404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs. Plângere contravenţională. Contravenţie la regimul circulaţiei

Dosar nr. 5050/327/2008

DECIZIA CIVILA Nr. 145

Sedinta publica de la 13 Februarie 2009

Asupra recursului civil de fata;

Prin adresa cu nr. 37027 din 20.07.2008 s-a înaintat plângerea formulata de … care a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la data de 21.10.2008, sub nr. 5050/327/2008, prin care petentul a contestat procesul-verbal de contraventie seria … din data de 17.08.2008 întocmit de intimat, PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA – DIRECTIA POLITIE COMUNITARA, solicitând anularea acestuia.

Prin sentinta civila nr.3159/24 nov.2008 Judecatoria Tulcea a admis în parte plângerea contraventionala formulata de petent si a dispus înlocuirea amenzii contraventionale cu avertisment.

Pentru a se pronunta în sensul celor de mai sus, prima instanta a retinut urmatoarele:

În fapt, în urma controlului de monitorizare video efectuat la data de 17.08.2008, de catre agentul comunitar, a fost surprinsa prin intermediul camerei nr…. Pelican, stationarea neregulamentara în parcarea din fata barului …, cu lampa verde aprinsa, în asteptare de clienti, a taxiului cu nr. de înmatriculare TL-02-…, parcare ce nu face parte din lista nominala a amplasamentelor special amenajate de asteptare pentru taxiuri.

]În ceea ce priveste fapta, astfel cum a fost descrisa de agentul constatator, instanta a retinut ca aceasta se circumscrie dispozitiilor legale – respectiv art.20 alin 2 lit e) din HCL nr.56.

Asupra tardivitatii cererii invocata de catre intimata instanta nu a retinut acest aspect deoarece chiar daca procesul verbal de contraventie a fost comunicat la data de 05.09.2008, potrivit borderoului recomandatelor, întocmit de intimata si predat postei române la acea data, data de la care începe sa curga termenul de formulare a plângerii contraventionale este data înmânarii plicului catre contravenient, iar nu data la care intimata a predat corespondenta postei române, astfel instanta a apreciat ca petentul este în termen.

Verificând, în conformitate cu dispozitiile art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta a retinut ca acesta a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

În ceea ce priveste temeinicia actului sanctionator, instanta a retinut ca petentul este în culpa, instanta nu retine apararea acestuia în sensul ca autoturismul se afla stationat pe aria unei parcari, întrucât Legea 49 din 2006 privind circulatia pe drumurile publice cât si Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere nu interzic acest lucru, deoarece petentul nu a fost sanctionat pentru stationare neregulamentara ci pentru ca a stationat în parcarea din fata barului …, cu lampa verde aprinsa, în asteptare de clienti, parcare ce nu face parte din lista nominala a amplasamentelor special amenajate de asteptare pentru taxiuri.

Cât priveste însa individualizarea sanctiunii, instanta a avut în vedere ca, potrivit dispozitiilor art. 7 alin.3 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, sanctiunea contraventionala constând în avertisment poate fi aplicata chiar si în cazul în care actul normativ care reglementeaza respectiva contraventie nu ar prevedea o astfel de sanctiune.

Desi petentul se face vinovat de savârsirea contraventiei, prin aceea ca a stationat în parcarea din fata barului …, cu lampa verde aprinsa, în asteptare de clienti, parcare ce nu face parte din lista nominala a amplasamentelor special amenajate de asteptare pentru taxiuri, având în vedere ca acesta a stationat o scurta perioada de timp 11 minute, instanta a apreciat ca nu exista indicii pentru existenta unui grad deosebit de pericol social, astfel ca fata de pericolul social redus al faptei, se impune înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu avertismentul, dispozitie întemeiata pe prevederile art.7 si art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001.

Instanta a atras atentia petentei asupra pericolului social al faptei sale si asupra necesitatii de a respecta dispozitiile legale.

Împotriva acestei sentinte în termen legal a formulat recurs Primaria Municipiului Tulcea a aratat doar faptul ca procesul verbal de contraventie a fost întocmit în conformitate cu legislatia în vigoare, iar faptele semnalate sunt legale si temeinice.

Verificând legalitatea si temeinicia sentintei civile recurate prin prisma singurului motiv de recurs, precum si din oficiu,se constata ca instanta de fond, pe baza unei juste analize a probelor dosarului, a pronuntat p sentinta legala si temeinica potrivit urmatoarelor considerente.

În urma controlului de monitorizare video efectuat la data de 17 aug.2008 de catre agentul comunitar a fost surprinsa prin intermediul camerei nr…. Pelican, stationarea neregulamentara în parcarea din fata barului …, cu lampa verde aprinsa, în asteptare de clienti, a taxiului cu nr.de înmatriculare TL-02-…, parcare ce nu face parte din lista nominala a amplasamentelor special amenajate de asteptare de taxiuri.

Asa cum a retinut si prima instanta, procesul verbal de contraventie se circumscrie dispozitiilor legale, respectiv art.20 al.2 lit.e din HCL nr.56/2006, deci este întocmit în conformitate cu legislatia în vigoare asa cum arata si organul constatator în motivul de recurs, dar acelasi organ constatator trebuie sa aiba în vedere la dozarea sanctiunii si prevederile art.5 al.5 coroborat cu art.21 al.3 din OG nr.2/2001 cu privire la regimul juridic al contraventiei, în sensul ca sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contraventiei.

Fata de aceste considerente, vazând si dispozitiile legale de mai sus, urmeaza a respinge recursul ca nefondat si a mentine sentinta atacata ca legala si temeinica.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro