404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Instituire măsură plasament

Dosar nr. 189/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 257

Şedinţa publică din data de 16 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 189/88/2009 la data de 30 ianuarie 2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA a solicitat plasamentul minorei (…), născută la data de (…) în Tulcea, fiica lui (…) şi (…), ambii plecaţi în Italia, la bunicul patern (…), iar conform dispoziţiilor art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minora (…), în vârstă de 5 ani şi 8 luni, provine din căsătoria părinţilor (…) şi (…), rămânând în grija bunicilor materni din anul 2004 când părinţii au plecat în Italia. In luna aprilie 2008 a decedat bunica paternă iar bunicul patern, (…), nu doreşte instituţionalizarea copilului.

Se mai arată că minora are grave probleme de sănătate, fiind diagnosticată cu „tetrapareză spastică sechelară. Microcefalie. Retard mintal grav” şi având certificat de încadrare în grad de handicap nr. 481/4 noiembrie 2008, iar acest fapt nu îi permite deplasarea, nu se poate alimenta singură, nu vede, iar activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi ale acesteia sunt realizate de bunicul patern (…), ajutat şi de o fiică a sa, (…), fără ca părinţii să păstreze legătura cu aceştia; minora se află în evidenţele medicului de familie Dr. Isac Doina, a medicului psihiatru şi a medicului O.R.L.-ist, urmând un tratament medicamentos permanent prescris de medici, nu a suferit nicio intervenţie chirurgicală urmând un program de recuperare la Centrul „CRISTIAN” din Tulcea. Din luna ianuarie 2009, bunicul patern a devenit asistentul personal al minorei.

A mai arătat reclamanta că, din informaţiile primite de la bunicul patern, mama minorei mai are un copil, minor, născut la 27.11.1994, aflat în plasament la numita (…), rezultat dintr-o relaţie de concubinaj cu numitul Mănescu Daniel, fapt ce ilustrează dezinteresul manifestat în creşterea şi îngrijirea acestora.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 58 alin. 1 lit. a, art. 59, art. 60 alin. 3 lit. a, art. 61 alin. 2 lit. a din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea acţiunii au fost depuse următoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosocială a minorei, ancheta socială, plan individualizat de protecţie, raport după vizită, adresă, cererea solicitantului, referat social, Hotărârea nr. 547 CH/2008, plan de recuperare a copilului cu dizabilităţi, adeverinţe, cazier judiciar, declaraţii vecini, C.I. (…), certificat de deces, certificate de naştere, certificat de căsătorie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de probatoriul administrat, instanţa reţine că minora (…) provine din căsătoria părinţilor (…) şi (…), în prezent aflându-se în grija bunicului patern, (…), care a solicitat plasamentul acesteia, fiind crescută de el şi soţia sa, decedată, încă de la vârsta de 3 luni.

Minora este încadrată într-un handicap grav conform Certificatului cu nr. 481/4 noiembrie 2008, care necesită îngrijire specială şi tratament medicamentos permanent, iar bunicul patern nu doreşte instituţionalizarea nepoatei sale. Părinţii se află în Italia din anul 2004, nu au manifestat nici un interes pentru situaţia fiicei lor şi nu au contribuit în niciun fel la susţinerea acesteia. Minora mai are o soră maternă, aflată în plasament la numita (…) conform Sentinţei civile nr. 2886 din 31 octombrie 2006.

In ceea ce priveşte situaţia materială a bunicului patern, acesta are un imobil aflat în construcţie, compus din 6 camere şi dependinţe, este branşat la reţeaua de curent electric şi apă potabilă, iar camera unde locuieşte acesta şi nepoţica este bine întreţinută şi mobilată corespunzător.

Venitul este reprezentat de alocaţia de stat dublă a nepoatei precum şi de bugetul personal complementar iar ancheta socială efectuată la domiciliul acestuia precum şi declaraţiile aflate la dosar au concluzionat interesul şi ataşamentul deosebit în creşterea minorei. Tot datorită grijii manifestată de bunic în privinţa handicapului grav de la naştere, (…) va putea beneficia de un tratament de recuperare la un centru din Sibiu, fiind sprijinit în acţiunile sale, respectiv prepararea hranei, activităţi de menaj, respectarea tratamentului medicamentos, de fiica sa, (…).

Potrivit dispoziţiilor art. 58 alin. 1 lit. a din Legea Nr. 272/2004, plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile prezentei legi, după caz, la o persoană sau familie, iar art. 59 din aceeaşi lege, pe toată durata plasamentului, domiciliul copilului se află, după caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidenţial care îl are în îngrijire.

Totodată, în conformitate cu art. 60 alin. 3 lit. a, la stabilirea măsurii de plasament se va urmări plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsă sau la familia substitutivă, iar potrivit art. 62 alin. 2 lit. a din aceeaşi lege, drepturile şi obligaţiile părinteşti în situaţia copilului pentru care nu a putut fi instituită tutela şi pentru care instanţa a dispus măsura plasamentului sunt exercitate şi, respectiv, îndeplinite de către preşedintele consiliului judeţean, respectiv de către primarul sectorului municipiului Bucureşti.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune plasamentul minorei (…), născută la (…) în municipiul Tulcea, judeţ Tulcea, din părinţii (…) şi (…), la bunicul patern (…), domiciliat în municipiul Tulcea, strada Rondă nr. 4, judeţ Tulcea.

Făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, urmează ca exerciţiul şi respectiv îndeplinirea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la persoana şi bunurile minorului să fie delegate preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro