404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond-Litigiu de munca-contestatie dispozitie de modificare a locului de munca

Dosar nr. 2523/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 509

Sedinta publica din data de 24 martie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE : Luminita Diana Pisica

Judecator:

T R I B U N A L U L ,

Prin cererea adresata acestei instante sub nr. 2523/88/2008 …………. a formulat contestatie împotriva dispozitiei nr.604 din 26.09.2008 emisa de Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, solicitând anularea acesteia ca nelegala si netemeinica si obligarea intimatului la repunerea sa în drepturi cât si la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare contestatoarea a aratat ca a început sa-si desfasoare activitatea la intimat la data de 1.08.2006 ca asistent medical de nutritie în cadrul bucatariei dietetice sectia TBC, DV, BFT, psihiatrie 1 si 2 si boli infectioase 1 si 2, având ca atributii de serviciu sarcina de a întocmi listele cu alimentele necesare, acestea ridicându-se apoi si transportându-se la bucataria TBC, unde împreuna cu bucatarul de serviciu asista la supunerea acestora în procesul termic.

A precizat contestatoarea ca la începutul lunii septembrie 2008 numitul ………… s-a prezentat la magazia spitalului, predând o sacosa cu produse alimentare, despre care a sustinut ca au fost sustrase de catre ea de la locul sau de munca.

De asemenea, contestatoarea a precizat ca susnumitul era fostul sau prieten, de care însa se despartise de aproximativ 2 saptamâni.

A mentionat contestatoarea ca, în urma anchetei interne conducerea unitatii nu a luat în considerare apararile sale si nici declaratia fostului sau prieten, prin care acesta a aratat cum a intrat de fapt în posesia alimentelor în discutie.

Totodata contestatoarea a mentionat ca, la desfasurarea cercetarii, sindicatul din care face parte nu a participat prin reprezentant.

În dovedire contestatoarea a depus la dosar copie xerox dupa dispozitia nr. 604/26.09.2008.

În aparare intimatul a formulat întâmpinare prin care a aratat ca a fost sesizat prin reclamatia nr.11523 din 09.09.2008 de catre numitul …….. ., cu privire la aceea ca, contestatoarea ar fi sustras din produsele alimentare ale institutiei sanitare.

A mentionat intimatul ca, reclamantul susnumit a si predat în mod efectiv alimentele sustrase de catre contestatoare, acestea fiind individualizate ca facând parte dintre produsele ce au fost achizitionate de catre institutia sanitara, având numerele cu loturile care s-au regasit pe fisele de magazie ale spitalului.

De asemenea intimatul a aratat ca este adevarat ca la mai mult de o saptamâna de la prima reclamatie, reclamantul ………, despre care se stia ca este fostul concubin al contestatoarei, a revenit si a aratat ca, produsele predate de el ar fi fost gasite în iarba, afirmatie nesustinuta însa din punctul de vedere al comisiei de disciplina.

S-a mentionat ca nu au putut fi retinute nici explicatiile contestatoarei cu privire la sustragerea respectivelor alimente acestea continând nenumarate concordante care nu au putut fi ignorate de catre comisia de disciplina.

De asemenea s-a precizat ca prin dispozitia contestata nu a fost modificat locul muncii, felul muncii sau salariul contestatoarei ci doar sporul cuvenit acesteia.

S-a precizat de altfel ca în anul 2006 contestatoarea a mai fost mutata de la bucataria care deservea cladirea principala a spitalului, în bucataria în care si-a desfasurat activitatea pâna acum însa, de aceasta data angajatorul a considerat ca fiind oportuna aceasta mutare, ea fiind o sanctiune disciplinara, urmare careia contestatoarea nu mai beneficiaza de un spor.

În aparare intimatul a depus la dosar copii xerox dupa urmatoarele înscrisuri: reclamatia nr. 11523/09.09.2008, procese verbale încheiate la data de 09.09.2008, la data de 18.09.2008 ( procesul verbal al comisiei de disciplina ), declaratia nr. 11888/16.09.2008, nota explicativa data de contestatoare, înregistrata la data de 18.09.2008 sub nr. 11994, declaratia data de contestatoare la 18.09.2008, dispozitia nr.604 din 26.09.2008, fisa postului contestatoarei, contractul sau individual de munca nr. 4739/1.10.2004, dispozitia nr.573/1.08.2006, modele fise de magazie, contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara pe perioada 2005-2007.

De asemenea la dosar a fost depusa adresa I.P.J Tulcea înregistrata sub nr. 14083 din 28.10.2008.

Examinând contestatia raportat la probatoriul administrat în cauza instanta va retine urmatoarele:

Între parti au existat raporturi de munca stabilite în baza contractului individual de munca nr. 40739 din 1.10.2004.

La data de 26.09.2008, prin dispozitia nr.604, intimatul a dispus, în baza art.48 din Codul muncii ca, începând cu data de 29.09.2008 contestatoarea sa fie mutata de la bucataria care deserveste sectiile TBC, psihiatrie si boli infectioase, la bucataria care deserveste cladirea principala a angajatorului.

Pentru a dispune în acest sens intimata a avut în vedere reclamatia înregistrata sub nr. 11.523 din 09.09.2008, a d-nului ………….., procesul verbal de predare primire al produselor alimentelor din data de 09.09.2008, procesul verbal înregistrat sub nr.11978 din 18.09.2008 al comisiei de disciplina si explicatiile scrise înregistrate sub nr.11825 din 15.09.2008, 11994 din 18.09.2008.

La art.2 al dispozitiei s-a retinut ca abaterea disciplinara comisa de contestatoare consta în faptul ca mai multe produse alimentare au fost predate angajatorului, acestea fiind aduse de numitul ………, care a si declarat ca, respectivele produse fac parte din bucataria în care îsi desfasura activitatea contestatoarea, aspect ce i-a fost adus la cunostinta chiar de catre aceasta.

Analizând reclamatia nr.11523 din 09.09.2008, se retine ca, prin aceasta, numitul ………….aducea la cunostinta intimatului faptul ca, contestatoarea, care era fosta sa concubina, a dus la domiciliul acestuia mai multe produse alimentare de diferite sortimente, despre care ea a afirmat ca provin de la serviciu, moment în care a sustinut reclamantul ca, nedorind sa fie partas la fapta comisa de contestatoare, a procedat la a merge la spital, spre a aduce la cunostinta conducerii acestuia despre fapta comisa de contestatoare precizata mai sus, predând o sacosa cu asemenea produse la magazia spitalului.

Ulterior, la data de 16.09.2008 acelasi reclamant …………. a revenit cu o noua declaratie prin care arata ca a trait în concubinaj cu contestatoarea, o perioada de 4 luni, în final despartindu-se de aceasta însa, neacceptând ideea despartirii, a încercat prin toate mijloacele sa o determine sa se împace cu el. În susmentionata declaratie numitul …………. recunostea ca, în semn de razbunare împotriva fostei sale prietene (contestatoarea în cauza ), având în vedere ca aceasta a sesizat chiar si politia pentru a scapa de el, a întocmit un plan de razbunare împotriva ei, astfel ca, într-una din zilele în care o astepta, încercând disperat sa ia legatura cu ea, aflându-se în curtea spitalului în asteptarea acesteia, a observat cum o persoana îmbracata în salopeta ascundea o sacosa în iarba de pe terenul de tenis. A precizat numitul …………. ca, dupa plecarea respectivei persoane, curios din fire fiind, a mers sa verifice ce se afla în respectiva sacosa, ocazie cu care a constatat ca aceasta continea produse alimentare, moment în care a hotarât sa se razbune pe fosta sa prietena, a luat sacosa si a dus-o la domiciliul sau, pentru ca dupa o saptamâna vazând ca, contestatoarea refuza ideea împacarii cu el, a luat sacosa a mers la spitalul judetean si a declarat d-nei directoare adjuncte ca, de fapt fosta sa prietena, respectiv ………., a adus acasa produsele alimentare ca cele care se aflau în sacosa.

A subliniat reclamantul ………. ca reclamatia facuta la data de 09.09.2008 este o reclamatie mincinoasa, facuta în semn de razbunare pentru ca a fost parasit de catre contestatoare.

În cauza a fost efectuata cercetarea disciplinara ocazie cu care a fost întocmit procesul verbal nr. 11.978 din 18.09.2008, retinându-se ca, apararile formulate de catre contestatoare au fost înlaturate în conditiile în care produse alimentare din lotul spitalului au fost gasite la domiciliul concubinului, care de altfel de buna voie le-a si predat spitalului.

În acelasi proces verbal s-a retinut ca declaratia ulterioara data de concubinul contestatoarei, înregistrata sub nr.11.888 din 16.09.2008, nu reprezinta un act în masura sa o absolve de vinovatie pe contestatoare.

Instanta a solicitat intimatului sa depuna la dosar raspunsul dat de Politia Tulcea în legatura cu reclamatia facuta de catre acesta, vizavi de un posibil furt comis de catre contestatoarea ………. sau de alte persoane intimatul depunând în acest sens adresa nr. 14.083/28.10.2008 emisa de IPJ Tulcea.

Astfel, instanta retine ca, prin adresa nr. 14.083 din 28.10.2008, depusa la dosar de catre intimat, I. P.J Tulcea a comunicat intimatului ca, urmare a petitiei acestuia, aspectele sesizate de S.J.U.Tulcea întrunesc elementele infractiunii de furt, fapta prev.si ped.de 208 alin.1 c.p, dispunându-se trecerea petitiei intimatului în registrul lucrarilor penale, spre a fi efectuate cercetari fata de A.N., sub aspectul savârsirii infractiunii mai sus mentionate. Prin aceeasi adresa însa, I.P.J Tulcea a comunicat intimatului ca, din primele verificari s-a stabilit ca angajata ………. ( contestatoarea în cauza ) nu se face vinovata de savârsirea faptei descrise mai sus.

Analizând depozitia martorei Sagide Ismail, martor propus chiar de catre intimat, instanta retine ca aceasta a facut parte din comisia care a verificat daca alimentele ridicate de la locuinta reclamantului ……….. fac parte din loturile de alimente ce se aflau în magazia spitalului. Astfel, aceasta a declarat ca, datorita faptului ca a avut si în magazia spitalului produse asemanatoare cu cele aflate la domiciliul numitului ………., crede ca aceste produse provin din magazia spitalului, cu atât mai mult cu cât, o parte din acele produse similare cu cele gasite, înca mai existau în respectiva magazie. A mentionat martora ca, la verificarea produselor aflate la domiciliul numitului ………., a constatat ca sticlele de ulei Unisol aveau pe capac inscriptionat codul lotului cu care se aprovizionase spitalul, respectiv cel al SC ………., si ca, pe unele conserve, a identificat existenta codului lotului ce fusese furnizat la spital.

Se retine însa ca, acelasi martor a facut si precizarea ca, alimentele ce se aflau la acel moment în magazia spitalului exista si pe piata libera în comert si ca, nu are cunostinta daca atunci când spitalul era aprovizionat de furnizori cu un lot de produse, era predat catre acesta întregul lot, apreciind ca fiind posibil ca produse din acelasi lot sa fie distribuite si pe piata libera si la spital.

În aceste conditii instanta, vazând raspunsul comunicat intimatului de catre I.P. J.Tulcea si fata si de depozitia martorului mai sus precizat, apreciaza ca în cauza nu s-a facut dovada certa a faptului ca produsele gasite la domiciliul lui ……….., care a reclamat asa-zisul furt comis de catre contestatore, au fost sustrase efectiv de catre contestatoare, de la locul sau de munca, în conditiile în care, chiar martorul intimatului a recunoscut ca fiind posibil ca, produse aflate în magazia S.J.U Tulcea, sa se regaseasca si pe piata libera, aceasta cu atât mai mult cât nu s-a putut face dovada ca firmele furnizoare virau loturi complete de alimente (loturi întregi) catre aceasta institutie.

De asemenea, din depozitiile celorlalti martori audiati în cauza, instanta retine ca, având în vedere ca în permanenta, în preajma contestatoarei se aflau si alte persoane si faptul ca, bucataria în care îsi desfasura activitatea contestatoarea era tot timpul asigurata, fie cu cheie fie cu alt tip de personal, aceasta nu avea timpul fizic necesar pentru a putea sustrage alimente din respectiva bucatarie.

În aceste conditii instanta apreciaza ca nefiind dovedita în cauza fapta comisa de catre contestatoare si sanctionata de catre intimat prin dispozitia contestata, asa încât dispozitia nr. 604 din 26.09.2008 emisa de catre intimatul Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea apare ca nefondata.

În consecinta, instanta urmeaza a admite contestatia, anulând ca nelegala si netemeinica dispozitia nr. 604 din 26.09.2008, emisa de catre intimatul Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea.

Totodata, instanta va dispune reintegrarea contestatoarei pe postul detinut anterior emiterii dispozitiei de modificare a contractului individual de munca, obligând intimatul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi de care aer fi beneficiat contestatoarea, începând cu data emiterii dispozitiei nr. 604 din 26.09.2008 si pâna la reintegrarea efectiva.

Având în vedere ca în cauza, contestatoarea a efectuat cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat, în cuantum de 1000 lei, instanta va obliga intimatul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre contestatoare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro