404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângerea împotriva ordonanţei procurorului

Dosar nr.4132/327/2008

DECIZIA PENALA NR.48

Sedinta publica din 20 martie 2009

Referitor la recursul declarat de petentul … împotriva sentintei penale nr. 1112 din 14.10.2008 a Judecatoriei Tulcea, tribunalul retine urmatoarele:

La data de 29.08.2008, s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tulcea, cu nr. 4132/327/2008, plângerea petentului … formulata împotriva ordonantei de clasare din data de 08.07.2008, pronuntata în cauza nr. 1834/P/2005 privind savârsirea de catre A.N. a infractiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin.1 lit. a Cod penal s-a dispus în temeiul disp. art. 262 C. proc. penala raportat la art.11 pct.1 lit. a, cu referire la art.10 alin. 1 lit. e si art. 51 din Cod penal clasarea cauzei privind savârsirea de catre A.N. a infractiunii prevazute de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a Cod penal în dauna petentului.

În motivarea plângerii, petentul a aratat, în esenta, ca ordonanta nu face decât sa se pronunte în favoarea celor vinovati de faptele penale sesizate de catre el si în baza celor constatate de politisti se claseaza cauza deoarece conform art. 11 alin. 1 lit. a cu referire la art. 10 lit. e din Codul de procedura penala, nu exista învinuit în cauza iar „cei care au actionat erau în eroare cu privire la împrejurarea ca bunurile apartin petentului”, „având în vedere convingerea ca sunt proprietatea societatii comerciale”. De asemenea mai arata petentul ca se face referire directa la persoanele care au actionat în vederea valorificarii bunurilor, însa aceste nu sunt mentionate în dosarul cauzei si mai ales în ordonanta parchetului, în vederea citarii acestora.

Prin sentinta penala nr. 1112/14.10.2008, Judecatoria Tulcea a respins plângerea formulata de petentul …, ca nefondata.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a retinut urmatoarele:

La data de 15.06.2005 a fost începuta urmarirea penala „în rem” fata de A.N. pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 208 – 209 C.pen. întrucât, în perioada ianuarie – martie 2005, au fost sustrase din incinta Fermei a II-a a SC … S.A. un tractor si o remorca în stare de functionare. Aceste bunuri respectiv un tractor U650 si remorca apartineau petentului ….

Prin ordonanta nr.1834/P/2005 din 17 iunie 2008 Parchetul de pe lânga Judecatoria Tulcea a adoptat solutia de clasare a cauzei privind savârsirea de A.N. a infractiunii prevazute de art.208-209 C.pen. în dauna partii vatamate ….

La data de 30 iulie 2008, în termen legal, potrivit art.278 Cod procedura penala, petentul … a formulat plângere împotriva acelei solutii, iar prin ordonanta primului procuror nr. 285/II/2/2008 din data de 06.08.2008 s-a dispus respingerea ca neîntemeiata a plângerii împotriva ordonantei din data de 08.07.2008.

În cauza s-a dispus clasarea întrucât s-a constatat ca, din eroare aceste bunuri, alaturi de altele apartinând S.C. … S.A., au fost valorificate la centrele de achizitie a fierului vechi.

A mai retinut prima instanta ca din actele premergatoare efectuate în cauza a reiesit ca, desi petentul folosea utilajele la lucrari în interesul sau, acestea stationau în permanenta la locul sau de munca. Dupa ce în anul 2002 petentul a plecat într-o alta localitate, cu ocazia schimbarii locului de munca, tractorul si remorca care erau în stare de nefunctionare au ramas în incinta S.C. …S.A., în câmp lânga locatia paznicului. Apoi, au fost descompletate iar noua conducere a S.C. … S.A., a dispus ca toate utilajele agricole nefunctionale si defecte sa fie ridicate si valorificate ca fier vechi.

În aceasta situatie cei care au actionat erau în eroare cu privire la împrejurarea ca bunurile apartin petentului, având convingerea ca sunt proprietatea societatii comerciale. Astfel ca ordonanta procurorului de clasare este legala si temeinica iar plângerea neîntemeiata, motiv pentru care în temeiul disp. art.278 C.proc.pen. s-a dispus respingerea ca neîntemeiata a plângerii împotriva ordonantei din data de 08.07.2008.

A mai constatat judecatorul fondului ca din declaratia petentului(fila 14-15-16 din dosarul de urmarire penala) rezulta ca a dat dovada de delasare, lasând „în grija” sefului de ferma, tractorul si remorca, parcata în incinta fermei nr.2, dar tot el arata ca seful de ferma s-a schimbat, la fel si paznicul, iar cei ce au venit ulterior ca sefi sau ca paznici, nu au cunoscut apartenenta celor doua utilaje, considerând pe buna dreptate ca ele apartine fermei 2 ….

Aceste aspecte sunt confirmate si de … si …, care arata ca toate utilajele, tractoare, remorci, descompletate, au fost predate la fier vechi, ca fiind ale fermei.

Un alt martor …, arata ca tractorul apartinând petentului a fost abandonat, defect si dezmembrat, mai multi ani, iar în final ar fi fost vândut chiar de petent unui anume …, iar din fosta ferma nu a mai ramas nimic, aceasta fiind parasita si ramasa fara paza.

Tot în sprijinul celor afirmate vine si declaratia lui …, care a fost numit director economic al fermei, începând cu anul 2004, si principala sa activitate a fost aceea de a scapa de tot ce înseamna fier vechi, din curtea fermei.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal a decoarat recurs petentul …

În motivarea recursului acesta a aratat ca persoanele care au actionat în vederea sustragerii bunurile sale trebuiau audiate în speta si cel putin citate în plângerea sustinuta la Judecatoria Tulcea si ca nu exista nici un fel de motivatie în sustinerile parchetului precum ca, „cei care au actionat erau în eroare cu privire la împrejurarea ca bunurile ar fi apartinut petentului” „având convingerea ca sunt în proprietatea societatii comerciale” si considera ca aceste sustineri nu sunt de natura decât sa agraveze fenomenul infractional, autorii unor infractiuni atât de grave nefiind trasi la raspundere.

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, tribunalul constata ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente :

Astfel, se constata ca în mod gresit s-a dispus clasare cauzei pentru savârsirea de catre AN a faptei de furt în dauna petentului …..

Se retine ca nu poate fi dispusa solutia de clasare în temeiul art. 10 lit. e Cod pr. penala deoarece clasarea presupune prin ea însasi lipsa învinuitului sau inculpatului.

În situatia în care nu exista învinuit în cauza nu se poate aprecia ca autorul a savârsit o fapta în conditiile existentei unei cauze care înlatura caracterul penal al faptei respectiv eroarea de fapt.

Tribunalul mai retine ca ridicarea utilajelor apartinând petentului s-a facut din dispozitia noului director al S.C. … S.A. …, astfel încât se impunea cercetarea acestuia pentru infractiunea prevazuta de art. 25 Cod penal raportat la art.208 al. 1 – 209 al. 1 Cod penal.

Abia în urma acestor cercetari organele de urmarire penala vor putea constata daca acesta a actionat cu vinovatie ori s-a aflat în eroare de fapt cu privire la proprietarul bunurilor vândute la fier vechi.

Totodata se impune ca în cursul urmariri penale sa fie identificate si persoanele care au ridicat si au valorificat la centrul de fier vechi bunurile petentului.

Având în vedere cele expuse, urmeaza sa fie admis recursul declarat de petentul ….

În consecinta, va fi casata în totalitate sentinta penala nr. 1112 din 14 octombrie 2008 a Judecatoriei Tulcea si rejudecând, va fi admisa plângerea.

Urmeaza ca în baza art. 2781 alin. 8 lit. b Cod pr. penala, sa fie desfiintata în totalitate ordonanta de clasare nr. 1834/P/2005 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea si trimisa cauza la procuror în vederea începerii urmaririi penale fata de … cu privire la savârsirea infractiunii prevazuta de art. 25 Cod penal raportat la art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a Cod penal.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro