404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond funciar

SENTINTA CIVILA Nr. 228
Sedinta publica de la 30 Ianuarie 2008

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Tulcea la …….., reclamantii ….. au solicitat instantei desfiintarea partiala a hotararii nr……. emisa de catre parata Comisia Judeteana de Fond Funciar Tulcea la propunerea paratei Cmisia Locala de Fond Funciar Tulcea,in sensul ca ………….
In motivare,reclamantii arata ca, desi s-a dispus reconstituirea dreptului prin hotararea contestata,s-a prevazut ca amplasamentul sa fie din terenuri preluate de la A.D.S.,deci nu pe vechiul amplasament,in conditiile in care acesta este liber.
In dovedire s-au depus acte vechi de proprietate si de preluare la stat, schite, s-a audiat martorul ……… si s-a depus o expertiza topografica in conditiile art.4 alin.5 din titlul XIII din legea 247/2005.
Prin intampinarea formulata, comisia judeteana de fond funciar a solicitat respingerea cererii aratand ca amplasamentul solicitat nu este liber ci este proprietate publica a statului, in administrarea …………
La dosarul cauzei s-au atasat actele care au stat la baza adoptarii hotararii contestate.
Examinand actele si lucrarile dosarului,instanta constata ca prin hotararea contestata s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea reclamantilor, stabilindu-se totodata (in anexa 30) ca acestia vor primi teren in fizic dupa ce acesta va fi preluat de la A.D.S.
Conform art.2 din legea 1/2000 reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.Avand in vedere ca amplasamentul pretins de catre reclamanti se afla in folosinta ………….. si ca dispozitia din hotararea contestata vizeaza terenuri de la A.D.S.,rezulta ca prevederile art.2 din legea 1/2000 ar putea fi incalcate (aceste considerente sunt necesare pentru evidentierea interesului-ca si element al actiunii civile- reclamantilor).
Pentru rezolvarea prezentei cauze,instanta considera ca doua sunt aspectele ce trebuie lamurite: care este vechiul amplasament si apoi daca acesta poate fi supus retrocedarii catre reclamanti.
In privinta primului aspect,instanta constata ca autorul reclamantilor, . …, a dobandit prin actul de vanzare-cumparare din anul 1937 o suprafata de 10 hectare de teren situata pe teritoriul administrativ al localitatii Tulcea,”dinspre ……”.Martorul audiat in cauza(al carui autor a fost vecin cu terenul autorului reclamantilor-asa cum rezulta din actul de vanzare-cumparare de la fila 138,unde ……….. apare la vecinatati cu teren la doua dintre cele trei loturi aratate in acest act)arata ca pe malul lacului …. autorul reclamantilor a detinut o gospodarie formata din peste 10 hectare de teren si multe constructii,o parte din acestea regasindu-se si in prezent.Deasemenea,cunoscand in teren amplasamentul martorul a aratat ca in prezent o parte din acest teren este folosita de catre pompieri,iar un grajd edificat de acestia se afla in imediata apropiere a vechilor constructii.
Sub acelasi aspect analizat,instanta constata ca reclamantilor le-a mai fost reconstituit dreptul de proprietate prin doua titluri anterioare pe un amplasament care inconjoara in totalitate terenul pretins (ca si amplasament)in prezenta cauza. In hotararea 1620/2004 a comisiei judetene de fond funciar(fila 58),care a stat la baza emiterii titlului din anul 2005,se insuseste faptul ca reconstituirea dispusa atunci se facea pe vechiul amplasament care se afla in imediata vecinatate a terenului reconstituit in anul 1994.Planul de amplasament in zona(fila 60)releva poate mai evident decat orice alta proba sub acest aspect caracterul unitar al terenului in raport de terenul pentru care s-a realizat reconstituirea dreptului si cel pretins in aceasta cauza.
Prin urmare,instanta constata ca vechiul amplasament al terenului de un hectar solicitat in acest dosar(si care facea parte dintr-un teren compact mai mare)este cel individualizat topografic de catre expert,folosit fiind in prezent de catre M…………
Trecand la al doilea aspect de analizat,instanta constata ca cel ce foloseste in prezent terenul din tarla 17,parcela 238 invoca acte de transfer anterioare anului 1989 de la întreprinderea agricola de stat din zona catre ministerul de interne de la acea vreme.Se deduce astfel ca terenul ar apartine la acest moment domeniului public sau privat al statului.
In aceasta privinta,instanta constata ca terenul in litigiu nu poate fi inclus in enumerarea,chiar exemplificativa din art.135 din constitutie sau din anexa de la legea 213/1998.Mai mult,din aceasta din urma lege rezulta ca bunurile dobandite de catre stat in perioada comunista apartin domeniului public sau privat al acestuia numai acelea care au avut la baza un titlu valabil,valabilitate pe care o instanta judecatoreasca o poate analiza.Numai ca in acest caz valabilitatea si consecintele constatarii sunt stabilite de legiuitor in prevederile art.34 din legea 1/2000.Terenul in discutie fiind unul preluat de catre …….. din Tulcea in baza decretului 83/1947(asa cum rezulta din inscrisul de la fila 19 din dosar,in care se arata ca preluarea s-a facut in baza decretului amintit iar individualizarea sa s-a realizat ulterior prin procesul verbal din 5.10.1951)este supus restituirii fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora.
Fata de toate aceste considerente,instanta apreciaza cererea reclamantilor ca intemeiata,urmand a o admite si a desfiinta partial hotararea contestata,paratele urmana a realiza reconstituirea dreptului pentru terenul de un hectar pe vechiul amplasament situat in tarla ……,parcela ……,asa cum s-a individualizat acesta in schita de la fila ….. din dosar.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro