404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Divort perimare

Sentinţa civilă nr.514

Şedinţa publică de la 17 Februarie 2009

Asupra acţiunii civile de faţă introdusă de reclamanta …………, domiciliată în …………. în contradictoriu cu pârâtul ………., cu acelaşi domiciliu, petiţia înregistrată la nr. ………/327/1996 (Număr în format vechi ………/1996) din 16.12.1996.

Din verificările actelor dosarului rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 4 februarie 1997 de când cauza a fost suspendată în temeiul art. 242 pct.2 C.proc.civ. şi că de la această dată dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

In conformitate cu dispoziţiile art.248 Cod pr. Civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod pr. Civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinei de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro