404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Introducerea in tara fara drept a unei arme neletale

Prin rechizitoriul nr. 54 D /P/2008 din 23 iunie 2009 al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Tulcea s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului D.R. pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art. 136 1 din Legea nr. 295/ 2004, de detinere sau port de arma neletala din cele supuse autorizarii, art. 136 2 din Legea nr. 295/ 2004 de uz de arma neletala din cele supuse autorizarii si art. 271 din Legea nr. 86/2006, de contrabanda calificata.
S-a retinut prin actul de sesizare al instantei ca la data de 3 martie 2007 inculpatul a introdus în România , fara drept, o arma neletala cu aer comprimat si cu luneta detasabila, marca Gamo, calibru 4,5 mm , procurata din Italia si care trebuia supusa autorizarii.
S-a mai retinut în rechizitoriu ca aceasta arma care a fost detinuta si folosita în mod repetat ulterior, pâna la 5 august 2008, împotriva dispozitiilor legale, desi inculpatul nu poseda permis de port arma pentru nici o categorie de armament si munitie.
Datorita neprezentarii inculpatului , urmare a emiterii mandatelor de aducere de catre instanta, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Tulcea a depus procesele verbale care atestau ca inculpatul D.R. nu se afla la domiciliul sau fiind plecat în Anglia din luna august 2009.
De asemenea mandatele de aducere emise pe numele martorilor s-au întors cu mentiunea ca T.V. este plecat în Italia din august 2009, iar S.V. lipseste de la domiciliu de mai multe saptamâni nefiind cunoscuta destinatia plecarii.
În aceste circumstante tribunalul a constatat ca se afla în imposibilitate obiectiva de a audia inculpatul si martorii, astfel ca la al patrulea termen de judecata, la data de 26 ianuarie 2010, dupa citirea actului de sesizare, a fost pusa în discutia partilor, în conformitate cu articolul 327 aliniat 3 Cod procedura penala, necesitatea citirii declaratiilor date în fata organelor de urmarire penala de catre martorii S.V. si T.V., a caror audiere nu mai era posibila .
Urmare a acordului procurorului si aparatorului ales al inculpatului s-a dat citire de catre grefierul de sedinta declaratiilor martorilor S.V. si T.V., aflate la dosarul de urmarire penala.
Analizând actele si lucrarile dosarului respectiv procesul verbal de sesizare din oficiu întocmit de I.P.J. Tulcea la 5 august 2008, raportul de constatare tehnico-stiintifica tehnico – stiintifica nr. 86168/07.02.2008 întocmit de I.P.J. Tulcea – Serviciul Criminalistic , depozitiile martorilor S.V. si T.V., precum si declaratiile inculpatului date în cursul urmaririi penale, tribunalul retine urmatoarea situatie de fapt:
Inculpatul D.R., lucreaza de mai multi ani în Italia, în zona Piemonte- Torino, localitate de unde, la data de 03.03.2007 si-a cumparat arma marca „Gamo”, calibrul 4,5 mm. înseriata sub nr. 04-1C-612427-07, pe care a trimis-o sigilata, la domiciliul sau din ….., printr-un serviciu de curierat fara a notifica si fara sa primeasca autorizatia de la organele în drept.
Ulterior, revenit în România, în luna august 2007, inculpatul a desigilat pachetul si-a asamblat arma si a început sa traga, fara autorizatie, dupa porumbei, aspect confirmat de vecinii inculpatului, martorii S.V. ( fila 15 dosar U.P.) si T.V. ( fila 17 dosar U.P.)
Pentru a-si încerca arma, în mod repetat si în iulie 2008, dupa cum a declarat inculpatul dar si martorii mai sus amintiti, acesta a tras dupa porumbei, în curtea locuintei sale, alertând vecinii.
La data de 05.08.2008 lucratorii operativi ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante toxice (S.A.E.S.T) din cadrul I.P.J. Tulcea, s-au sesizat din oficiu asupra faptului ca D.R. se afla în posesia unei arme cu care exercita activitati de vânatoare pe raza localitatii de domiciliu.
Actele efectuate în baza autosesizarii, au confirmat faptul ca inculpatul D.R. a introdus fara drept si a detinut neautorizat le teritoriul României, o arma neletala cu aer comprimat si cu luneta detasabila, marca „Gamo”, calibrul 4,5 mm.
Din aceleasi verificari a reiesit faptul ca, arma respectiva a fost dobândita din Italia în conditii legale, conform facturii nr. 189/03.03.2007, iar introducerea în România s-a efectuat imediat ulterior, la odata neprecizata, printr-un serviciu de curierat la care inculpatul a apelat pentru trimiterea respectivului bun la locuinta proprie, unde a revenit atât în cursul anului 2007 cât si în cursul anului 2008.
Dupa constatarea faptei în august 2008, arma a fost ridicata de la inculpat în vederea stabilirii caracterului sau functional.
Potrivit Raportului de constatare tehnico-stiintifica balistica nr. 86168/07.02.2008 întocmit de I.P.J. Tulcea – Serviciul Criminalistic dupa efectuarea unor trageri experimentale, arma în discutie este în stare de functionare si face parte din categoria armelor neletale supuse autorizarii, conform clasificarii oficiale de al Punctul III, Categoria „E”, Pozitia 25 din anexa nr.1 a legii nr. 295/2004, republicata, privind regimul armelor si munitiilor.
Verificarile efectuate prin Serviciul Arme Explozivi si Substante Toxice al I.P.J Tulcea au concluzionat ca inculpatul nu figureaza în evidente ca posesor de arme letale si nici din cele neletale, pentru a putea detine si /sau folosi arme de tipul celei în cauza.
Instanta retine ca potrivit art. 1361 din Legea 295/2004, detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an.
Totodata potrivit art. 1362 din Legea 295/2004 uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Tribunalul constata ca potrivit art. 271 din Legea 86/ 2006 introducerea sau scoaterea din tara , fara drept, de arme, munitii, materiale explozibile, droguri, etc. constituie infractiunea de contrabanda calificata si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi , legea nefacând distinctie între armele letale si neletale, acestea din urma fiind evidentiate în categoria armelor de art. 2 pct. ll .3 din Legea nr. 295 / 2004.
În drept, faptele inculpatului D.R. de a introduce în tara fara drept si fara respectarea normelor tranzitului vamal o arma neletala pe care a detinut-o o perioada lunga de timp la domiciliul sau fara drept si fara a fi autorizat în acest sens, dupa care a folosit-o împuscând porumbei, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de contrabanda calificata si detinere fara drept de arma neletala prevazuta de art.271 din Legea nr. 86/2006 , art. 1361 din Legea nr. 295/2004 si 136 2 din Legea nr. 295/ 2004.
Fata de cele expuse anterior, tribunalul constata ca faptele exista, prezinta gradul de pericol social al unor infractiuni si au fost savârsite de inculpatul D.R. cu vinovatie sub forma intentiei.
În cursul urmaririi penale acesta a avut o atitudine sincera, a recunoscut comiterea infractiunilor, însa a justificat activitatea infractionala prin aceea ca nu a cunoscut ca detinerea si uzul armei, precum si trecerea peste granita a acesteia sunt supuse unor reglementari speciale .
Tribunalul apreciaza ca sustinerea inculpatului, chiar daca ar fi reala nu poate conduce la înlaturarea caracterului penal al faptei, deoarece eroarea de drept penal nu are ca efect înlaturarea raspunderii penale.
Referitor la personalitatea inculpatului, tribunalul retine ca D.R. este cetatean român, are vârsta de 25 de ani, studii medii, necasatorit, fara copii minori în întretinere, nu are o ocupatie stabila în România, domiciliaza în ……
Vazând si criteriile generale de individualizare ale pedepsei indicate de art. 72 Cod Penal, în favoarea inculpatului vor fi retinute circumstantele atenuante prevazute de art. 74 lit. a si c Cod Penal, raportat la conduita buna avuta anterior savârsirii faptei, concretizata prin lipsa antecedentelor penale si atitudinea sincera manifestata în cursul urmaririi penale, fapt pentru care i se va aplica inculpatului pedepse sub minimul special prevazut de lege.
În consecinta urmeaza ca baza art. 271 din Legea nr. 86/2006 în referire la art. 74 lit. a, c si art. 76 lit. c Cod Penal sa fie condamnat inculpatul D.R. la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de contrabanda calificata.
Totodata potrivit acelorasi criterii de individualizare urmeaza ca în temeiul art.136 1 din Legea nr. 295/ 2004, în referire la art. 74 lit. a, c si art. 76 lit. e Cod Penal sa fie condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 2 luni închisoare pt. savârsirea infractiunii de detinere sau port de arma neletala din cele supuse autorizarii.
În baza art.136 2 din Legea nr. 295/ 2004 în referire la art. 74 lit. a, c si art. 76 lit. e Cod Penal va fi condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 5 luni închisoare pt. savârsirea infractiunii de uz de arma neletala din cele supuse autorizarii.
Tribunalul apreciaza ca pedepsele aplicate sunt apte si suficiente pentru atingerea scopului preventiv si educativ al prevazut de art. 52 Cod Penal.
Fiind incidente normele privind concursul de infractiuni, în baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 lit. b Cod penal vor fi contopite cele 3 pedepse în cea mai grea de 1 an si 6 luni închisoare.
În baza art. 71 Cod penal va fi aplicata inculpatului D.R. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat.
Deoarece scopul pedepsei poate fi atins si fara privarea de libertate în mod efectiv a inculpatului, în baza art. 81 Cod Penal va fi suspendata conditionat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani si 6 luni.
În baza art. 359 Cod Procedura Penala i se va atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod Penal cu privire la revocarea suspendarii în cazul savârsirii în cursul termenului de încercare a unei alte infractiuni.
În temeiul art. 71 alin. 5 Cod Penal tribunalul se va suspenda si pedeapsa accesorie.
În baza art.118 lit. ,,f,, Cod Penal instanta va confisca de la inculpatul D.R. arma cu aer comprimat marca GAMO calibru 4,5 mm. cu seria 04 – 1C -612427-07 depusa la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Tulcea cu dovada seria AB nr. 0015950 din 28 august 2008.
Vazând si dispozitiile art. 191 Cod Procedura Penala va fi obligat inculpatul la plata sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro