404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond comercial – INCHIDERE PROCEDURA INSOLVENTA

Dosar nr.1311/88/2007

ROMÂNIA

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.912

Sedinta publica din data de 14 iunie 2007

Presedinte

TRIBUNALUL,

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta la nr.1311/88/2007, Consiliul Judetean Tulcea a solicitat instantei sa valideze mandatul de consilier judetean al doamnei ………, membru supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din anul 2004.

În motivarea cererii s-a aratat ca prin Hotarârea nr.72/30.05.2007, Consiliul Judetean Tulcea a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier judetean al domnului ……….. si a declarat vacant locul de consilier judetean, fiind îndeplinite conditiile prevazute de art.9 alin.2 lit.a) din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.

Urmare cererii formulate de Consiliul judetean Tulcea, cu adresa nr.4745/25.05.2007, Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Tulcea a comunicat ca supleantul acestuia de pe lista electorala a partidului, în vederea completarii competentei Consiliului judetean Tulcea este …….. care ocupa pozitia nr.13 pe lista de candidati a partidului la functia de consilieri judeteni la alegerile din anul 2004.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin Hotarârea nr.72 din 30 mai 2007 Consiliul judetean Tulcea a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier judetean al domnului ………, acesta dându-si demisia si a declarat vacant locul de consilier judetean, fiind îndeplinite conditiile prevazute de art.9 alin.(2) lit.a) din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.

Urmare adresei nr.4745/25.05.2007, Partidul Social Democrat – Organizatia Jud. Tulcea, a comunicat ca supleantul pe lista partidului este doamna ………… care ocupa pozitia 13 pe lista de candidati a partidului la functia de consilieri judeteni la alegerile din anul 2004 asa cum rezulta si din copia buletinului de vot pentru alegerea Consiliului judetean la alegerile din 06.06.2004 depus la dosarul cauzei.

În conformitate cu art.89 coroborate cu cele ale art.30 din Legea nr.215/2001, republicata validarea mandatului candidatului declarat supleant pe lista partidului politic se face de catre tribunalul în a carui raza teritoriala se afla unitatea administrativ – teritoriala.

Pe cale de consecinta urmeaza a admite cererea si a valida mandatul de consilier judetean al candidatului ………., membru supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din anul 2004.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro