404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond-Litigii munca-Plata prestatii lunare

Dosar nr. 94/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NRA. 507

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE : Luminita Diana Pisica

Judecator: Stefania Roibu

Asistenti judiciari

T R I B U N A L U L ,

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr.94/88/2009, reclamantul ………… a chemat în judecata pe pârâta SC „…” SRL Tulcea, solicitând urmare a precizarilor din 4.05.2009, obligarea acesteia la plata sumei de 450 lei/luna începând din luna septembrie 2008 pâna la data când i se va scoate tija, precum si la plata sumei de 2.000 lei reprezentând costul interventiei chirurgicale.

În motivare, reclamantul a aratat ca la data de 12.12.2007, în timp ce se afla la locul de munca s-a darâmat schela pe care se afla, iar în cadere si-a rupt piciorul. La spital a fost operat si i s-a pus o tija care dupa 1 an de zile trebuia eliminata.

Reclamantul a mai aratat ca a beneficiat de concediu medical 6 luni de zile si de un ajutor lunar de 450 lei din partea firmei pâna în luna august 2008.

Interventia chirurgicala programata pentru data de 14 ianuarie 2009 nu a putut fi realizata iar reclamantul solicita plata acestui ajutor pâna va putea munci din nou.

Reclamantul nu a depus înscrisuri în dovedire si nu a propus administrare de probatorii.

Pârâta a formulat întâmpinare aratând ca la data de 31.08.2008 a încetat contractul individual de munca al reclamantului iar dupa aceasta data s-a realizat cu acesta o întelegere verbala prin care societatea se obliga sa-i plateasca suma de 350 lei cu titlu de contravaloare a platilor CAS pentru perioada iunie – decembrie 2008.

Pârâta a mai aratat si faptul ca reprezentantul sau, …… s-a angajat sa se implice în programarea interventiei chirurgicale pentru extragerea tijei metalice din piciorul drept.

În dovedire, pârâta a depus la dosar în copie: procesul verbal de cercetare, dovada înregistrarii accidentului de munca, declaratii olografe ale unor angajati, certificatul de înregistrare al firmei, contractul individual de munca al reclamantului, cu doua acte aditionale, decizia nr.444/4.09.2008, fisa postului reclamantului, bilet de iesire din spital si certificate de concediu medical.

Analizând cauza, probatoriul administrat, textele de lege aplicabile, instanta retine urmatoarele:

În baza contractului individual de munca înregistrat la ITM Tulcea sub nr.522400/12.12.2007, reclamantul …….. a fost încadrat la SC ……… SRL Tulcea ca muncitor necalificat în cadrul atelierului de tâmplarie pe care angajatorul îl detine în Tulcea, str. ………, pentru o perioada de 3 luni, respectiv între 1.12.2007 – 29.02..2008.

Ulterior, prin doua acte aditionale succesive, ambele din 12.12.2007, acest contract a fost prelungit si pentru perioadele 1.03.-31.05.2008 si 1.06.-31.08.2008, iar prin decizia nr.444/1.09.2008 contractul de munca al reclamantului a încetat în baza art.56 lit.j din Codul muncii.

La data de 12 decembrie 2007, în timp ce lucra la o constructie P+1, efectuând în concret, din ordinul sefului sau, operatiuni de tencuiala, la un moment dat s-a dezechilibrat si a cazut de pe schela de la o înaltime de cca 2,5 – 3 metri.

În cadere, reclamantul a suferit o fractura la piciorul drept, fiind internat de urgenta în Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea unde la data de 13 decembrie 2007 a fost supus unei interventii chirurgicale, implantându-i-se totodata o tija metalica.

Potrivit art.44 din Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii în munca, angajatorii raspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de munca sau bolilor profesionale, în masura în care nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat.

Totodata, potrivit art.998 Cod civil, orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara.

În cauza, se remarca faptul ca reclamantului i s-a schimbat locul de munca prevazut în contractul individual de munca, respectiv de la atelierul de tâmplarie din str. Taberei nr.7 la executarea unor lucrari de zidarie asupra unei constructii situata într-o alta locatie.

Intimata nu a facut dovada datei la care s-a realizat aceasta schimbare si nici a faptului ca, la momentul schimbarii, reclamantul a fost instruit în domeniul sanatatii si securitatii muncii, în sensul dispoz. art.20 al.1 lit.b din Legea nr.319/2006 potrivit carora angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata în domeniul securitatii si sanatatii în munca, în special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau, la schimbarea locului de munca sau la transfer.

De aici rezulta nerespectarea de catre angajator a acestor dispozitii legale si lipsa de temeinicie a sustinerii ca reclamantul nu ar fi respectat preved. art.22 din Legea nr.319/2006.

Conform fisei de instruire individuala privind securitatea si sanatatea în munca depusa de pârâta la dosar, rezulta ca reclamantului i s-a efectuat instructajul introductiv general la data de 3.12.2007 si instructajul la locul de munca la data de 4.12.2007 pentru locul de munca atelier mobila, fara a rezulta efectuarea instructajului reclamantului la noul loc de munca (în constructii).

Totodata, pârâta nu a facut dovada existentei autorizatiei societatii pentru lucrul la înaltime anterior producerii accidentului de munca, conform preved. art.122 al.1 lit.h din HG nr.1425/2006 si nici a faptului ca a comunicat procesul verbal de cercetare reclamantului sau familiei acestuia, asa cum dispune art.177 al.1 din acelasi act normativ.

Rezulta astfel, întrunirea cumulativa a conditiilor raspunderii civile delictuale impuse de art.998 Cod civil în ceea ce o priveste pe pârâta.

Conform regulilor în materia raspunderii civile delictuale, reclamantul a facut dovada ca a primit indemnizatie de concediu medical pâna în luna august 2008.

Întrucât, nici în prezent reclamantul nu este apt de munca, merge în cârje si chiar necesita tratament recuperatoriu, fiind necesar sa se interneze într-o institutie medicala pentru a suporta o interventie chirurgicala de extragere a tijei, se apreciaza ca se impune a obliga pârâta la plata de despagubiri pentru perioada cuprinsa între data la care asigurarile sociale au încetat plata indemnizatiei si data pronuntarii hotarârii.

Pe cale de consecinta, urmeaza a admite actiunea si a obliga pârâta sa plateasca reclamantului o prestatie lunara în cuantum de 450 lei brut/lunar începând cu data de 1.09.2008 si pâna la data pronuntarii prezentei hotarâri, cu titlu de despagubiri.

Cuantumul acestei prestatii lunare a fost ales ca, fiind similar cu cel primit de la asigurarile sociale de sanatate si întrucât pârâta nu a facut aparari sub acest aspect.

Data pronuntarii hotarârii, ca data limita pâna la care se poate plati pensia, a fost aleasa întrucât nu se poate acorda o pensie la nesfârsit, în conditiile în care reclamantul nu a facut dovezi asupra datei la care se impune a se interna în vederea interventiei chirurgicale.

În acest sens, reclamantul se poate adresa pe cale separata dupa ce va prezenta dovezi suplimentare, în sensul ca se impunea sa mai astepte o perioada de timp.

În ceea ce priveste capatul de cerere privind plata interventiei chirurgicale, acesta va fi respins ca nefondat în conditiile actuale de lipsa de probe a cheltuielilor pe care le-ar implica o atare interventie, fiind posibil sa fie suportata chiar din fondurile asigurarilor sociale de sanatate.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro