404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pretentii

SENTINTA CIVILA NR. 1356
Sedinta publica din 20 mai 2008

Sub nr……… din ………….. s-a inregistrat pe rolul Tribunalului Tulcea cererea formulata de catre reclamanta …………….., prin care solicita, ca in contradictoriu cu parata …………, sa se constate prin hotararea care se va pronunta, ……………… De asemenea, s-a solicitat obligarea paratei, fie de a plati victimelor discriminarii despagubiri in cuantum de …………….., fie de a restabili situatia anterioara sau de a anula situatia creata prin discriminare.
In motivarea actiunii, s-a aratat ca ……………..
In drept, au fost invocate disp.O.G. 137/2000.
In probatiune, la dosarul cauzei a fost atasata, in copie, …………………
Prin sentinta civila nr……… a ……… s-a dispus declinarea competentei solutionarii cauzei in favoarea ………… In motivarea acestei solutii, s-a aratat ca …………….. ………………………
Pe rolul acestei instante s-a format dosarul ……………….
In fata acestei instante, reclamanta a solicitat proba ……………………
Legal citata, parata ………………, nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in fata instantei prin reprezentant pentru a propune probe in aparare.
In cauza a fost citat ……………. acesta depunand la dosarul cauzei, la solicitarea instantei, un punct de vedere cu privire la actiunea reclamantei, …………………
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza ca actiunea formulata de catre reclamanta ……………… este nefondata.
Astfel, in prezenta cauza nu se poate vorbi, in opinia instantei, despre existenta unei discriminari in sensul O.G. 137/2000, iar situatia locativa a familiilor de etnie rroma despre care se face vorbire in continutul actiunii nu a fost determinata de actiuni discriminatorii din partea autoritatilor locale, ci este o consecinta a crizei de spatiu locativ ce afecteaza atat respectiva etnie cat si intreaga populatie cu probleme sociale ………………., in egala masura.
In aceasta ordine de idei, reclamanta a sustinut ca familiile de etnie rroma au fost mutate de catre autoritatile locale intr-o locatie aflata la o distanta apreciabila de oras, drumul de acces pana acolo fiind impropriu pentru circulatia pietonala si respectivul loc fiind situat pe o fosta groapa de gunoi. A mai sustinut reclamanta ca aceasta amplasare a familiilor de rromi ar fi fost o consecinta a unei atitudini discriminatorii a autoritatilor locale, aceasta rezultand, in opinia reclamantei, din continutul unor declaratii date de catre reprezentantii acestor autoritati, declaratii in care au fost folosite diferite clisee la adresa respectivei etnii.
Instanta apreciaza ca folosirea de catre reprezentantii autoritatilor publice a unor exprimari de natura celora la care face referire reclamanta nu este de natura sa determine o discriminare in sensul O.G. 137/2000, atat timp cat, potrivit art.2 al.8 din acest act normativ, prevederile acestei ordonante nu pot fi interpretate in sensul restrangerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie si a dreptului la informatie.
De asemenea, trebuie observat ca in aceleasi articole de presa depuse in probatiune de catre reclamanta, reprezentantii autoritatilor locale fac referire si la motivele care au determinat mutarea familiilor de rromi pe respectiva locatie, motive determinate, asa cum s-a mentionat anterior, de situatia locativa concreta din ………………. iar nu de faptul ca respectivele familii sunt de etnie rroma.
In ceea ce priveste aprecierea reclamantei ca prin stabilirea criteriilor pentru alocarea locuintelor sociale in ……………. s-ar fi generat o discriminare, instanta considera ca nici aceasta nu este intemeiata, deoarece un criteriu precum cel referitor la studiile solicitantului nu poate fi discriminatoriu in sensul O.G. 137/2000. In acest sens, aplicarea si interpretarea acestui act normativ nu trebuie sa genereze o discriminare pozitiva, fiind de neconceput, in opinia instantei, ca un anumit grup social sa aiba prioritate la acordarea unui beneficiu tocmai pentru ca nu are studii, in detrimentul unui alt grup social ai carui membri, din diferite motive, au studii. In acest context, faptul ca persoane de etnie rroma au un nivel de educatie mai scazut decat restul populatiei, nu poate fi imputat consiliului local sau vreunei alte autoritati locale si faptul ca acest criteriu a fost inclus de catre consiliul local nu are nici o relevanta, autoritatile locale avand posibilitatea de a include anumite criterii pentru alocarea locuintelor sociale.
Mai trebuie precizat ca in activitatile pe care le desfasoara, autoritatile locale trebuie sa aiba in vedere, in egala masura, drepturile si interesele tuturor grupurilor sociale sau etnice. In aceste conditii, amplasarea respectivelor familii in locatia solicitata de catre acestea ar fi putut genera o situatie conflictuala in respectiva zona, sarcina autoritatilor locale fiind tocmai de a evita astfel de situatii.
De aceea, instanta apreciaza ca nici una dintre solicitarile reclamantei nu este justificata. Astfel, nu se justifica solicitarea unei despagubiri in suma de ………………… deoarece nu a avut loc o discriminare, faptul ca locuintele mobile atribuite respectivelor familii sunt sau nu improprii locuirii, neavand caracterul unei discriminari si putand fi oricum rezolvat pe calea dreptului comun. Relativ la cererea de restabilire a situatiei anterioare, nici aceasta nu este intemeiata, atat timp cat restabilirea situatiei anterioare in prezenta cauza ar insemna ignorarea unei hotarari judecatoresti intrata in autoritatea lucrului judecat prin care s-a dispus evacuarea respectivelor familii din imobilul situat pe ………….. aceasta fiind cauza care a generat criza locativa in care se afla aceste familii. In ceea ce priveste cererea de anulare a situatiei creata prin discriminare, aceasta este, de asemenea, neintemeiata atat timp cat, pentru motivele anterior expuse, nu se poate vorbi despre o „situatie creata prin discriminare”, atat timp cat in cauza nu este vorba despre o discriminare in sensul O.G. 137/2000.
Avand in vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa respinga actiunea formulata de catre reclamanta …………………….. in contradictoriu cu parata ……………….., ca nefondata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro