404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii – motive medicale

DOSAR NR.2822/88/2008

SENTINTA PENALA NR.65

Sedinta publica din 24 februarie 2009

Instanta compusa din :

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata sub nr.2822/88/2008 din 24 noiembrie 2008, condamnatul …. a solicitat întreruperea executarii pedepsei pe motive sociale.

În motivarea cererii, condamnatul a aratat ca domiciliul sau din comuna Greci, jud.Tulcea se afla într-o stare avansata de degradare si necesita reparatii de urgenta pentru a avea unde locui dupa executarea pedepsei.

În cauza s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul indicat de petent, domiciliu situat în localitatea Greci, jud.Tulcea.

Examinând cauza în raport de concluziile referatului de ancheta sociala efectuat de Primaria Greci, jud.Tulcea, tribunalul retine ca imobilul la care face referire petentul a apartinut bunicilor decedati ai acestuia, iar pâna în prezent mostenirea nu a fost dezbatuta. Potrivit autoritatii tutelare, gospodaria ramasa mostenire de pe urma defunctilor … si …, se afla într-o stare avansata de degradare necesitând reparatii si lucrari de întretinere.

Conform dispozitiilor art.455 raportat la art.453 alin.1 lit.c Cod procedura penala, executarea pedepsei închisorii poate fi întrerupta când din cauza unor împrejurari speciale, executarea imediata a pedepsei ar avea consecinte grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucreaza, în acest caz executarea putând fi amânata cel mult 3 luni si numai o singura data.

Analizând ancheta sociala efectuata de Primaria comunei Greci, jud.Tulcea, instanta constata ca imobilul la care face referire petentul nu îi apartine acestuia, ci celor 4 copii ai defunctilor …. si …., printre care si … mama petentului decedata de asemenea. Cum pâna la aceasta data nu a fost dezbatuta mostenirea nu se poate cunoaste daca si în ce fractie petentul …. are dreptul la aceasta locuinta.

Este adevarat ca locuinta indicata de petent se afla într-o stare avansata de degradare, numai ca acesta nu face nici dovada domiciliului si nici nu precizeaza de unde va avea fondurile necesare efectuarii reparatiilor.

Fata de aceste elemente de fapt, instanta retine ca, în speta nu se regasesc acele împrejurari speciale prevazute de textul de lege mai sus citat, si este greu de crezut ca, lasarea în libertate a condamnatului pentru o perioada scurta de 3 luni, ar rezolva problema spatiului locativ a petentului.

Pe cale de consecinta, urmeaza a respinge cererea ca nefondata.

Urmeaza a obliga petentul la plata sumei de 130 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Pentru asigurarea dreptului la aparare, petentului i-a fost desemnat un aparator din oficiu, onorariul acestuia în suma de 100 lei, urmând a se plati din fondul Ministerului Justitiei catre Baroul de avocati Tulcea pentru avocat ….

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro