404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Divorţ cu copii

Dosar nr. 2583/327/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 4

Şedinţa publică din 14 ianuarie 2009

Prin cererea înregistrată la data de 11.11.2008 , reclamantul apelant OP a formulat apel împotriva sentinţei civile nr. 2527/09.10.2008 a Judecătoriei Tulcea.

În motivare, reclamantul-apelant a arătat că nu s-a putut prezenta la termenul de judecată din data de 08.10.2008 întrucât a fost plecat din localitate, în interes de serviciu, în comuna X.

Analizând acele şi lucrările dosarului, instanţa de apel reţine următoarele :

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr. 2583/327/03.06.2008, OP a chemat în judecată civilă pe intimata OE , pentru ca în contradictoriu cu aceasta, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se desfacă căsătoria încheiată între părţi, intimata să revină la numele avut anterior căsătoriei, încredinţarea către intimată a minorului rezultat din căsătorie şi obligarea reclamantului-pârât la plata unei pensii de întreţinere.

Prin sentinţa civilă nr. 2527 din 09.10.2008 a fost respinsă cererea de divorţ formulată de reclamantul-apelant, ca nesusţinută.

S-a reţinut că la termenul de judecată din data de 08.10.2008, la apelul părţilor s-a prezentat doar pârâta, lipsă fiind reclamantul, iar potrivit art. 616 Cod pr. civilă, dacă la termenul de judecată în primă instanţă, reclamantul lipseşte nejustificat şi se înfăţişează numai pârâtul, cererea va fi respinsă ca nesusţinută.

Potrivit adeverinţei emisă de S.C…….. S.R.L., reclamantul-apelant OP a fost detaşat în perioada de 07.10.2008 -10.10.2008 în localitatea X, în interes de serviciu.

Din declaraţia martorei CP, a rezultat că, în perioada convieţuirii, cei doi soţi păreau nefericiţi şi, în cele din urmă, s-au despărţit în fapt. Nici până în prezent cei doi soţi nu au mai reluat convieţuirea, mai mult, ulterior, reclamantul-apelant a intrat în relaţii cu o altă femeie.

Minorul rezultat din căsătoria părţilor a rămas în îngrijirea pârâtei-intimate, reclamantul-intimat fiind obligat anterior la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului.

Cum în prezent relaţiile dintre cei doi soţi sunt vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, urmează ca instanţa să admită apelul, să schimbe în tot hotărârea atacată, în sensul că va admite acţiunea şi va desface căsătoria încheiată între părţi la data de şi trecută în registrul stării civile al, din vina ambilor soţi.

În temeiul art. 40 alin. 3 din Codul familiei, pârâta intimată va reveni la numele avut anterior căsătoriei spre a se numi „……..”.

Instanţa va încredinţa pârâtei-intimate, spre creştere şi educare, pe minorul OV, născut la …………, având în vedere condiţiile materiale şi morale pe care le oferă aceasta.

Cum ambii părinţi sunt obligaţi să contribuie la cheltuielile legate de creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor, instanţa va obliga pe reclamantul-apelant la plata sumei de 115,5 lei lunar cu titlu pensie de întreţinere în favoarea minorului OV, născut la 22.08.1993, începând cu data pronunţării hotărârii, respectiv 14.01.2009 şi până la majoratul minorului.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro