404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Prop. lib. cond.

Dosar nr. 192/327/2009

SENTINŢA PENALĂ NR.132/06.02.2009

J U D E C A T A :

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.192/327/2009 petentul condamnat —— a solicitat liberarea sa condiţionată.

Petentul a motivat cererea sa.

La dosarul cauzei s-au depus cerea petentului, adresa nr.15529/15.01.2009 şi procesul verbal nr.52/09.01.2009 emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele: —- a fost condamnat prin sentinţa penală nr.956/2007 a Tribunalului Bucureşti Sec.II P la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii prevăzută de Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului de droguri.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuia să de dovadă.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 09.06.2005 urmând ca aceasta să expire la 08.06.2010, iar transformată în zile reprezintă 1826 zile.

Pentru a putea deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adică 1217 zile, iar de la data de 09.06.2005 până la 09.01.2009 condamnatul a executat 1311 zile, la care se adaugă 0 zile ca urmare a muncii prestate, rezultând un total de 1311 zile.

La data de 10.10.2008 a fost analizat în comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepsei închisorii din cadrul Penitenciarului Tulcea şi amânat până la 09.04.2009 pentru că, deşi apt de muncă, nu a participat la activităţile productive. Acest termen de fost menţinut de Judecătoria Tulcea prin sentinţa penală nr.1221/07.11.2008 şi modificat de Tribunalul Tulcea prin decizia penală nr.187/03.12.2008 pentru data de 09.01.2009.

Se mai menţionează că pe perioada amânării a avut un comportament corespunzător, s-a încadrat în programul ordonat al locului de deţinere, nu s-a semnalat cu abateri disciplinare, nu a fost recompensat şi a beneficiat de liberare condiţionată în anul 2004.

Având în vedere situaţia expusă prin raportare la dispoziţiile art.59 Cod penal, instanţa va aprecia cererea ca fondată, urmând a o admite în acest temei.

Onorariu apărător oficiu în sumă de 100 lei se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru av. ——-.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro