404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Hotarare care sa tina loc de act autentic

SENTINTA CIVILA NR.1395

Sedinta publica 26 mai 2008

Sub nr…….. din ……… s-a inregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul ………., domiciliat in ………….., prin care solicita ca in contradictoriu cu paratul …., domiciliat in ………….. sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act de proprietate pentru cota de ………. din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata totala de ………. mp situat in ………. De asemenea, reclamantul a solicitat obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca a convenit cu paratul ca acesta sa-i vanda cota sa indiviza de …….. din suprafata de teren mentionata anterior, cota pe care acesta a mostenit-o ca urmare a decesului sotiei sale. In acest sens, partile au incheiat un antecontract, pretul stipulat fiind de ……….. lei, iar reclamantul a achitat ca avans suma de …………, urmand ca la incheierea contractului in forma autentica sa achite diferenta. A mai precizat reclamantul ca actul in forma autentica trebuia intocmit in momentul in care paratul obtinea titlul de proprietate pentru respectivul teren si ca dupa momentul obtinerii acestui titlu de catre parat, partile s-au prezentat la un birou notarial insa paratul a refuzat sa intocmeasca actul de vanzare-cumparare, motiv pentru care reclamantul a consemnat pe numele paratului diferenta din pretul convenit.

In drept, au fost invocate dispozitiile art.942, art.969, art.1073 si art.1294 C.civ.

In probatiune, reclamantul a depus la dosarul cauzei fotocopie de pe …………….. De asemenea, reclamantul a solicitat si instanta a incuviintat luarea unui interogatoriu paratului, aceasta proba fiind administrata la termenul din ………., iar raspunsurile paratului au fost consemnate …………… Prin intermediul avocatului ales, reclamantul-parat a solicitat si proba cu expertiza topografica, pentru a se delimita suprafata de teren ce i-ar reveni, proba ce a fost respinsa de catre instanta ca nefiind concludenta si utila atat timp cat obiectul contractului il constituia o cota indiviza din dreptul de proprietate asupra terenului si nu o suprafata precis delimitata din respectivul teren.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in suma de ………… de lei, potrivit chitantei ……….. si cu …………. timbru judiciar.

Paratul ………….. a formulat intampinare si cerere reconventionala, prin prima solicitand respingerea actiunii reclamantului ca nefondata, iar prin cea de-a doua a solicitat rezolutiunea antecontractului autentificat sub ……………………. si repunerea partilor in situatia anterioara.

In motivarea cererii reconventionale, paratul-reclamant a aratat ca situatia de fapt relatata in cererea de chemare in judecata nu corespunde realitatii deoarece neincheierea contractului de vanzare-cumparare a fost cauzata exclusiv de culpa reclamantului-parat intrucat in momentul in care partile s-au prezentat la notariat pentru a incheia actul in forma autentica, acesta i-a solicitat sa-i vanda o alta suprafata de teren decat aceea cu privire la care partile se intelesesera initial, situatie in care paratul-reclamant nu a mai dorit sa incheie actul. A mai precizat paratul-reclamant ca pe terenul pe care reclamantul dorea sa-l cumpere se afla si o casa in care in prezent locuiesc ceilalti mostenitori, aspect pe care reclamantul-parat il cunostea.

In drept, au fost invocate disp.art.1019-1021 C.civ.

In probatiune, paratul-reclamant a depus inscrisurile ………………

Si paratul-reclamant a solicitat luarea unui interogatoriu reclamantului-parat, proba ce a fost incuviintata si administrata tot la termenul de …………. raspunsurile reclamantului fiind atasate la filele ……….. Totodata, prin intermediul avocatului ales, paratul-reclamant a solicitat proba cu martori, pentru a dovedi cine se face vinovat de neperfectarea contractului, proba ce a fost respinsa de catre instanta ca nefiind utila solutionarii cauzei, atat timp cat respectivele imprejurari rezultau din inscrisurile administrate in cauza.

Cererea reconventionala a fost legal timbrata cu taxa de timbru in suma de ……….. si cu ………….. lei timbru judiciar.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea formulata de catre reclamantul-parat ………….. nu este intemeiata in timp ce cererea reconventionala formulata de paratul-reclamant ……………, prin care acesta solicita rezolutiunea antecontractului, este fondata.

Astfel, esential pentru solutionarea pricinii este sa se stabileasca cine este vinovat pentru neperfectarea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica. Din analiza inscrisurilor depuse de catre ambele parti rezulta ca reclamantul-parat se afla in culpa pentru neperfectarea contractului deoarece acesta i-a solicitat vanzatorului-promitent sa incheie contractul de vanzare-cumparare in alte conditii decat cele stipulate in antecontract, situatie in care paratul-vanzator nu a mai fost de acord sa vanda, aceste aspecte rezultand din precizarile pe care partile le-au facut in fata notarului, ……………….

In acest act se mentioneaza expres faptul ca reclamantul-beneficiar a declarat ca, desi nu a solicitat inscrierea in antecontract ca obiect al viitoarei vanzari, intelegerea verbala a fost sa se instraineze aproximativ …………mp si casa in stare de ruina.

Se confirma astfel apararile paratului-reclamant in sensul ca motivul pentru care nu a incheiat contractul in forma autentica consta tocmai in faptul ca reclamantul i-a cerut sa incheie contractul pentru o alta suprafata decat cea stabilita initial. Sub acest aspect, mai trebuie precizat ca prin antecontract partile nici nu puteau stabili ca vanzarea sa priveasca o suprafata concreta de teren ci doar cota indiviza din dreptul de proprietate, atat timp cat la acel moment vanzatorul promitent se afla in indiviziune cu ceilalti mostenitori.

Bineinteles ca stabilirea faptului ca vina in neperfectarea contractului apartine reclamantului-parat face ca cererea reconventionala sa fie intemeiata, paratul-reclamant fiind indreptatit sa solicite rezolutiunea antecontractului. Tot in ceea ce priveste culpa pentru neincheierea contractului in forma autentica, trebuie observat ca paratul-reclamant a vandut o portiune din suprafata de teren unei alte persoane doar dupa ce partile din prezenta cauza s-au prezentat la notar, adica …………, pentru a perfecta contractul, insa, din motivele anterior expuse, nu au mai facut acest lucru. Astfel, paratul-reclamant impreuna cu ceilalti mostenitori au vandut pe data de ……………… o parte din suprafata de teren ce a facut obiectul mostenirii, in aceeasi zi fiind intocmit un act de dezlipire prin care imobilul respectiv a fost dezlipit in doua corpuri de proprietate, tocmai in vederea vanzarii unuia dintre aceste corpuri.

Aceasta constituie, in opinia instantei, o dovada in sensul ca paratul-reclamant a fost de buna-credinta, efectuand operatiuni juridice asupra cotei sale din dreptul de proprietate doar dupa momentul in care intelegerea cu reclamantul-parat nu s-a mai realizat. Faptul ca la data incheierii antecontractului, vanzatorul-promitent facuse deja o promisiune de vanzare persoanei careia i-a si vandut ………….., nu poate constitui o culpa in neexecutarea antecontractului deoarece nu a afectat executarea acestuia, atat timp cat paratul-vanzator s-a prezentat la notariat pentru incheierea actului insa aceasta nu a mai avut loc deoarece reclamantul a solicitat un alt teren decat cel cu privire la care partile se intelesesera.

Avand in vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa respinga actiunea formulata de catre reclamantul-parat ca nefondata si sa admita cererea reconventionala formulata de catre paratul-reclamant.

Va dispune rezolutiunea antecontractului autentificat sub numarul ……………..

Va obliga reclamantul-parat la plata sumei de …………. lei catre paratul-reclamant, cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat si taxa de timbru.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro