404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Legea 143 din 2000

DOSAR NR. 2269/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.52

Şedinţa publică din 11 februarie 2009

Prin rechizitoriul nr. 52D/P/2008, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Tulcea, a trimis în judecată pe inculpaţii …….. şi …….., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 2 alin. 2 şi art. 3 alin. 2, ambele prevăzute de Legea nr. 143/2000, şi respectiv de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2003, toate cele trei infracţiuni cu aplicarea art. 16 din Legea nr. 143/2000.

S-a reţinut în rechizitoriu că la data de 23 iunie 2008, inculpata …….. a introdus în ţară fără drept droguri de mare risc, mai exact 10,4 gr. cocaină, substanţă aflată sub control naţional pe care, ulterior, a deţinut-o, a oferit-o şi pus-o în vânzare fără drept, inculpatul …….. deţinând şi el aceeaşi cantitate de cocaină, participând alături de inculpată la oferirea şi punerea în vânzare a cantităţii de cocaină.

Examinând probele administrate în cursul urmăririi penale, coroborându-le cu cele administrate nemijlocit în timpul cercetării judecătoreşti, tribunalul reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 31 iulie 2008, lucrătorii operativi din cadrul I.P.J.F. Tulcea i-au depistat pe cei doi inculpaţi în zona barului …… din cartierul …… al municipiului Tulcea, având asupra lor, într-un deget de mănuşă chirurgicală, un baton cilindric compus dintr-o substanţă solidă de culoare alb-gălbuie în greutate de aproximativ 10 gr., posibil cocaină, pe care încercau să o vândă, prezentând-o ca atare.

Cei doi inculpaţi au fost conduşi la sediul I.J.P.F. Tulcea, analizele imediate cu trusa narco-test din dotarea lucrătorilor operativi, reactivii punând în evidenţă prezenţa cocainei pe batonul suspect.

Din declaraţia inculpatei dată în cursul urmăririi penale, a rezultat că până în luna aprilie 2008 aceasta a frecventat un anumit anturaj în municipiul Tulcea, în cadrul căruia l-a cunoscut pe numitul …….. care i-a propus să-l însoţească în Republica Dominican de unde trebuia să preia prin înghiţire batoane preambalate de cocaină şi să le transporte la Amsterdam, în Olanda, prin Franţa. Inculpata a fost de acord, precizând că racolatorul său a mai convins alte 5 persoane (nominalizate prin porecle şi/sau prenume: …….., …….., …….., …….. şi ……..) din Tulcea să meargă în Republica Dominicană. Acestor persoane, …….. după un scurt antrenament cu bucăţi de morcov de aceeaşi formă şi dimensiune, le-a dat câte 75 – 100 bucăţi batoane preambalate de cocaină pentru a le duce la destinaţie, contra sumei de 5000 Euro/pentru fiecare transport.

Inculpata a declarat că nu a reuşit să înghită acele batoane şi că, la solicitarea sa, a fost lăsată să plece în România, nu înainte de a i se da un baton de cocaină pe care i s-a sugerat să-l vândă contra sumei de 200 Euro pentru a-şi procura în acest mod banii necesari în ţară.

Inculpata a ascuns batonul într-un deget de mănuşă chirurgicală de cauciuc într-un locaş al propriului geamantan, intrând în România la data de 23 iunie 2008 prin Aeroportul Internaţional „Băneasa”.

Ulterior acestei date, inculpata l-a cunoscut pe inculpatul …….. în comuna Dorobanţu şi a continuat să-l întâlnească şi în Tulcea. Cei doi au devenit prieteni, astfel că inculpata i-a prezentat acesteia o parte din persoanele despre care i-a zis că au traficat droguri din Republica Dominicană în Olanda, recunoscându-i că a făcut acest lucru şi ea. Inculpata i-a propus prietenului său să participe şi el la astfel de activităţi şi spunându-i totodată că se află în posesia unui baton de cocaină, pe care i l-a şi arătat, şi i-a solicitat ajutorul pentru vânzarea batonului.

Astfel, cei doi au mers în perioada ce a urmat în mai multe localuri de pe raza Municipiului Tulcea, întrebând barmanii dacă nu cunosc persoane care vor să cumpere „prafuri”. In aceeaşi perioadă, inculpaţii au cunoscut mai mulţi tineri şi au mers la diferite locuinţe de pe raza municipiului Tulcea, unde inculpatul …….. a constatat că aceştia, sub îndrumarea unui anume …….., se antrenau pentru traficul de droguri, înghiţind bucăţi ce-i fusese dat de prietena sa, inculpata ……… Inculpata i-a spus lui …….. că adună copii de pe buletinele acestor tineri pentru a le trimite în Republica Dominicană, în vederea eliberării ulterioare a unor paşapoarte de călătorie în această ţară.

La data de 31 iulie 2008, inculpata …….. l-a contactat pe inculpatul …….., spunându-i să ia batonul cu drog asupra sa pentru că a găsit un client căruia să-i vândă drogul cu suma de 200 Euro.

Pe baza unor date şi informaţii de interes operativ, la aceeaşi dată cei doi inculpaţi au fost surprinşi în flagrant având drogul asupra lor.

Analizele fizico-chimice cantitative şi calitative au pus în evidenţă faptul că batonul în litigiu, cu masa brută de 10,4 gr. şi masa netă de 9,9 gr. presate sub forma unui baton cilindric, ambalat succesiv într-o punguţă din material plastic transparent şi un deget de mănuşă, introdus într-un flacon din material plastic de culoare albă conţine cocaină, drog de mare risc, ce face parte din tabelul anexă nr. 2 al Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aşa cum rezultă din Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 1071102 din 11 august 2008 al I.G.P.R. – B.C.C.O. Constanţa.

După prinderea lor în flagrant, inculpaţilor li s-au recoltat probe biologice de urină, probe care, supuse analizelor de laborator, au infirmat consumul anterior de către inculpaţi ai oricărui fel de drog, ceea ce înseamnă că inculpaţii nu sunt consumatori, astfel că drogul găsit asupra lor nu era pentru consum propriu.

In drept, faptele inculpatei …….., astfel cum au fost arătate mai sus, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 2 alin. 2 şi art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 33 – 34 Cod penal, iar fapta inculpatului …….. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 2 alin. 2 din aceeaşi lege.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpaţilor, instanţa va reţine că aceştia au 19 ani, sunt la primul conflict cu legea penală, au avut o atitudine sinceră, de regret şi de colaborare cu organele judiciare, ceea ce a permis finalizarea cu celeritate a urmăririi penale, precum şi detaşarea unor împrejurări esenţiale pentru soluţionarea altor cauze aflate în lucru pe rolul structurilor de crimă organizată, în sarcina celor doi inculpaţi, fiind aplicabile prevederile de favoare ale art. 16 din Legea nr. 143/2000 privitoare la reducerea la jumătate a pedepsei în cazul conlucrării cu organele de drept pentru stabilirea unor împrejurări specifice prevenirii şi sancţionării traficului şi consumului ilicit de droguri. Pe lângă dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 143/2000, instanţa va reţine în beneficiul inculpaţilor şi circumstanţa prev. de art. 74 lit. a Cod penal.

Tribunalul mai reţine atitudinea sinceră a inculpatului …….. şi pe parcursul cercetării judecătoreşti, acesta prezentându-se la toate termenele de judecată acordate, astfel că măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara luată de Parchet, nu a mai luat această măsură în faza cercetării judecătoreşti, în privinţa acestui inculpat, datorită atitudinii sale cooperante.

In ceea ce o priveşte pe inculpata …….., trebuie precizat că aceasta s-a prezentat la un singur termen de judecată, cel din 9 decembrie 2008, când nu s-a putut realiza audierea inculpatei, întrucât aceasta, din motive medicale, nu a putut să declare. Ulterior, deşi a fost citată cu mandat de aducere, inculpata nu s-a mai prezentat la următoarele termene acordate.

Aşa fiind, având în vedere toate criteriile de individualizare prev. de art. 72 Cod penal, urmează a o condamna pe inculpata …….. la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, pentru infracţiunea prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 16 din aceeaşi lege, art. 74 lit. a şi art. 76 lit. b Cod penal. Pentru infracţiunea prev. de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/20090 cu aplicarea art. 16 din aceeaşi lege, art. 74 lit. a şi art. 76 lit. b Cod penal, inculpata va fi condamnată la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal.

Făcând aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. b) şi art. 34 lit. b Cod penal, pedepsele aplicate inculpatei vor fi contopite în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, pedeapsă complementară a cărei executare va începe conform art. 66 Cod penal, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei.

Relativ la modalitatea de executare a pedepsei, tribunalul constată că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 861) Cod penal şi apreciază, în raport de persoana inculpatei şi de comportamentul acesteia după comiterea faptei, că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru aceasta chiar şi fără executarea pedepsei, inculpata nu va mai săvârşi alte infracţiuni.

Aşa fiind, în temeiul art. 861) Cod penal, se va dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, supravegherea fiind încredinţată Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Se va dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpata să se supună măsurilor de supraveghere prev. de art. 863) Cod penal.

Inculpatei i se va aplica şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, pe durata executării pedepsei, pedeapsă accesorie ce va fi suspendată pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei aplicate.

La individualizarea pedepsei accesorii, tribunalul a avut în vedere practica recentă a C.E.D.O (Cauza Hirst împotriva Marii Britanii) şi a apreciat că faptele care au făcut obiectul prezentei cauze nu au conotaţie electorală, astfel că nu se impune interzicerea dreptului de a alege.

In conformitate cu dispoziţiile art. 350 alin. 1 Cod proc. pen., urmează a menţine măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara luată faţă de inculpată de Tribunalul Tulcea, prin Incheierea din 14 octombrie 2008, până la rămânerea definitivă a hotărârii.

Inculpatul …….. va fi condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa, prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 74 lit. a, c (acestui inculpat i-a reţinut şi art. 74 lit. c Cod penal, datorită comportamentului sincer şi cooperant în ambele faze ale procesului penal), art. 76 lit. b Cod penal şi a art. 16 din Legea nr. 143/2000.

Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi nu va fi aplicată acestui inculpat, întrucât, potrivit art. 65 alin. 1 şi 3, această pedeapsă se aplică numai dacă pedeapsa principală este închisoare de cel puţin 2 ani.

Inculpatului îi va fi aplicată pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, precizările făcute la individualizarea pedepsei accesorii aplicată inculpatei ………, fiind valabile şi în privinţa inculpatului ……..

Tribunalul constată că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 81 Cod penal şi apreciază, în raport de persoana inculpatului …….. şi comportamentul acestuia pe parcursul procesului, că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.

Aşa fiind, în temeiul art. 81 Cod penal, se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate acestui inculpat pe o durată de 3 ani, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării condiţionate în cazul în care, în cursul termenului de încercare, va săvârşi din nou o infracţiune.

In conformitate cu dispoziţiile art. 71 alin. 5 Cod penal, se va dispune şi suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

In temeiul art. 17 din Legea nr. 143/2000, se va confisca de la inculpata …….. cantitatea de 9,2 gr. cocaină aflate în custodia I.G.P.R. – D.C.J.S.E.O şi în conformitate cu dispoziţiile art. 18 din aceeaşi lege se va dispune distrugerea acestei cantităţi de droguri.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro