404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond –Comercial-închidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 2740/88/2007

SENTINTA CIVILA NR.414

Sedinta publica din data de 13 martie 2009

Asupra cererii de fata:

La data de 20 ianuarie 2009, lichidatorul judiciar … Tulcea, desemnat în cauza privind pe debitoarea S.C. … S.R.L., a înregistrat la Tribunalul Tulcea raportul final privind procedura falimentului deschisa fata de debitoare, si a depus si cerere prin care a solicitat, în conformitate cu prevederile art.131 din Legea nr.85/2006, închiderea procedurii insolventei privind debitoarea.

Raportul final a fost afisat la usa instantei la data de 23 ianuarie 2009 si copii de pe acesta si de pe cererea de închiderea procedurii privind pe debitoarea S.C. … S.R.L. s-au comunicat creditorilor de catre lichidatorul judiciar, nefiind formulate obiectiuni la raportul privind închiderea procedurii.

La o data ulterioara, respectiv 23 ianuarie 2009, lichidatorul a depus cerere prin care a solicitat sa se dispuna plata din fondul de lichidare a onorariului de lichidator în valoare de 1.900 lei si decontarea cheltuielilor în suma de 162 lei aferente procedurii avansate de lichidatorul judiciar.

Examinând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 2350 din data de 14 decembrie 2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul cu nr.237/2007 js N.E. (2740/88/2007) s-a admis cererea si s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata fata de debitoarea S.C. … S.R.L., în temeiul art.3 pct.25 din Legea nr.85/2006 raportat la art.1 alin.2 lit.e din acelasi act normativ, si a fost numit în calitate de lichidator judiciar … S.P.R.L. reprezentanta de practician în insolventa …, societate profesionala care s-a reorganizat si, urmare a divizarii, s-a format Cabinetul Individual de Insolveta ….

În aceasta calitate, lichidatorul a desfasurat activitatile prevazute de legea privind procedura insolventei, respectiv a notificat debitoarea si creditorii bugetari si cei ce asigura servicii cu privire la deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata fata de S.C. … S.R.L., precum si cu privire la termenele stabilite în cauza; a efectuat publicitatea privind deschiderea procedurii atât într-un ziar de circulatie nationala, ziarul Bursa, cât si în Buletinul Procedurilor de Insolventa; a notificat administratorul statutar în legatura cu obligatia de a-i preda documentele prevazute de art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006, care s-a conformat, dupa ce au fost actionat în justitie pentru atragerea raspunderii personale conform art.138 din Legea nr.85/2006.

Urmare a expirarii termenului limita stabilit pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor, lichidatorul judiciar a întocmit tabelul definitiv cuprinzând creantele împotriva averii debitoare detinute de Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea în suma de 2.915 lei si de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea în valoare de 44 lei.

Din verificarile întreprinse de catre lichidatorul judiciar a rezultat ca societatea debitoare nu mai detine nici un fel de bunuri în patrimoniu cu care sa fie înregistrata în evidentele fiscale ale Primariei Tulcea – Serviciul de Impozite si Taxe si ale Primariei Frecatei.

Din raportul asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa a debitoarei depus de lichidatorul judiciar la data de 19 februarie 2008, urmare a analizei financiar-contabila efectuata în baza declaratiilor de creanta ale D.G.F.P. Tulcea, a rezultat ca societatea nu mai are activitate din anul 2004, ca principala cauza a aparitiei insolventei societatii se datoreaza administratorilor statutari ai debitoarei … care au efectuat acte de comert prin societate, în interes propriu, neachitând datoriile catre bugetul statului, iar împrejurarea care a condus la aparitia starii de insolventa a fost dezinteresul manifestat de catre acestia din urma fata de societate pe care au înfiintat-o, iar, atunci când au avut primele probleme cu organele de control care au calculat majorari si penalitati, au abandonat activitatea, dar au valorificat activele în interes propriu, soldul acestora în schimb ramânând în evidenta contabila.

Lichidatorul a concluzionat ca de starea de insolventa a societatii se fac vinovati administratorii societatii … care s-a retras din societate.

În aceste conditii, întrucât fostul administrator al debitoarei a refuzat colaborarea cu lichidatorul si nu a prezentat niciun fel de acte financiar-contabile ale societatii, lichidatorul a formulat actiune privind atragerea raspunderii personale a fostelor organe de conducere ale societatii, respectiv …, în temeiul art.138 din Legea nr.85/2006, actiune ce a facut obiectul dosarului nr.1095/88/2008, cerere la care lichidatorul a renuntat la data de 19 decembrie 2008.

Se constata ca societatea debitoare nu are sume de bani în casierie sau în conturi la banci, ca nu dispune de alte bunuri mobile sau imobile pentru a putea fi valorificate, astfel încât sa se acopere creantele detinute împotriva debitoarei de catre cei doi creditori înscrisi în cauza.

Se mai constata ca Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea si Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea, creditorii falitei în cauza facând parte dintre cei bugetari, nu pot sa avanseze sume de bani corespunzatoare continuarii procedurii de lichidare judiciara a debitoarei.

Potrivit dispozitiilor art. 131 din Legea nr.85/2006 în orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul sindic va da o sentinta de închidere a procedurii prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

Vazând ca sunt îndeplinite cerintele pentru închiderea procedurii prevazute de prezentul articol de lege, urmeaza a dispune în acest sens.

Se va dispune radierea debitoarei din registrul comertului unde este înmatriculata, iar prezenta hotarâre va fi notificata Directiei teritoriale a finantelor publice si Oficiului registrului comertului unde debitorul este înmatriculat pentru efectuarea mentiunii.

Cum în cauza nu mai sunt bunuri si nici sume de recuperat, se impune a se acoperi onorariul lichidatorului judiciar stabilit în suma de 1900 lei si cheltuieli efectuate cu procedura de catre lichidator în suma de 162 lei, astfel ca, în temeiul art.4 alin.4 din Legea nr.85/2006, urmeaza a aproba plata din fondul de lichidare a sumei totale de 2062 lei.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro