404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Dosar nr. 2507/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 22

Şedinţa publică de la 14 Ianuarie 2009

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea la nr. 2507/88/2008, Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor – Tulcea a formulat contestaţie în anulare împotriva Deciziei civile nr. 645 din 24 septembrie 2008 a Tribunalului Tulcea, pronunţată în dosarul nr. 587/179/2007, în contradictoriu cu (…).

In drept, contestaţia a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 318 Cod proc. civilă.

In motivarea contestaţiei, contestatoarea a arătat că, prin decizia contestată, s-a respins recursul ca tardiv, deşi acesta a fost declarat în termen încă din data de 25 aprilie 2008, conform borderoului depus în dovedire.

S-a susţinut că, aşa cum s-a constatat ulterior, Oficiul Poştal 1 – Tulcea a expediat plicul abia la 7 mai 2008, situaţie ce a determinat respingerea ca tardivă a recursului.

S-a solicitat admiterea contestaţiei, anularea deciziei civile nr. 645/24 septembrie 2008, şi rejudecarea recursului pe fond.

In susţinerea contestaţiei s-a depus la dosar borderou, corespondenţă din 25 aprilie 2008, adresa Oficiului Poştal Tulcea 1 cu nr. 1340/1 octombrie 2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 645 din 24 septembrie 2008 a Tribunalului Tulcea s-a respins recursul declarat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra pământului împotriva Sentinţei civile nr. 95 din 26 februarie 2008 a Judecătoriei Babadag – Judeţ Tulcea, ca tardiv formulat.

S-a reţinut în considerentele deciziei civile nr. 645 din 24 septembrie 2008 că hotărârea instanţei de fond, respectiv Sentinţa civilă nr. 95 din 26 februarie 2008 a fost comunicată la data de 16 aprilie 2008, iar recursul a fost declarat la data de 7 mai 2008, deşi ultima zi pentru declararea recursului era 5 mai 2008.

Din înscrisurile depuse de recurentă la dosar, respectiv borderoul de expediere a corespondenţei şi adresa Oficiului Poştal nr. 1 – Tulcea cu nr. 1340 din 1 octombrie 2008, rezultă că data predării la poştă a corespondenţei pentru Judecătoria Babadag (înscrisul cu nr. 1561) care constituia recursul declarat de către Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra pământului este data de 25 aprilie 2008, ora 16.

Intrucât aceasta este data predării la poştă a recursului, instanţa de recurs a apreciat eronat că data declarării recursului este data ştampilei poştei aplicate pe plic, astfel că în conformitate cu dispoziţiile art. 318 Cod proc. civ., contestaţia este întemeiată.

In consecinţă, se va anula decizia nr. 645/24 septembrie 2008 a Tribunalului Tulcea şi se va fixa termen pentru soluţionarea recursului pe fond, la 11 februarie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro