 km de locul unde s-a produs respectivul accident. Din înscrisurile depuse la dosar de petent rezultă însă că era vorba de o contuzie la un umăr, afecţiune ce nu impunea, în opinia instanţei, deplasarea cu mare viteză la Bucureşti.

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs în termen legal petentul (…) criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică.

A susţinut recurentul că prima instanţă a pronunţat hotărârea atacată fără să reţină faptul că agentul constatator a aplicat legea în mod greşit.

Astfel, agentul de circulaţie nu a prezentat documentele prevăzute de Normele metrologice legale NML 021-05 pentru funcţionarea cinemometrelor (radarelor) respectiv certificatul de omologare radar, buletinul de verificare metrologică a aparatului radar, în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la data efectuării verificării şi autorizaţia de operator radar pentru agentul care a încheiat procesul verbal. Lipsa oricăruia dintre aceste documente atrage nulitatea absolută a procesului verbal de contravenţie.

A mai arătat recurentul că, prima instanţă nu a verificat documentaţia, parametrii de funcţionare a cinemometrului şi modul de funcţionare a aparaturii,

Instanţa nu a stabilit cu certitudine viteza cu care a circulat în vederea individualizării sancţiunii.

Astfel, dacă recurentul nu a circulat cu viteza de 100-110 km/h, ci cu mai puţin, adică sub limita de 50 km./h. nu se impunea ca acestuia să i se aplice o sancţiune mai mare şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile, precum şi amenda în cuantum de 450 Ron şi 9 puncte de penalizare.

Procesul verbal de contravenţie cuprinde menţiuni nereale, viteza de 148 km/h. nefiind cea cu care a circulat petentul recurent.

Instanţa de fond trebuia să verifice modul de utilizare al cinemometrului, întrucât aparatul nu trebuia amplasat în apropierea unei surse puternice de radiaţii electromagnetice (adică un stâlp de radio, televiziune, telefonie mobilă sau o instalaţie electrică de înaltă tensiune).

Deasemeni, aparatul radar trebuia să fie cel puţin la 200 m. de instalaţia electrică de înaltă tensiune, în afara câmpului electromagnetic.

Aparatul radar are lungimea fasciculului de 400-500 m, dacă acest fascicul este îndreptat spre instalaţia electrică de înaltă tensiune în timpul măsurării ceea ce se poate determina foarte uşor din fotografie, atunci distanţa la care trebuie să fie amplasat aparatul radar creşte până la 400-500 m. funcţie de unghi.

A mai arătat recurentul că la data de 28.03.2008, ora 16,30 pe DN 22A Km.24 cinemometrul care a constatat că se deplasa cu o viteză de 148 km./h. nu era omologat, nu corespundea standardelor Normelor Metodologice legale NML 021-05 pentru funcţionarea cinemometrelor (radarelor), iar modul în care acesta a fost utilizat nu este adecvat.

Procesul verbal de contravenţie este lovit de nulitate absolută şi pentru că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit de către un alt agent de poliţie decât cel care a constatat fapta.

Examinând hotărârea atacată, în raport de criticile aduse acesteia, tribunalul reţine că recursul este neîntemeiat.

Potrivit art.6.1 din Norma de metrologie legală NML 021-08 Aparatele pentru măsura vitezei de circulaţie a autovehiculelor, atestarea legalităţii unui cinemometru se realizează numai după demo0nstrarea conformităţii acestuia cu cerinţele metrologice şi tehnice indicate în tabelul 1, pentru fiecare modalitate de control aplicabilă pentru introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune, respectiv pentru utilizare.

Potrivit art.6.2. Atestarea legalităţii se realizează prin aplicarea marcajelor metrologice şi eliberarea unor documente specifice, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de metrologie legală în vigoare. În buletinele de verificare metrologică, eliberate în urma verificărilor iniţiale şi verificărilor periodice ale cinemometrelor montate pe maşini, care funcţionează atât în regim staţionar, cât şi în regim de deplasare trebuie să menţioneze marca şi nr.de înmatriculare al maşinii pe care este montat cinemometrul, legalitatea cinemometrului fiind valabilă numai pe maşina pe care era montat în momentul efectuării verificărilor metrologice.

În cauză, organul constatator a depus la dosarul cauzei buletinul de verificare metrologică nr.0099420/06.09.2007 emis de Institutul Naţional de Metrologie – Laboratorul Acustică – Mărimi cinematice pentru cinemometrul de control rutier, tip Python II, montat pe Dacia Logan nr.(…) aparţinând I.P.J.Tulcea, valabilitatea verificării fiind de 1 an, aparat radar cu care s-a efectuat înregistrarea vitezei cu care circula recurentul.

Este nereală şi susţinerea recurentului potrivit cu care constatarea faptei s-a făcut de către un agent de poliţie, iar procesul-verbal de contravenţie a fost încheiat de o altă persoană.

Din cuprinsul procesului verbal de contravenţie rezultă că, acesta a fost întocmit de către agentul de poliţie (…) persoană autorizată conform atestatului nr.32157/11.01.2007 eliberat de I.P.J. Tulcea – Serviciul Poliţiei Rutiere, depus la dosarul cauzei, să desfăşoare activităţi de utilizare şi exploatare a aparaturii radar Python II, camera video şi aparatura video, aceasta fiind şi persoana care a făcut constatarea faptei.

În ceea ce priveşte celelalte motive de recurs, referitoare la modul de utilizare al cinemometrului acestea sunt simple susţineri ale recurentului, deoarece din actele şi lucrările dosarului nu rezultă indicii în sensul celor afirmate de recurent şi care să impună verificări din partea instanţei.

Faţă de aceste considerente, se constată că prima instanţă a reţinut în mod corect că recurentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa.

Aşa fiind, şi cum alte motive de reformare a hotărârii atacate nu au fost găsite, urmează a respinge recursul ca nefondat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro