404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Intrerupere executare pedeapsa

SENTINŢA PENALA NR. 112 PRONUNTATA LA DATA DE 3 FEBRUARIE 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr…., petentul … a solicitat întreruperea executării pedepsei în a cărei executare se află.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că mama sa este bolnavă ca şi tatăl său de altfel, şi nu are cine să-i ajute, el fiind singurul care ar avea posibilitatea să îşi ajute familia.

Nu s-a indicat temeiul de drept material al cererii.

S-a depus la dosar copia mandatului de executare a pedepsei, fişa de cazier al petentului, sentinţa penală nr. … a Judecătoriei Tulcea şi referatul de anchetă socială efectuat la familia petentului.

Potrivit art. 455 rap la art. 453 lit. c cod procedură penală, executarea pedepsei poate fi întreruptă când din cauza unei împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează, caz în care executarea poate fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

Pe cale de consecinţă, textul de lege condiţionează această cerere de existenţa unor împrejurări speciale pe care deşi nu le defineşte, dă posibilitatea de apreciere a instanţei de judecată asupra lor, statuând că este vorba de acele împrejurări ce pot determina consecinţe grave.

Din referatul de anchetă socială efectuată la familia petentului rezultă că petentul mai are 9 fraţi, că părinţii săi deţin o locuinţă proprie, locuind fără plata chiriei, într-o singură cameră racordată la reţeaua de curent electric. Se mai arată în conţinutul referatului de anchetă socială că la familia petentului condiţiile de locuit sunt precare, iar părinţii săi trăiesc din ajutorul social pe care îl primesc de la primărie, nefiind înscrişi în evidenţa medicului de familie cu boli cronice sau cu probleme deosebite de sănătate.

Pe cale de consecinţă, referatul de anchetă socială nu a reliefat acele împrejurări speciale care să genereze consecinţe grave în accepţiunea textului de lege, nerezultând în niciun mod că petentul ar avea posibilitatea să schimbe în vreun fel situaţia materială din familia sa.

Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge cererea ca nefondată.

In baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, va obliga petentul la plata sumei de 120 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 100 lei onorariu avocat oficiu se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru av. …

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro