404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Incetare măsură plasament – inadmisibilitate

Dosar nr. 171/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 248

Şedinţa publică din data de 16 februarie 2009

Prin cererea adresată Tribunalului pentru Minori şi Familie – Braşov şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1/1372/2009, reclamanta (…), cu domiciliul în Făgăraş, str. (…), judeţ Braşov, în contradictoriu cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Braşov a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună reintegrarea minorelor (…), născută la (…) şi (…), născută la (…), şi înlăturarea măsurii suspendării exerciţiului drepturilor părinteşti dispusă pe durata plasamentului de urgenţă.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat faptul că, pe parcursul căsniciei a avut probleme de sănătate, care au afectat evoluţia psihosocială a celor două minore şi, mai mult decât atât, tatăl minorelor a abuzat-o sexual pe minora (…), fapt pe care însă nu l-au putut dovedi. Acest lucru i-a agravat starea de sănătate, fiind diagnosticată cu „tulburare psihotică de tip paranoid”.

Pe perioada cât minorele s-au aflat la centrul de plasament au fost vizitate regulat şi au păstrat legătura telefonic cu mama, care a depus toate eforturile pentru a-şi menţine starea sănătăţii într-o formă bună, fiind şi angajată şi dispunând de venituri financiare care să-i permită creşterea şi educarea celor două minore.

Prin Sentinţa civilă nr. 20/S din 15 ianuarie 2009, Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov a admis excepţia de necompetenţă teritorială şi a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii reclamantei în favoarea Tribunalului Tulcea – Secţia minori şi familie.

Pe rolul Tribunalului Tulcea cauza a fost înregistrată la data de 28 ianuarie sub nr. 171/88/2009, având conexate alte trei dosare cu aceleaşi părţi şi acelaşi obiect.

La termenul din 16 februarie 2009, instanţa a invocat din oficiu excepţia autorităţii de lucru judecat, în ceea ce priveşte cererea reclamantei (…) pentru reintegrarea în familie a celor două minore (…) şi (…), având în vedere că această instanţă a pronunţat la data de 6 februarie 2009, Sentinţa civilă nr. 194 în dosarul nr. 100/88/2009, având aceleaşi părţi, obiect şi cauză.

Intr-adevăr, şi din certificatul emis de grefa Tribunalului Tulcea, rezultă că această instanţă s-a pronunţat într-o cauză având ca obiect reintegrare în familie, pronunţată de reclamanta (…), în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C. TULCEA, prin Sentinţa civilă nr. 194/6 februarie 2009, în dosarul nr. 100/88/2009.

Ori, potrivit dispoziţiilor art. 1201 Cod civil, există autoritate de lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi se poartă între aceleaşi părţi făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate.

Faţă de aceste considerente, se va admite excepţia autorităţii de lucru judecat şi se va respinge cererea reclamantei ca inadmisibilă.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro