404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Prop. lib. cond.

Dosar nr. 422/327/2009

SENTINŢA PENALĂ NR.181/20.02.2009

J U D E C A T A :

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr. 422/327/2009 din 26.01.2009, petentul ——— a solicitat liberarea sa condiţionată.

În motivarea cererii petentul a arătat că a muncit şi a participat la programele socio-educative şi de reeducare, fiind de mai multe ori evidenţiat.

La dosarul cauzei s-a depus adresa nr.16406/19.02.2009 emisă de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.964/2008 a Judecătoriei Constanţa, a fost condamnat la pedeapsa de 6 ani şi luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 26.10.2005, urmând ca aceasta să expire la data de 25.04.2012.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 1582 zile.

De la data de 26.10.2005 până la 18.02.2009 condamnatul a executat 1212 zile, arest preventiv 0 zile, la care i se adaugă 77 zile ca urmare a muncii prestate, totalizând 1289 zile.

De asemenea, se mai menţionează că pe perioada executării pedepsei a avut un comportament corespunzător, nu a fost sancţionat disciplinar şi a fost recompensat de 12 ori cu suplimentarea drepturilor.

La termenul din 20.02.2009, prezent în faţa instanţei şi asistat de apărătorul din oficiu, petentul a arătat că înţelege să îşi retragă cererea, situaţie faţă de care instanţa urmează a lua act de voinţa petentului.

Va obliga petentul-condamnat la plata sumei de 120 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care suma de 100 lei urmând a fi virată din fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru avocat ———-.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro