404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Contopire pedepse

Sen.pen.nr.140/2009

Contopire pedepse

Sub numărul ….. din ….., s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către petentul ……, în prezent deţinut în ….., având ca obiect contopire pedepse.

În motivarea cererii, petentul a arătat că în prezent se află în executarea a cinic mandate, emise în baza unor hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru infracţiuni aflate în concurs.

La dosarul cauzei au fost depuse copii de pe sen.pen.nr….. a …., de pe …. a ……, …..a ……, de pe …… a …., de pe …. a …. şi de pe …. (filele 9-18 şi 21-31). Toate hotărârile judecătoreşti au fost însoţite de referatul biroului de executări penale privind data şi modalitatea rămânerii lor definitive.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că cererea formulată de către petentul …… este întemeiată. Astfel, din analiza comparativă a datelor la care petentul a săvârşit infracţiunile pentru care a fost condamnat prin cele cinci sentinţe anterior menţionate cu datele la care hotărârile de condamnare au rămas definitive, rezultă că toate infracţiunile au fost săvârşite mai înainte ca petentul să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele. În acest sens, faptele au fost săvârşite pe datele de 09/10.03.2006, de 17/18.03.2006, de 09.11.2006, de 09.02.2007, precum şi în perioada noiembrie-decembrie 2006, în timp ce, dintre cele cinci hotărâri de condamnare, prima a rămas definitivă ……

Prin urmare, deoarece inculpatul a săvârşit toate faptele pentru care a fost condamnat prin cele cinci sentinţe penale anterior menţionate mai înainte ca vreuna dintre acestea să rămână definitivă, infracţiunile sunt concurente, pedepsele aplicate prin cele cinci sentinţe penale trebuind contopite şi petentului urmând să i se aplice pedeapsa cea mai grea.

Bineînţeles că din această pedeapsă trebuie dedusă perioada pe care petentul a executat-o deja, de la 10.02.2007 la zi.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro