404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond – Comercial – OG nr. 5-2001 – acţiune în anulare

Dosar nr. 2898/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa Civilă Nr. 184

Şedinţa publică de la 6 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 2898/88/2008, contestatoarea S.C. ……….., judeţ Braşov, a formulat acţiune în anulare în contradictoriu cu intimata S.C. ……….. TULCEA, solicitând admiterea acţiunii şi anularea Sentinţei civile nr. 2323/16.10.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar nr. 2180/88/2008 şi obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea acţiunii, contestatoarea a arătat că, contractele de vânzare-cumpărare invocate de reclamantă ca şi cauză a pretenţiilor sale este unul sinalagmatic. Astfel, drepturile şi obligaţiile vânzătorului îşi au corespondenţa în drepturile şi obligaţiile cumpărătorului. Cele două categorii de efecte ale contractului de vânzare-cumpărare, respectiv efectele cu privire la patrimoniul vânzătorului şi cele cu privire la patrimoniul cumpărătorului sunt interdependente.

Potrivit contractelor de vânzare-cumpărare, plata avansului de către cumpărătoare are loc totodată cu montajul bunurilor cumpărate, montaj realizat de către vânzător, diferenţa de drept fiind plătită în 12, respectiv 11 rate lunare, ulterior montajului menţionat.

Cumpărătoarea a achiziţionat prin contractul nr. 1509 din 10 martie 2006, între altele, trei aparate Oxigen 910, acestea urmând a fi amplasate unul într-una dintre cupole şi celelalte două într-unul dintre restaurante, sub cupolă, însă vânzătoarea nu a livrat şi nu a montat decât două din aparatele OXIGEN 910 din cele trei comandate.

Deşi cumpărătoarea şi-a executat obligaţia de a plăti avansul din preţul total, vânzătoarea nu şi-a executat propria obligaţie de a livra şi monta toate bunurile cumpărate.

In aceste condiţii, rezultă că SC. ………… nu datora încă diferenţa de preţ, ea fiind obligată la plata diferenţei de preţ, plătită în rate, după ce toate bunurile contractante vor fi livrate şi montate, iar creanţa nu este exigibilă.

Intimata a formulat întâmpinare la 9 ianuarie 2009, prin care solicita respingerea, ca nefondată, a cererii în anulare, a Sentinţei civile nr. 2323/2008.

Examinând hotărârea atacată sub aspectele invocate de contestatoare, instanţa reţine că cererea în anulare este nefondată.

Este neîntemeiată susţinerea contestatoarei în sensul că în speţă nu erau întrunite condiţiile prev. de art. 1 din OG nr. 5/2001 pentru soluţionarea cererii reclamantei în cadrul acestei proceduri.

Se mai reţine că, din preţul contractelor pârâta a achitat suma de 11.575,08 Euro, rămânând de achitat suma de 6045,2 Euro plus penalităţi d întârziere în sumă de 153.787,13 Euro.

Potrivit art. 2 din O.U.G. nr. 119 din 24 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, acest act normativ se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale.

Potrivit art. 1 alin. 1 din acelaşi act normativ în sensul acestei ordonanţe de urgenţă, contractul comercial reprezintă contractul încheiat între comercianţi ori între aceştia şi o autoritate contractantă, având ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui preţ constând într-o sumă de bani.

Sumele de 6045,2 Euro şi 153.787,13 Euro reprezintă creanţe certe, lichide şi exigibile, care rezultă din contractele nr. 1509 din 10 martie 2006 şi nr. 3404 din 09.06.2006, încheiate de părţi, conform dispoziţiilor legale arătate mai sus.

In consecinţă, se va respinge cererea în anulare, ca nefondată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro