404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs. Acţiune în constatare

Dosar nr. 3223/327/2008

DECIZIA CIVILA NR. 149

Sedinta publica din 18 februarie 2009

Prin cererea adresata Judecatoriei Tulcea si înregistrata sub nr. 3223/327/07.07. 2008 recurentul reclamant … a chemat în judecata pe pârâta intimata S.C. … S.A. Tulcea – societate în faliment, prin lichidator S.P. „…” S.P.R.L. Buzau pentru ca în contradictoriu cu aceasta, prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate ca recurentul-reclamant este proprietarul suprafetei de 785, 55 m.p. teren intravilan si 48,01 m.p. cheu fluvial betonat si cu scara de acces la pontoane si sa se dispuna înscrierea în cartea funciara a dreptului sau de proprietate.

În motivare recurentul – reclamant a aratat ca prin contractul de vânzare – cumparare nr. 631 din 24.04.1998, înregistrat la pârâta sub nr. 2801 din 24.04.1998 a cumparat de la aceasta, reprezentata prin administratorul judiciar …, pe lânga alte bunuri, suprafata de 785,55 am.p. teren intravilan aferent amplasamentelor : magazii, tarc, împrejmuiri si barca exploatare portuara cât si cheiul fluvial în lungime de 48,01 m, betonat si cu scara de acces la pontoane; pentru aceste bunuri imobile a fost întocmita factura nr.2801/0169702 din 24.04.1998, iar cu chitanta nr. 0172396 din aceeasi data a achitat pretul de 93.002.415 lei.

Se mai arata ca potrivit art. 9 din contractul de vânzare cumparare pârâta s-a obligat sa-i remita toate schitele, plansele si documentele necesare intabularii, astfel cum prevede art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 care stabileste ca cel care s-a obligat sa constituie un drept real asupra unui imobil în folosul altuia, este dator sa îi predea toate înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui drept.

Ulterior, recurentul-reclamant a facut o serie de precizari si anume : obiectul primului capat de cerere consta în ” a se constata ca la data de 24.04.1998 pârâta S.C. ….S.A. Tulcea i-a vândut imobilul teren în suprafata de 785, 55 m.p. teren intravilan, 48,01 chei fluvial betonat si cu scara de acces la pontoane, situat în Tulcea, str. Portului nr. …, judetul Tulcea învecinat la Nord cu proprietatea S.C. … S.A., la Est cu Dunarea, la Sud cu drum exploatare si la V cu drum exploatare, cu pretul de 93.002.415 lei”; sa se pronunte o hotarâre care sa tina loc de act de vânzare-cumparare; în ceea ce priveste al doilea capat de cerere, s-a solicitat sa se dispuna înscrierea în cartea funciara a imobilului, deoarece pârâta, desi s-a obligat sa-i predea înscrisurile necesare pentru înscrierea dreptului sau, a refuzat sa-i predea documentatia.

În dovedire, recurentul reclamant a depus o serie de înscrisuri.

Pârâta – intimata, legal citata, nu a depus întâmpinare la dosar.

Prin sentinta civila nr. 2574 din 13.10 2008 a Judecatoriei Tulcea au fost respinse cererile formulate de recurentul-reclamant, ca nefondate.

Pentru a hotarî astfel, instanta de fond a retinut ca la data de 24.04.1998 partile încheie o conventie prin care urmaresc sa transmita, printre altele, proprietatea asupra unui teren intravilan de 785,55 m.p., 48,01 metri liniari de cheu fluvial cu scara de acces.

Conform art. 67 alin. 1 din Legea nr. 1991 (în forma în vigoare la data de 24.04.1998), terenurile situate în intravilan si extravilan pot fi înstrainate indiferent de întinderea suprafetei, prin acte juridice între vii, încheiate în forma autentica; acest lucru înseamna ca orice acte de înstrainare între vii a terenurilor din România pentru a putea fi valabila, trebuie sa îmbrace o anumita forma, respectiv cea autentica.

S-a mai retinut ca înscrisul din prezenta cauza care consemneaza conventia partilor nu este unul autentic, ci unul sub semnatura privata.

Prin urmare, s-a retinut, conventia partilor nu este încheiata cu respectarea ad validitatem a conditiilor de forma, astfel ca aceasta este nula absolut; asa fiind, instanta nu poate costata ca la data de 24.04.1999 s-a încheiat vreo vânzare între parti, pentru ca o conventie nula nu produce nici un efect; aprecierea este valabila în privinta terenului, cât si a cheiului fluvial si a scarii de acces, care de fapt reprezinta o portiune amenajata a aceluiasi teren de 785, 55 de metri patrati.

Examinând recursul formulat, prin prisma motivelor invocate, instanta consta ca aceste nu este fondat.

Sustinerile conform carora potrivit art. 111 Cod pr. civila partea care are interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nu pot fi primite de maniera în care au fost facute, reclamantul nefiind titularul dreptului de proprietate asupra respectivului imobil; cât priveste dispozitiile art. 969 Cod civil, se cuvine a fi observat faptul ca acestea se refera la conventiile legal încheiate, or, asa cum s-a aratat si în hotarârea instantei de fond, nu a fost respectata – ad validitatem – forma autentica.

Aceste considerente sunt valabile si pentru dispozitiile legale invocate în continuare si anume de art. 970, 1073, 1077 Cod civil, ele referindu-se la conditii încheiate cu respectarea dispozitiilor legale si la obligatii respectate în aceleasi conditii.

În raport de toate aceste considerente urmeaza ca instanta sa respinga recursul ca nefondat si sa mentina hotarârea atacata ca legala si temeinica.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro