404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Lg. 86/2006; Lg. 295/2004

Dosar nr. 14/88/2009

SENTINTA PENALA NR.70

Sedinta publica din 24 februarie 2009

Cu privire la cauza penala de fata, constata urmatoarele :

Prin rechizitoriul nr. …/D/2008 al D.I.I.C.O.T. – biroul teritorial Tulcea, s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului …. pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art. 271 din Legea nr. 86/2006 si art. 1361 din Legea nr. 295/2004.

S-a retinut prin actul de acuzare ca inculpatul, la data de 15.06.2008 a introdus în tara fara drept, un pistol cu gaze din categoria armelor neletale, supuse autorizarii, pe care l-a detinut pâna la 5.07.2008 fara a poseda permis de port-arma pentru nici o categorie de armament ori munitie.

Atât în cursul urmaririi penale cât si al cercetarii judecatoresti inculpatul a recunoscut introducerea în tara, fara drept, a pistolului cu gaze si a munitiei, detinerea acestora fara a poseda permis si fara a încunostiinta autoritatea competenta.

În justificarea atitudinii sale, inculpatul a pretins ca a cumparat arma când se afla în Italia iar acolo, cumpararea si detinerea acestei arme, nu erau supuse unei formalitati. Cât priveste introducerea armei si munitiei în tara fara drept, a sustinut ca la punctul de trecere al frontierei nu era nimeni si deci, nu a avut cui sa declare faptul ca introduce în tara un pistol cu gaze.

Modul în care este reglementat regimul armelor si al munitiilor în Italia nu este relevant în cauza.

Nu acelasi lucru se poate afirma si cu privire la legislatia comunitara. Însa noile reglementari legale, intrate în vigoare la 17 martie 2008, privind regimul armelor si munitiilor au fost adoptate în contextul armonizarii cadrului legislativ national cu reglementarile internationale în acest domeniu. Implementarea acquis-lui comunitar pe aceasta linie, a avut ca obiectiv central implementarea Directivei nr. 477/1991 a Consiliului Comunitatii Europene, cu privire la controlul achizitionarii si detinerii de arme.

Pentru atingerea acestui obiectiv, prin O.U. nr. 26 din 12.03.2008 au fost aduse modificari Legii nr. 295/2004, unele dintre acestea, referindu-se la armele neletale, din care face parte si pistolul cu gaze care face obiectul cauzei (categoria E, pct. III poz. 25 din anexa).

Astfel, conform prevederilor art. 1361 din Legea nr.295/2005, detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept, constituie infractiune, Dreptul de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armelor sunt acordate în cazurile si conditiile prevazute de lege.

Potrivit art. II din O.U. nr. 26/2008 începând cu data intrarii în vigoare a ordonantei (17 martie) posesorii armelor neletale, prevazute la categoria E din anexa la Legea nr. 295/2004, aveau obligatia de a se prezenta în termen de 5 zile la organul de politie care îi are în evidenta, în vederea obtinerii, unui certificat de detinator.

Din examinarea probatoriului administrat în cauza, rezulta ca la data de 15 mai 2008, inculpatul a achizitionat dintr-un magazin specializat din Perugia – Italia, o arma cu aer comprimat, produsa în Spania, respectiv un pistol marca „Gamo” calibrul 4,5 mm., înseriat sub nr. …., pe care l-a introdus ilegal în România, prin Vama Nadlag, fara a face nici o declaratie vamala conforma normativelor legale în vigoare si fara a notifica organelor în drept detinerea acestei arme. Arma în cauza, adusa la Politia orasului Babadag de catre martorul …, a fost ridicata si retinuta în vederea continuarii cercetarilor, în prezent aflându-se în custodia Camerei de corpuri delicte a I.P.J. Tulcea.

În concluziile Raportului de constatare tehnico-stiintifica balistica nr. …. din 09.07.2008 se arata ca respectiva arma este în stare de functionare si face parte din categoria armelor neletale supuse autorizarii, conform clasificarii oficiale de la Punctul III, Categoria „E”, Pozitia nr. 25 din Anexa nr. I a Legii nr. 295/2004 (republicata) privind regimul armelor si munitiilor.

La data de 15.06.2008, inculpatul a revenit în tara prin vama Nadlac, având pistolul asupra sa, despre care sustine ca l-ar fi declarat autoritatilor vamale unguresti, care l-au lasat sa treaca cu pistolul pe teritoriul României, unde nu l-a declarat si organelor vamale nationale, deoarece la punctul de frontiera de intrare în tara nu se afla nici un vames. În continuare, ramas cu arma asupra sa, inculpatul a sustinut ca nu s-a preocupat de notificarea posesiei armei organelor nationale în drept, deoarece a fost în eroare cu privire la regimul juridic al armelor si munitiilor dupa intrarea României în U.E.

La data de 5.07.2008 , aflându-se în localitatea de domiciliu, pe fondul unui conflict spontan cu martorii …. si …., fara a face uz de pistolul detinut, i-a amenintat pe acestia cu arma în cauza. În cursul incidentului, martorul …, dupa lovirea învinuitului, l-a deposedat pe acesta de pistol, predând apoi arma organelor de politie sesizate în cauza.

Chiar daca la data cumpararii armei cu gaze regimul procurarii, detinerii si portului armelor neletale era altul în România, la data introducerii armei în tara, inculpatul ca orice persoana diligenta era dator sa se adreseze autoritatii competente pentru a se informa asupra obligatiilor pe care le are si pentru a îndeplini formalitatile necesare.

Verificarile efectuate prin S.A.E.S.T. al I.P.J Tulcea au concluzionat ca inculpatul nu figureaza în evidentele speciale ca posesor de arme letale si nici din cele neletale, pentru a putea detine si/sau folosi arme de tipul celei în litigiu

Cât priveste introducerea fara drept în tara a pistolului cu gaze, sustinerile inculpatului în sensul ca la punctul de trecere a frontierei nu era nici o persoana si deci nu avea cum sa declare despre existenta armei, sunt nefondate. Este de notorietate faptul ca la punctele de trecere ale frontierei programul de lucru este continuu, iar inculpatul nu a dovedit contrariul.

În consecinta, instanta constata ca inculpatul se face vinovat de savârsirea infractiunilor pentru care a fost trimis în judecata.

Faptele inculpatului … care, la data de 15.06.2008, a introdus în tara fara drept un pistol cu gaze din categoria armelor neletale supuse autorizarii, detinut ulterior, pâna la data de 05.07.2008, împotriva dispozitiilor legale, fara a poseda permis de port-arma pentru nici o categorie de armament si munitie, întruneste elementele constitutive ale infractiunilor de contrabanda calificata si de detinere sau port de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept, fapte penale prevazute, în art. 271 din Legea nr. 86/2006 si respectiv, în art. 1361 din Legea 295/2004.

Desi nu este recidivist, conform fisei de cazier judiciar, acesta are antecedente penale, aflându-se în termenul de încercare pentru o pedeapsa de 6 luni, cu suspendarea conditionata a pedepsei pe o durata de 2,6 ani, pentru comiterea infractiunii prevazuta de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 la care a fost condamnat prin Sentinta penala nr. 20/14.02.2006 a Judecatoriei Babadag, definitiva prin neapelare, întrucât termenul de încercare ar fi expirat la data de 24.08.2008, dupa comiterea faptelor ce fac obiectul prezentei cauze, fapte constatate la data de 07.07.2008.

La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului, au fost avute în vedere criteriile legale prevazute de art. 72 Cod penal, gradul de pericol social concret al faptelor savârsite de inculpat în raport de gradul de pericol social generic a infractiunilor. Cât priveste atitudinea sincera si cooperanta a inculpatului, pe tot parcursul procesului penal si regretul manifestat de acesta, justifica în opinia instantei retinerea circumstantelor atenuante prevazute de art. 74 lit. c Cod penal.

Fata de cele retinute, urmeaza a se dispune condamnarea inculpatului …. la o pedeapsa de 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 271 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 74 lit. c si art. 76 lit. c Cod penal si la o pedeapsa de 500 le amenda penala pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 1361 din Legea nr. 295/2004 cu aplicarea art. 74 lit. c si art. 76 lit. e Cod penal.

În temeiul art. 33-34 Cod penal se va dispune contopirea pedepselor în cea mai grea de 6 luni închisoare.

În temeiul art. 74 Cod penal vor fi interzise inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.

În temeiul art. 83 Cod penal, va fi revocata suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 6 luni închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 20/14.02.2006 a Judecatoriei Babadag definitiva prin neapelare si se va dispune executarea acestei pedepse alaturat pedepsei de 6 luni stabilita prin prezenta hotarâre urmând ca inculpatul sa execute o pedeapsa de 1 an închisoare.

Se va dispune confiscarea pistolului marca „Gamo” cal. 4,5 mm, înseriat sub nr. …, aflat în custodia I.P.J. Tulcea – Camera de corpuri delicte, conform dovezii de depozit seria A.B. nr. …. 28.07.2008.

Onorariul avocatului desemnat din oficiu, în suma de 200 lei se va plati din fondul Ministerului Justitiei

În temeiul art. 191 Cod pr. penala va fi obligat inculpatul sa plateasca în folosul statului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro