404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii

Dosar nr.2988/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.40

Şedinţa publică din 03 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2988/88/2008 din 17.12.2008, condamnatul …….., a solicitat întreruperea executării pedepsei în executarea căreia s-ar afla.

In motivarea cererii, petentul a arătat că mama sa este foarte bolnavă şi nu are cine să o ajute cu repararea casei care are acoperişul deteriorat.

S-a ataşat la dosar copia extras de pe dispozitivul sentinţei penale nr.1263/18.11.2008, pronunţată de Judecătoria Tulcea, care nu este rămasă definitivă, cauza fiind soluţionată în apel la data de 13 ianuarie 2009, prin decizia penală nr.5, deciziei ce nu a rămas definitivă.

Potrivit art.455 raportat la 453 lit.c cod pr.penală, întreruperea poate fi dispusă când se constată că, din cauza unei împrejurări speciale, executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familia sau unitatea la care lucrează.

Examinând cauza instanţa reţine că, petentul nu se află în executarea vreunei pedepse, acesta fiind reţinut în baza unui mandat de arestare preventivă, mandat valabil până la data pronunţării unei soluţii definitive.

Aşa fiind, tribunalul urmează să respingă cererea de întrerupere a executării pedepsei închisorii formulate de petent, ca inadmisibilă.

Petentul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 120 lei.

Întrucât petentul …….. a beneficiat de apărător desemnat din oficiu, onorariul acestuia din urmă, în sumă de 100 lei, se va plăti din fondul M.J. în contul Baroului de avocaţi Tulcea, pentru avocat …….

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro