404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Vatamare corporala

Sentinţa penală nr.144

Şedinţa publică de la 10 februarie 2009

Prin rechizitoriul nr. 340/P/2008 din 12.08.2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului …………, domiciliat în oraşul ……………….., fără forme legale în oraşul ……………………, pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală prevăzută de art.181 alin.1, alin.11, cu aplicarea art.73 lit.b) şi art.37 lit.a) C.pen. şi lipsire de libertate în mod ilegal prevăzută de art. 189 alin.1 C. penal.

În cazul inculpatului a fost reţinută circumstanţa atenuantă prevăzută de art.73 lit.b) C.pen, privind săvârşirea faptei în starea de provocare din partea părţii vătămate.

În fapt, s-a reţinut că în ziua de 22.11.2007 în jurul orelor 17:30, între tată şi fiu – respectiv parte vătămată şi inculpat, au început discuţii contradictorii motivate de prezenţa în locuinţa familiei …………, a numitei ……………., inculpatul solicitându-i acesteia să părăsească domiciliul părinţilor săi, iar partea vătămată cerându-i inculpatului să plece el de acasă.

De menţionat că partea vătămată la data producerii incidentului era despărţit în fapt de soţia sa, care se afla la lucru în Spania, fiind plecată de câţiva ani, fapt ce l-a determinat pe acesta să împartă locuinţa comună în două prin construirea unui zid despărţitor şi prin montarea unei alte uşi de acces, rezervându-şi pentru uzul său personal două camere pe care le-a transformat în bucătărie, baie şi dormitor.

Totodată a început o relaţie de concubinaj din luna octombrie 2007, cu ………………..

Pe fondul acestui conflict verbal, partea vătămată a lovit inculpatul cu pumnul în zona capului, iar inculpatul a început să lovească partea vătămată cu pumnii şi picioarele în cap, în zona toracelui, doborând-o la sol şi continuând să o lovească şi în această poziţie cu picioarele şi cu un băţ ce se afla în apropiere.

Pentru a scăpa din mâinile fiului său, partea vătămată a intrat în partea sa din locuinţă, ţipând în acelaşi timp după ajutor, şi s-a refugiat în dormitorul unde se afla martora …………………….

Inculpatul a urmat partea vătămată şi văzând-o pe martoră i-a reproşat de ce nu a părăsit locuinţa şi apoi i-a solicitat să încălzească apă pentru a-l spăla pe tatăl său de sângele care îi curgea pe faţă în urma loviturilor primite.

Inculpatul a părăsit încăperile folosite de tatăl său şi a încuiat uşa de acces cu un lacăt, lăsându-i pe ……………. şi ……….. încuiaţi înăuntru.

Partea vătămată împreună cu ……………. au rămas în locuinţă, dar în jurul orei 01:00, partea vătămată s-a trezit şi vrând să iasă din casă a constatat că uşa era încuiată pe din afară, şi s-a întors în dormitor.

În jurul orelor 05:00, s-a trezit încă odată şi observând şi de această dată că uşa era în continuare încuiată a luat hotărârea să găsească o soluţie pentru a ieşi din locuinţă.

A găsit în casă o pânză de bomfaier şi după ce a spart un ochi de geam dintre cele patru de la uşa de acces, a tăiat bara metalică ce era sudată pe diagonala ochiului respectiv, operaţiune care i-a luat cca. 30 de minute.

A pus un scaun în faţa uşii şi cu ajutorul concubinei sale …………………. care l-a ţinut de picioare, a ieşit prin ochiul de geam după mai multe încercări datorită spaţiului îngust, astfel creat.

Partea vătămată nu a putut ieşi pe nici una din cele două ferestre ale locuinţei sale deoarece acestea erau prevăzute cu grilaje metalice.

Urmare loviturilor primite, partea vătămată s-a internat în spital, iar cu ocazia examinării sale de către medicul legist s-a constatat existenţa a numeroase echimoze, excoriaţii, cicatrice şi tumefacţii, precum şi imobilizarea în atelă ghipsată antebrahio-palamar stânga şi s-a apreciat că leziunile traumatice suferite de partea vătămată necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cca. 35 zile.

Pe rolul instanţei s-a format dosarul nr………..din 15.08.2008.

Instanţa nu putut proceda la audierea inculpatului întrucât acesta deşi legal citat, nu s-a prezentat în faţa instanţei de judecată, însă a solicitat la data de 15 septembrie 2008 printr-o cerere depusă la grefa instanţei, un termen pentru a-şi angaja apărător, cerere care la termenul din 16 septembrie 2008 i-a fost admisă.

Inculpatul a beneficiat de asistenţă juridică fiind reprezentat iniţial de apărător din oficiu, apoi de apărător ales.

S-a procedat la audierea părţii vătămate care s-a constituit parte civilă cu suma de 3000 lei reprezentând daune materiale şi cu suma de 60.000 lei reprezentând daune morale.

Totodată, instanţa a procedat la audierea martorilor ………………………, propuşi prin rechizitoriu şi a …………………. la cererea părţii vătămate.

De asemenea la cererea apărătorului părţii vătămate s-a dispus efectuarea unei adrese către Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea pentru a comunica dacă se constituie parte civilă.

Din conţinutul adresei nr.15310/21.11.2008 a rezultat că această unitate medicală nu se constituie parte civilă, deoarece cheltuielile de judecată au fost recuperate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu este confirmată de probele administrate în cauză.

Din aceste probe rezultă că în ziua de 22.11.2007, inculpatul …………..i-a aplicat mai multe lovituri părţii vătămate ………………., în urma cărora acesta a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 35 de zile de îngrijiri medicale.

De asemenea, tot din probele administrate rezultă că inculpatul, după altercaţia avută cu tatăl său a părăsit încăperile folosite de acesta şi a încuiat uşa de acces cu un lacăt lăsându-l pe el şi pe ……………… încuiaţi înăuntru.

Faptul că în urma loviturilor primite partea vătămată a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 35 de zile de îngrijiri medicale, rezultă din certificatul medico-legal ataşat la fila 31 din dosarul de urmărire penală.

Mai mult decât atât, în toate declaraţiile date în cursul urmăririi penale inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, însă a susţinut că tatăl său l-a lovit fără motiv reproşându-i că trăieşte cu mama sa, fapt care l-a enervat şi mai tare şi l-a lovit cu pumnii peste faţă şi apoi cu picioarele, iar pentru a nu escalada conflictul, întrucât partea vătămată se manifesta violent, i-a încuiat uşa.

Este evident deci, că leziunile ce au necesitat 35 de zile de îngrijiri medicale i-au fost provocate părţii vătămate de loviturile aplicate de către inculpatul ……………….

Prin urmare, faptele inculpatului de a aplica părţii vătămate mai multe lovituri ce i-au provocat acestuia leziuni care au necesitat pentru vindecare 35 de zile de îngrijiri medicale, precum şi de a încuia uşa de acces de la locuinţa folosită de partea vătămată …………. şi martora ……………., lipsindu-i pe aceştia de posibilitatea de a ieşi din încăperile respective, au fost probate şi întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală prevăzută şi pedepsită de art. 181 alin.1, alin.11 C.pen. şi a două infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal prev. şi ped. de art.189 alin.1 C. penal.

Cele două infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal au fost comise în stare de concurs ideal prev. de art.33 lit. b) C.pen, întrucât printr-o acţiune unică de a încuia uşa de acces a locuinţei, învinuitul a lipsit de libertate două persoane, respectiv partea vătămată ……………. şi martora …………….

Martora ………….. a declarat la data de 25.06.2008, cu ocazia audierii sale în cadrul urmăririi penale, că nu înţelege să participe în procesul penal în calitate de parte vătămată fiind de acord să fie audiată ca martor.

Cu privire la infracţiunile de lipsire de libertate pe de o parte şi infracţiunea de vătămare corporală pe de altă parte se va reţine că acestea au fost săvârşite în stare de concurs real prev. de art. 33 lit. a) C.pen.

Vinovăţia inculpatului rezultă din propriile sale declaraţii de recunoaştere coroborate cu declaraţiile părţii vătămate ………, şi ale martorei …………, cu certificatul medico-legal nr.855/29.11.2007 eliberat de SML Tulcea, procesul verbal de constatare şi procesul verbal de reconstituire însoţit de planşa fotografică.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului în ceea ce priveşte infracţiunea de vătămare corporală, va fi avută în vedere circumstanţa atenuantă prevăzută de art.73 lit.b) C.pen, fapta fiind săvârşită în stare de provocare, sub stăpânirea unei puternice tulburări cauzată de atitudinea părţii vătămate care a avut un comportament agresiv faţă de fiul său, cerându-i acestuia să părăsească locuinţa şi lovindu-l cu pumnul în zona capului, motiv pentru care va aplica inculpatului pedeapsa de un an închisoare.

Deşi partea vătămată a negat că l-ar fi provocat pe inculpat, având în vedere dubiul creat ca urmare a declaraţiilor părţilor, luând în considerare şi declaraţiile martorilor …………….. care deşi nu au asistat la incidentul prpriu-zis, au declarat că de multe ori au fost martorii unor manifestări violente din punct de vedere verbal a părţii vătămate faţă de inculpat de-a lungul timpului, se va da prioritate principiului in dubio pro reo, potrivit căruia, orice îndoială operează în favoarea inculpatului.

Circumstanţa atenuantă nu va fi însă reţinută şi în raport de celelalte două infracţiuni, întrucât la momentul lipsirii de libertate a părţii vătămate şi a martorei starea de provocare nu mai exista, motiv pentru care va aplica inculpatului câte trei ani închisoare pentru fiecare infracţiune.

Se va avea în vedere şi faptul că inculpatul …………… este recidivist în condiţiile prev. de art.37 lit.a) C.pen. în raport de pedeapsa de 1 an şi 6 (şase) luni aplicată pentru o infracţiune de furt calificat în formă calificată prev. de art.208-209 lit.a, g, şi i, cu aplic. art. 41-42 şi art.75 lit.c) C.pen. pronunţată de Judecătoria Tulcea prin sentinţa penală nr.2358/20.12.2005 în dosarul nr.1219/2005, rămasă definitivă prin decizia penală nr.52 a Tribunalului Tulcea.

Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului prin rechizitoriul din prezenta cauză au fost comise în termenul de încercare se va revoca suspendarea condiţionată, urmând ca inculpatul să execute în întregime şi această pedeapsă.

Pe latură civilă, partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 3000 lei reprezentând daune materiale şi cu suma de 60.000 lei reprezentând daune morale.

Instanţa apreciază că în cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale întrucât inculpatul a săvârşit o faptă ilicită şi partea civilă a suferit un prejudiciu, atât de natură materială cât şi de natură morală, între fapte şi prejudiciu existând o legătură de cauzalitate.

Pe cale de consecinţă va obliga inculpatul la plata sumei de 794 lei cu titlul de daune materiale.

Instanţa apreciază că faptele inculpatului de vătămare corporală şi de lipsire ilegală de libertate sunt susceptibile prin ipoteză să producă suferinţe psihice părţii civile, determinate chiar de numărul mare de zile de îngrijiri medicale ce au fost necesare pentru vindecare, precum şi de lipsirea de posibilitatea de a se deplasa şi acţiona în conformitate cu propria ei voinţă.

Pe de altă parte însă, suma solicitată de către partea civilă cu titlu de daune morale, este nejustificat de mare, instanţa apreciind că suma de 5000 de lei este suficientă pentru repararea prejudiciului, având în vedere datele concrete ale cauzei.

Având în vedere cele ce preced urmează ca în baza art.181 alin.1, alin.11 C.pen., cu aplic. art.73 lit.b şi art.37 lit.a şi 33 lit.a C.pen. să condamne pe inculpatul ……………. la pedeapsa de 1( un ) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală.

În baza art.189 alin.1 C.pen. cu aplic. art.37 lit.a, art.33 lit.b şi art.33 lit.a C.pen. va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, asupra părţii vătămate ………………..

În baza art.189 alin.1 C.pen. cu aplic. art.37 lit.a, art.33 lit.b şi art.33 lit.a C.pen. va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, asupra părţii vătămate ……………………..

În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b C.pen. va aplica inculpatului, pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 83 C.pen. va revoca suspendarea condiţionată a pedepsei de 1(un) an şi 6 (şase) luni închisoare aplicată inculpatului prin sent. pen. nr.2358/20.12.2005, a judecătoriei Tulcea, definitivă prin decizia pen. nr.52/14.03.2006 a Tribunalului Tulcea şi va dispune executarea acestei pedepse în întregime alături de pedeapsa rezultantă de 3 ani, adică în total 4 ani şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 71 C.pen., va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.pen., pe durata executării pedepsei.

Va admite, în parte, acţiunea civilă formulată de către partea civilă ………….

În baza art.346 C.proc.pen., rap. la art.14 C.proc.pen., cu aplic.art.998 şi urm. C.civ. va obliga inculpatul la plata sumei de 794 de lei către partea civilă, reprezentând despăgubiri civile pentru daune materiale şi suma de 5000 lei pentru daune morale.

În baza art.191 alin.1 C.proc.pen., va obliga inculpatul la plata sumei de 600 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 100 lei va fi virată din fondurile MJLC către BA Tulcea pentru av. oficiu ……………

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro