404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pretentii

SENTINTA CIVILA NR. 2579
Sedinta publica din 13 octombrie 2008

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de ……………., sub nr. …………., reclamanta …………… a chemat in judecata pe paratul …………., solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea acestuia la plata sumei de ……….. lei, reprezentand cheltuielile de judecata pe care le-a facut cu solutionarea definitiva a dosarului penal nr. ………… al Judecatoriei Tulcea.
In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca, prin rechizitoriul parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, ca urmare a acuzatiilor partii vatamate ………… a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii prev si ped. de art. 215 alin. 1 C.pen.
Prin s.p. nr. …………. pronuntata de Jud. Tulcea in dosarul nr. ………….. a fost achitata in baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit.a C.pen.
Impotriva hotararii a declarat apel parchetul de pe langa Jud. Tulcea, iar Tribunalul Tulcea a dispus condamnarea reclamantei. In aceasta cauza reclamanta a achitat onorariu de avocat de 400 lei.
Reclamanta a facut recurs la Curtea de Apel,care a fost admis si s-a dispus retrimiterea spre rejudecare la Tribunalul Tulcea.
In acest caz, reclamanta a achitat un onorariu in cuantum de 500 lei. La rejudecarea de catre tribunal s-a achitat un onorariu de 400 lei.
Impotriva deciziei Tribunalului a facut recurs Parchetul, recurs respins prin d.p. nr. ……….. a Curtii de Apel Constanta care a mentinut s.p. nr. ……….. pronuntata de Jud. Tulcea in dosarul nr. ………… ca legala si temeinica.
In acest nou dosar reclamanta a platit un onorariu de 500 lei. De asemenea reclamanta a aratat ca a facut la Constanta 3 drumuri, pentru fiecare dintre acestea a cheltuit cu benzina cate 80 lei, in total 240 lei.
Din aceste considerente cheltuielile de judecata solicitate de catre reclamanta se ridica la suma de 2040 lei.
In drept, s-au invocat dispozitiile art. 274 alin.1 c. proc. civ.
In dovedirea actiunii reclamanta a solicitat atasarea dosarului nr. …….
Cererea a fost scutita de plata taxei judiciare de timbru si timbru judiciar in baza art. 15 lit. o din Legea nr. 146/1997 si art. 1 alin. 2 din OG nr. 32/1995.
Paratul nu a depus intampinare desi a fost citat cu aceasta mentiune si nici nu s-a prezentat in instanta.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In urma unei plangeri penale s-a inceput urmarirea penala impotriva reclamantei, finalizata prin trimiterea acesteia in judecata pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prev. si ped. de art. 215 alin. 1 C.pen.
Prin s.p. nr. ………… pronuntata de Jud. Tulcea in dosarul nr. ……….. a fost achitata in baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit.a C.pen.
Impotriva hotararii a declarat apel parchetul de pe langa Jud. Tulcea, iar Tribunalul Tulcea prin d.p. nr. ……….. pronuntata in dosarul …………. a dispus condamnarea reclamantei la 1 an inchisoare cu suspendare si obligarea la plata sumei de 1000 lei catre partea civila …………………..
Reclamanta a achitat in acest dosar suma de 400 de lei pentru onorariu avocat asa acum rezulta din chitanta nr. ………………….
Impotriva d.p. nr. …………. pronuntata in dosarul …………. reclamanta a facut recurs la Curtea de Apel, care a fost admis prin d.p. nr. ………….. in dosarul nr. ………….. si s-a dispus retrimiterea spre rejudecare la Tribunalul Tulcea.
In acest caz, reclamanta a achitat un onorariu in cuantum de 500 lei, dupa cum rezulta din chitanta nr. ……………….
Prin d.p. nr. ……………. pronuntata in dosarul nr. ………………. s-a respins apelul declarat de parchetul de pe langa Judecatoria Tulcea ca nefondat.
Reclamanta a platit onorariu de avocat in cuantum de 400 lei asa cum rezulta din chitanta nr. ……………
Impotriva d.p. nr. …………… a Tribunalului a facut recurs Parchetul, recurs respins prin d.p. nr. ……………. a Curtii de Apel Constanta care a mentinut s.p. nr. ……….. pronuntata de Jud. Tulcea in dosarul nr. ………….. ca legala si temeinica.
In acest nou dosar reclamanta a platit un onorariu de 500 lei conform chitantei nr. …………..
In toate aceste dosare parata a participat in calitate de parte vatamata.
Fata de situatia de fapt retinuta mai sus, instanta apreciaza ca, in speta, sunt indeplinite conditiile pentru angajarea raspunderii civile delictuale a paratului, pe temeiul dispozitiilor art. 998 – 999 Cod civil.
Astfel, referitor la prejudiciul cauzat, instanta retine ca acesta este dovedit in parte prin probele aflate la dosarul cauzei si consta in plata onorariilor de avocat achitate in cuantum total de 1.800 lei.
In ceea ce priveste cheltuielile pe care reclamanta afirma ca le-a facut cu benzina cu cele 3 drumuri la Constanta in valoare totala de 240 lei , instanta retine ca aceasta nu a probat acest prejudiciu, desi potrivit art. 1169 C.civ. avea sarcina probei.
De asemenea, prejudiciul cauzat indeplineste si conditiile cerute de lege pentru a se putea obtine obligarea autorului faptei ilicite la repararea lui si anume, de a avea un caracter cert si de a nu fi fost reparat inca. Astfel, prejudiciul este cert, deoarece din situatia de fapt retinuta rezulta existenta sa neindoielnica, fiind, totodata, evaluat potrivit chitantelor depuse.
Fapta ilicita exista si consta in fapta paratului care a participat in proces ca parte vatamata.
In ceea ce priveste gradul de vinovatie al acestuia instanta urmeaza a avea in vedere si dispozitiile art. 193 alin. 6 C.proc.civ. care prevede ca „In caz de achitare, partea vatamata este obligata sa plateasca inculpatului si partii responsabile civilmente cheltuielile judiciare facute de acestia, in masura in care au fost provocate de partea vatamata”.
Instanta retine ca paratul este cel care a facut plangerea penala in urma caruia s-a inceput urmarirea penala si s-a dispus ulterior trimiterea in judecata a reclamantei. Dar in aceeasi masura se constata ca desfasurarea procesului a fost determinata si de Ministerul public care a promovat caile de atac.
Cum art. 193 alin. 6 prevede ca partea vatamata va plati cheltuielile judiciare facute de cel achitat numai in masura in care au fost provocate de acesta, instanta constata ca paratul …………. se face vinovat numai in parte de producerea de prejudicii reclamantei.
Procentul in care instanta retine aceasta culpa este de 50% astfel incat in functie de acest procent va acorda si despagubiri, in valoare de 900 lei.
Instanta constata ca si cerinta raportului de cauzalitate intre prejudiciu si fapta ilicita este indeplinita in speta, intrucat prejudiciul produs a fost provocat in parte de actiunea cauzatoare, fapta ilicita a paratului, evenimentul produs fiind urmarea plangerii penale si a participarii paratului ca parte vatamata in proces.
Pentru toate aceste considerente, instanta urmeaza a obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro