404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Nulitate absoluta

SENTINTA CIVILA NR. 1030
Sedinta publica din 11.04.2008

Prin cererea adresata acestei instante, inregistrata la nr. 3898/327/24 iulie 2008, reclamantul D. R. a chemat in judecata pe paratii S. I. si C. l. T. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea declaratiei notariale nr. pentru cauza de dol si sa se constate nulitatea absoluta a contractului de vanzare – cumparare nr…., incheiat cu fraudarea legii.
In motivarea cererii reclamantul a aratat ca din anul 1967 este titular al contractului de inchiriere nr. ..cu privire la imobilul din T. , str. , nr. , contract ce a fost reinnoit succesiv , ultima data la data de 3 august 2004 pentru perioada 1 mai 2004 – 1 mai 2009.
A mai aratat reclamantul ca in cursul timpului a inaintat Consiliului local Tulcea mai multe cereri pentru cumpararea imobilului respectiv conform legii 112/1995 si legii 10/2001, iar prin adresa nr. ..ianuarie 2005 DIAP Tulcea l-a instiintat ca, potrivit legii si HCL nr. 102/9 septembrie 2004 este in drept sa cumpere imobilul obiect al contractului de inchiriere al carui titular era.
S-a mai aratat ca, afland despre aceasta, paratul S. I., fiul sau, a intreprins demersuri repetate pe langa reclamant si sotia sa precum si pe langa celalalt fiu D. P., in scopul de a-i convinge sa renunte la dreptul lor de preemtiune pentru ca el sa cumpere imobilul. Sustine reclamantul ca paratul le-a furnizat informatii false potrivit carora cumpararea locuintei nu ar fi fost posibila decat cu plata integrala a pretului, nu si in rate si le-a promis asigurarea abitatiei viagere si un contract de intretinere reclamantului si sotiei sale.
Tot reclamantul a aratat ca, neavand astfel de posibilitati financiare, au consimtit sa cedeze paratului dreptul de a achizitiona imobilul, semnand la notarul public declaratii conform carora renunta la beneficiul contractului de inchiriere.
S-a mai sustinut de catre reclamant ca, odata ajuns proprietar al imobilului, paratul nu si-a respectat promisiunile facute, neasigurand abitatia viagera si intretinerea, iar dupa decesul sotiei reclamantului a sigilat unele din incaperi.
Referitor la contractul de vanzare – cumparare reclamantul a aratat ca paratul nu avea calitatea ceruta de legea 112/1995 respectiv nu era titular al contractului de inchiriere la data aparitiei legii, ca a obtinut mutatia pe str… nr. 10 abia la data de 15 iulie 2005, el nelocuind efectiv niciodata la aceasta adresa.
S-a mai aratat ca potrivit art. 6 din HCL nr. 102/7 septembrie 2004 cererile pentru cumpararea locuintelor urmau sa se faca in termen de 3 luni de la data publicarii hotararii, insa in acest interval paratul nu a depus nicio astfel de cerere.
In drept reclamantul a invocat dispozitiile art. 953, 960, 961 si 1203 c.civ.
In dovedirea cererii reclamantul a depus la dosar inscrisuri si a solicitat audierea martorilor D. O., C. P. si M. P., precum si luarea unui interogatoriu paratului.
La data de 7 noiembrie 2007 paratul S. I. a depus intampinare prin care a solicitat respingerea cererii reclamantului ca nefondata.
In motivarea intampinarii paratul a aratat ca reclamantul a fost foarte bine informat in legatura cu tot ceea ce privea imobilele bulgaresti nationalizate scoase la vanzare prin HCL 102/9 septembrie 2004, hotarare ce i-a fost comunicata, in familie discutandu-se de implicare paratului in cumpararea casei.
A mai aratat paratul ca, in realitate, reclamantul nu dorea sa cumpere imobilul, dupa ce a semnat la insistentele mamei paratului procesul-verbal de conformitate reprosandu-le faptul ca noi il obligam sa cumpere casa pe banii lui pentru noi, conditii in care paratul le-a spus ca o sa cumpere el casa si o sa locuiasca impreuna in ea.
Tot paratul a aratat ca la data de 5 iulie 2005 toti membrii familiei au discutat si s-au declarat de acord ca paratul sa cumpere casa, iar la 6 iulie 2005 au mers la notar unde au dat declaratiile de renuntare la beneficiul contractului de inchiriere si de acceptare a cumpararii in profitul paratului.
In privinta contractului de vanzare – cumparare paratul a aratat ca a avut calitatea de chirias si la data incheierii contractului dar si ulterior si a locuit, cu intermitente, impreuna cu parintii sai si ca nu-i poate fi imputata nedepunerea cererii de cumparare deoarece o astfel de cerere fusese facuta de reclamant care a renuntat la beneficiul cumpararii in favoarea sa.
A mai sustinut paratul ca textul HCL 102/2004 are in vedere orice membru al familiei titularului contractului de inchiriere si nu numai pe titular.
In aparare paratul a depus la dosar inscrisuri si a solicitat luarea unui interogatoriu reclamantului si audierea martorilor T. G. si T. C.
Parata C.l. Tulcea nu a depus intampinare si nu s-a prezentat in fata instantei.
Analizand cauza instanta retine ca reclamantul D. R. a fost titularul contractului de inchiriere nr. 621/14 februarie 1976 cu privire la imobilul situat in Tulcea, str. .., nr.
Prin hotararea C.l nr. …s-a aprobat de catre legislativul local vanzarea catre chiriasi a imobilelor cu destinatia de locuinta aflate in domeniul privat al mun. Tulcea.
Prin declaratiile autentice date la data de 6 iulie 2005 reclamantul, sotia sa D. V.si fiul acestora D. P. au renuntat la beneficiul contractului de inchiriere si au fost de acord ca acel imobil sa fie cumparat de catre parat.
Prin contractul de vanzare-cumparare nr. …paratul S. I. a cumparat de la C.l imobilul situat in str…. nr. . cu plata pretului in rate.
Referitor la acest contract reclamantul sustine ca el este nul absolut deoarece paratul nu avea calitatea ceruta pentru a putea cumpara.
Conform art. 1 alin. 3 din HCL 102/2004 vor putea depune cereri de cumparare numai acele familii care nu au dobandit sau instrainat o locuinta proprietate personala dupa 1 ianuarie 1990.
Din fisa suprafetei locative aferente contractului de inchiriere nr. 621/14 februarie 1976 rezulta ca titular al contractului este reclamantul D. R., iar paratul S. I. este membru al familiei titularului care locuieste impreuna cu acesta. De asemenea, din declaratia martorului T. G coroborata cu raspunsul paratului la interogatoriu si cu adresa nr. a SPCLEP Tulcea rezulta ca paratul a locuit, cu intermitente mai mari sau mai mici, in imobilul situat in T., str. nr. . El avea astfel, in opinia instantei, calitatea ceruta de HCL 102/2004 la momentul incheierii contractului de vanzare – cumparare, de membru al familiei titularului contractului de inchiriere, cu atat mai mult cu cat titularul contractului si ceilalti membri ai familiei sale au renuntat la beneficiu acestui contract prin declaratii autentice.
In opinia instantei in cauza HCL 102/2004 a stabilit conditii speciale pentru cumpararea imobilelor respective, derogatorii de la normele stabilite de legea 112/1995, HCL 102/2004 nefiind data in aplicarea acestei legi ci facand trimitere doar la anumite dispozitii din lege, respectiv art. 9.
Or, in conditiile in care HCL spune expres ca pot face cerere familiile, nu se poate trage concluzia ca prin familie se intelege doar titularul contractului de inchiriere, ci si membrii familiei sale care locuiesc cu el in imobil.
Astfel, in opinia instantei, HCL 102/2004 este un act normativ cu un profund caracter social, menit sa rezolve situatia chiriasilor din casele proprietate a comunitatii locale care nu au posibilitatea achizitionarii unor imobile de pe piata libera din cauza lipsei fondurilor banesti.
Nu exista astfel in cauza o fraudare a legii asa cum sustine reclamantul, cu atat mai mult cu cat el insusi a fost de acord cu incheierea in aceasta modalitate a contractului de vanzare-cumparare si deci nu poate invoca propria culpa in favoarea sa.
In ce priveste declaratiile de renuntare la beneficiul contractului de inchiriere, instanta constata ca in cauza nu s-a dovedit dolul invocat de reclamant, din adresa nr. 6/6311/6 decembrie 2007 a Consiliului local Tulcea precum si din celelalte probe administrate in cauza rezultand ca reclamantului i-a fost inmanat un exemplar al HCL 102/2004, in una din cererile sale facand referire la aceasta hotarare, ca acesta impreuna cu sotia sa si cu paratul S. I. au fost de mai multe ori in audienta, solicitand cumpararea imobilului pe numele paratului.
Fata de cele aratate, instanta va respinge cererea reclamantului ca nefondata.
Conform art. 274 c.pr.civ. reclamantul va fi obligat la plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecata catre parat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro