404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond – Conflict de drepturi – drepturi salariale

Dosar nr. 215/88/2009 SENTINTA CIVILA NR. 442 Sedinta publica din data de 18 Martie 2009 Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.215/88/2009, reclamantul …. a chemat în judecata SC „…” SRL Tulcea, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se anuleze Decizia nr.163/28.02.2008 si sa fie obligata pârâta la plata drepturilor salariale pentru perioada 1.02.2008 – 1.07.2008. În motivare, reclamantul a aratat ca initial a avut calitatea de fondator si administrator al societatii pârâte, iar ulterior s-au mentinut doar raporturi de munca, îndeplinind functia de director. La data de 1.06.2007, prin decizia nr.762 salariul de baza lunar a fost majorat la 2.870 lei. A mentionat ca din luna iulie 2008 pâna în decembrie pârâta, prin reprezentantul legal, a refuzat sa clarifice situatia de încetare a raporturilor de munca. În drept si-a întemeiat cererea pe artr.41, 165,166, 283, 287 si urm. din Codul Muncii. În dovedire, reclamantul a depus la dosarul cauzei:adresa nr.777/2008, adresa nr.775/2008, adresa formulata de catre aparatorul ales, adresa nr.300/2008, cererea de încetare a raporturilor de munca înregistrata sub nr.456/2008, extras de cont, bilet de iesire din spital, adresa nr.647/2008, certificate de concediu medical si tranzactia înregistrata sub nr.167/2009. Fata de tranzactia încheiata între parti, instanta constata urmatoarele: Potrivit art.271 alin.1 Cod proc.civila, partile se pot înfatisa oricând în cursul judecatii pentru a cere sa se dea hotarâre care sa consfinteasca învoiala lor. La data de 9 martie 2009 a fost depusa la dosarul cauzei tranzactia partilor care are urmatorul continut: „- se exprima acordul angajatorului privind achitarea diferentelor rezultate din drepturile salariale cuvenite în perioada 1.02.2008 – 1.07.2008, în cuantum total de 6.915 lei, conform calculatiei mai jos prezentate: – se anuleaza Decizia nr.163/28.02.2008 si se rectifica în cartea de munca salariul de baza la cuantumul de 2.870 lei, în loc de 1.250 lei conform prezentei tranzactii încuviintata de instanta de judecata; – se exprima acordul angajatului … privind încasarea acestor drepturi în vederea stingerii oricarui litigiu rezultat din contractul de munca cu SC „…” SRL. Drepturile cuvenite în perioada 1.02.2008 – 1.07.2008 recalculate prin fisa de calcul si foaia de lichidare au fost stabilite în felul urmator: – lichidare februarie 2008 – 2.016 lei, din care a fost ridicata la data de 20.03.2008, suma de 912 lei, rezultând o diferenta de plata de 1.104 lei; – lichidare martie 2008 – 2.016 lei, din care a fost ridicata la data de 20.04.2008, suma de 912 lei, rezultând o diferenta de plata de 1.104 lei; – lichidare aprilie 2008 – 1.905 lei, din care a fost ridicata la data de 20.05.2008, suma de 632 lei, rezultând o diferenta de plata de 1.273 lei; – lichidare mai 2008 – 1.750 lei, suma ce nu a fost ridicata pâna la aceasta data; – lichidare iunie 2008 – 1.684 lei, suma ce nu a fost ridicata pâna la aceasta data; Total diferenta de plata 6.915 lei”.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro