404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pretentii

SENTINTA CIVILA Nr. 2441
Sedinta publica de la 06 Octombrie 2008

Deliberand asupra prezentei cauze, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei … la data de …. sub nr…, reclamanta…., a chemat in judecata pe parat …, domiciliat in comuna …, solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratului la plata sumei de 1699,61 lei reprezentand contravaloare despagubiri, si dobanda legala de la data plati despagubirilor pana la data recuperarii integrale a debitului principal, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii sale reclamanta a aratat ca in data de .. .., in calitate de titular credit, a incheiat cu …. contractul de credit nr…. pentru suma de …, suma care urma a fi achitata in 60 rate lunare.
Desi s-a obligat sa ramburseze suma imprumutata in 60 rate lunare paratul Platica Stefan nu si-a respectat o parte din obligatiile contractuale.
De asemenea, se arata ca la data respectiva intre …. in calitate de asigurat si ….. in calitate de asigurator, era incheiat un contract de asigurare pentru riscul financiar de neplata a ratelor de credit codificat sub nr…
Prin urmare, datorita neachitarii ratelor de credit de catre parat, in baza solicitarii asiguratei si in temeiul prevederilor contractului de asigurare, asiguratorul …a achitat asiguratei …. pentru dosarele de dauna inregistrate sub nr. ….. despagubiri in cuantum de 1699,61 lei prin OP nr. …..
Se arata ca a notificat pe debitoare prin notificarea nr…..
In drept actiunea se intemeiaza pe dispozitiile art.22 din Legea nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, art. 998-999 C.civ.
In dovada afirmatiilor sale a anexat contractul de credit bancar nr…… (f.6-11), contract de asigurare nr. …, OP nr. …..), notificarea nr…. (f.22).
In conformitate cu dispozitiile art.242 alin.2 C.proc.civ, a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.
In cauza a fost incuviintata si s-a administrat proba cu inscrisuri anexate la dosar.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
In data de .. paratul …, in calitate de titular credit, a incheiat cu …contractul de credit nr….pentru suma de 5.000 lei, suma care urma a fi achitata in 60 rate lunare, deci un contract de imprumut de consumatie, conform contractului, paratul avand obligatia restituirii sumei imprumutate, in conformitate cu dispozitiile art. 1584 C. civ.
Intrucat paratul nu si-a indeplinit obligatia de restituire a creditului conform graficului, reclamanta a platit, in calitate de asigurator, suma de 1699,61 lei prin OP nr. ….. catre …., ca urmare a producerii riscului asigurat. Din momentul platii, respectiv ….., creditoarea s-a substituit in toate drepturile asiguratului ….., potrivit prevederilor art.22 din Legea nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, conform carora “in limitele indemnizatei platite in asigurarile de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei”, astfel ca reclamanta detine o creanta contra paratului in valoare de 1699,61 lei reprezentand contravaloare despagubiri.
Instanta retine ca potrivit art. 969 C.civ., conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. Intrucat paratul nu si-a indeplinit obligatia de restituire a creditului conform graficului, creditoarea a platit, in calitate de asigurator, suma de 1699,61 lei prin OP nr. …..catre …., ca urmare a producerii riscului asigurat.
In raport de actele depuse la dosar si prevederile legale incidente, instanta retine ca paratul datoreaza reclamantei suma de 1699,61 lei reprezentand contravaloare despagubiri.
Prin urmare, constatand ca pretentiile reclamantei sunt intemeiate, in temeiul art.969 C.civ. si art.22 din Legea nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, instanta va admite cererea si va obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 1699,61 lei reprezentand contravaloare despagubiri.
Totodata, in temeiul art. 274 C.proc.civ., in considerarea culpei procesuale a paratului in declansarea litigiului de fata, instanta va obliga paratul sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata, reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro