404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Incetare măsură plasament

Dosar nr. 146/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 255

Şedinţa publică din data de 16 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 146/88/2009 din 26 ianuarie 2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA a solicitat menţinerea măsurii de plasament în regim de urgenţă pentru minorul (…), născut la data de .., fiul lui (…), cu domiciliu necunoscut şi (…), cu domiciliul în Tulcea, …., de asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 64 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi, respectiv îndeplinite de către şeful Centrului de Primire Minori în Regim de Urgenţă iar cele privitoare la bunurile minorului să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de către preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minorul a fost abuzat de bunica maternă fiind găsit de o echipă a D.G.A.S.P.C. în stare de şoc, febril, prezentând echimoze la nivelul feţei şi având buza inferioară spartă. Bunica se afla în stare de ebrietate adresând injurii atât la adresa copilului cât şi a asistenţilor sociali. Situaţia se prezenta astfel întrucât părinţii minorului erau despărţiţi, fiind plecaţi la muncă în străinătate. Din declaraţiile vecinilor a reieşit că bunica este consumatoare de băuturi alcoolice, provocând scandaluri care culminând cu abuzarea fizică şi verbală a minorului care, la rândul său, reacţiona violent, lovindu-şi bunica. S-a luat legătura telefonic cu mama minorului, care a menţionat că va veni în ţară şi îşi va lua copilul acasă.

A mai arătat reclamanta că, urmare acestei situaţii, prin Dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. Tulcea, s-a stabilit plasamentul în regim de urgenţă la Centrul de Primire Minori până la clarificarea situaţiei familiale şi găsirea unei soluţii optime pentru minor.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 64 şi art. 66 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea acţiunii au fost depuse următoarele înscrisuri: dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. Tulcea, ancheta socială a D.G.A.S.P.C. Tulcea, şi certificat de naştere al minorului.

La termenul de judecată din 16 februarie 2009, reclamanta a depus o cerere modificatoare, solicitând încetarea măsurii de plasament în regim de urgenţă şi reintegrare în familie a minorului (…).

Reclamanta a argumentat că mama minorului s-a întors în ţară la câteva zile de la instituirea măsurii de plasament în regim de urgenţă şi a dat o declaraţie notarială prin care îşi asuma responsabilitate creşterii, educării şi supravegherii fiului său, fără a-l mai lăsa în grija altor persoane iar ancheta socială de la domiciliu a concluzionat că aceasta are condiţii materiale necesare şi îşi asumă rolul de mamă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de probatoriul administrat, instanţa reţine că minorul provine dintr-o relaţie de concubinaj şi este recunoscut de tată.

Pentru că ambii părinţi au plecat în străinătate, tatăl – în Spania, unde cântă într-un ansamblu la un restaurant din Barcelona, iar mama – în Italia, pentru perioade mai scurte de timp, lucrând ca menajeră, copilul a rămas în grija bunicii materne care, în repetate rânduri, l-a agresat fizic, ajungându-se la intervenţiile vecinilor şi a D.G.A.S.P.C. Tulcea, care a dispus plasamentul în regim de urgenţă la Centrul de Primire „Cireşarii” Tulcea.

Sesizată în legătură cu cele întâmplate, mama a revenit în ţară şi a hotărât să rămână în continuare alături de minor.

Din verificările efectuate a rezultat că mama minorului locuieşte într-o garsonieră conform I, mobilată corespunzător şi întreţinută, veniturile familiei fiind formate dintr-o chirie pentru o garsonieră proprietate, banii obţinuţi în străinătate şi ajutorul financiar al tatălui, aşa încât toate acestea, întregite cu grija maternă şi căldura afectivă de care a fost lipsit o perioadă de timp vor contribui la reintegrarea în familie, recomandând o atare măsură.

Potrivit dispoziţiilor art. 68 din Legea nr. 272/2004, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, dispuse de comisia pentru protecţia copilului sau de instanţa judecătorească, trebuie verificate trimestrial de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, iar în cazul în care s-au modificat, este obligată să sesizeze de îndată cele constatate, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii.

De asemenea, conform art. 69 din acelaşi act normativ, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, organismul privat autorizat are obligaţia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială, dezvoltarea şi îngrijirea copilului sau, după caz, organismul privat autorizat întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi modului în care acesta este îngrijit, iar în situaţia în care se constată, pe baza raportului întocmit potrivit alin. 2, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească.

Având în vedere situaţia prezentată, dar şi dispoziţiile legale menţionate, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune încetarea măsurii plasamentului în regim de urgenţă, instituită prin Dispoziţia nr. 205 din 23 ianuarie 2009 a directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA cu privire la minorul (…), născut la 16 octombrie 1998, în municipiul Tulcea, judeţ Tulcea, din părinţii (…) şi (…), ca urmare a reintegrării în familie.

Făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 66 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la persoana şi bunurile minorului vor reveni în continuare părinţilor.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro