404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Contestatie in executare

Sentinţa civilă nr.450

Şedinţa publică din 10 februarie 2009

Prin cererea înregistrata la Judecătoria Tulcea la 07.11.2008, contestatorii …., toţi cu domiciliul în comuna Somova, judeţul Tulcea, şi contestatoarea …. au solicitat instanţei sa lămurească dispozitivul sentinţei civile nr.3459/2007 a Judecătoriei Tulcea in sensul că, aşa cum s-a precizat prin înscrisul de la fila 40, să se formeze noi loturi pentru părţi, micşorate in egală măsură cu suprafaţa de teren ce lipseşte in prezent din loturile contestatorilor, in contradictoriu cu intimaţii ……

In motivare, contestatorii arata ca nu pot fi puşi in posesie pe loturile atribuite prin titlul executoriu pentru ca suprafeţele de teren nu exista in fizic, in procesul verbal făcut de executorul judecătoresc menţionându-se ca exista neconcordanţe intre dimensiunile indicate in raportul de expertiza si cele găsite la faţa locului.

In dovedire s-a depus sentinţa civilă nr.3459/2007 a Judecătoriei Tulcea.

La dosarul cauzei au fost depuse copii de pe toate actele de executare din dosarul B.E.J. Casapu Cătălin nr.68/2008.

Examinând actele si lucrările dosarului, instanţa constata ca părţile din prezenta cauza au fost copărtaşe, starea de indiviziune încetând prin sentinţa civilă nr. 3459/2007 a Judecătoriei Tulcea prin care se dispune formarea de loturi si atribuirea lor către părţi. Intimaţii s-au adresat ulterior executorului judecătoresc in dosarul menţionat care a realizat punerea acestora (a intimaţilor din prezenta cauza) in posesie pe loturile stabilite de către instanţă, in raport de schiţa raportului de expertiză. La un moment dat, in procesul verbal din 23.10.2008, executorul judecătoresc face menţiunea ca pe o latură (a unui lot care nu aparţine creditorilor din aceasta executare) nu se identifică toată întinderea de teren indicata in schiţa raportului de expertiza.

Contestatorii pretind ca loturile lor nu sunt in fapt identice cu cele indicate in expertiza parte componenta a titlului executoriu (premisa esenţială a prezentei acţiuni, pentru ca in condiţiile existenţei in totalitate a terenului in fapt nu se poate pune problema aplicării întinderii titlului executoriu), că, deci, le lipseşte o parte din teren. Ei consideră ca aceasta problemă, pe calea contestaţiei la titlu, se poate rezolva prin refacerea loturilor prin micşorarea proporţionala a acestora cu porţiunea care lipseşte (in acest mod trebuie înţeles obiectul acestei acţiuni pentru ca doar formularea unei contestaţii la titlu fără indicarea modalităţii agreate de interpretare face ca acea cerere sa nu aibă caracter determinat; si in acest sens trebuie înţeleasă solicitarea instanţei de precizare a obiectului, precizare făcută prin înscrisul de la fila 40).

O asemenea operaţiune este insa interzisă de principiul autorităţii de lucru judecat care nu permite rediscutarea intre aceleaşi părţi, pe acelaşi temei juridic, a aceleiaşi probleme. Contestaţia la titlu poate lămuri întinderea unui titlu executoriu doar in măsura in care acest lucru nu duce la afectarea puterii de lucru judecat. Refacerea loturilor, aşa cum pretind contestatorii, pentru orice motiv, pe calea contestaţiei la titlu afectează in esenţă titlul executoriu si autoritatea de lucru judecat a acestuia . Modalitatea de partajare stabilită prin sentinţa civilă nr.3459/2007 a Judecătoriei Tulcea nu ar putea fi schimbată decât, eventual, ca urmare a promovării si câştigării unei cai de atac extraordinare şi de retractare.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa apreciază că cererea contestatorilor este inadmisibilă, urmând a fi respinsă ca atare.

Cheltuielile de judecata făcute de către intimaţi (onorariu avocaţial) vor fi suportate de către contestatorii aflaţi in culpa procesuală.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro