404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Completare dispozitiv sindicat

Sen.civ.nr.2/S/2009

10.02.2009

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de ….., petenta …….., prin reprezentant legal ….., în calitate de preşedinte, a solicitat rectificarea sentinţei civile nr……..

În motivarea cererii petenta a arătat că în sentinţa civilă mai sus menţionată, instanţa a omis a specifica solicitarea acesteia privind şi modificarea în ce priveşte sediul sindicatului, care în prezent se află în ……

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi conţinutul sentinţei civile nr…… pronunţată la data de ….. în dosarul civil nr…… al ……, instanţa constată că cererea formulată de către petenta ………. este întemeiată, motiv pentru care va dispune, potrivit art.2812 C.proc.civ., completarea sentinţei civile nr…… a ……, în sensul că se va dispune înregistrarea în registrul special şi a modificărilor privind sediul ……….

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro