404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Rectificare carte funciara-perimare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 563

Şedinţa publică din 23.02.2009

Asupra acţiunii civile introdusă de către reclamantul …….. domiciliat în ……………., în contradictoriu cu pârâţii ……….. şi ……….., domiciliaţi în …………….., şi ………….., cu petiţia înregistrată sub nr……….. din ……….

Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de …….., de când cauza a fost suspendată în baza dispoziţiilor art. 1551 C.p.c. întrucât reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a face precizări cu privire la obiectul acţiunii şi părţile cu care înţelege să se judece, dată de la care dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

În conformitate cu dispoziţia art.248 cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod procedură civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinei de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

SENTINŢA CIVILĂ NR. 563

Şedinţa publică din 23.02.2009

Asupra acţiunii civile introdusă de către reclamantul …….. domiciliat în ……………., în contradictoriu cu pârâţii ……….. şi ……….., domiciliaţi în …………….., şi ………….., cu petiţia înregistrată sub nr……….. din ……….

Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de …….., de când cauza a fost suspendată în baza dispoziţiilor art. 1551 C.p.c. întrucât reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a face precizări cu privire la obiectul acţiunii şi părţile cu care înţelege să se judece, dată de la care dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

În conformitate cu dispoziţia art.248 cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod procedură civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinei de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro