404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Prop. lib. cond.

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.370/327/2009 din 23.01.2009, petentul condamnat …….. a solicitat liberarea sa condiţionată.

În motivarea cererii sale, petentul a arătat, în esenţă, că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi deşi comisia de liberări din cadrul penitenciarului l-a amânat, consideră că motivele invocate sunt nejustificate.

La dosarul cauzei s-au depus cererea de liberare condiţionată formulată de petent, procesul verbal nr.26 din 16.01.2009 şi caracterizarea petentului condamnat emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.1122/2005 a Judecătoriei Buzău petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 6 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 209 cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 19.07.2003, urmând ca aceasta să expire la data de 20.05.2009, adică 2435 zile.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 1623 zile.

De la data de 19.07.2003 până la 16.01.2009 condamnatul a executat 2009 zile la care i se adaugă 302 zile de arest preventiv şi 12 zile ca urmare a muncii prestate, totalizând 2323 zile.

A fost analizat de trei ori de comisia de propuneri pentru punerea în libertate condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulceala şi amânat pentru abateri disciplinare comise, neparticipare la activităţi productive şi timp insuficient pentru resocializare.

La analiza comisiei din data de 16.01.2009 a fost amânat până la data de 15.03.2009 pentru neimplicare în activităţile socio-educative şi productive.

De asemenea, se mai menţionează că pe perioada ultimei amânări nu a fost sancţionat disciplinar, nu a fost folosit la muncă în exteriorul locului de deţinere şi a participat la activităţi cu caracter gospodăresc. Nu a fost recompensat, iar de la data de 15.12.2006 execută pedeapsa în regim închis.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuia să de dovadă.

Având în vedere situaţia expusă, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal, atât în ceea ce priveşte fracţia pe care petentul trebuia să o execute cât şi relativ la comportamentul său pe perioada executării acestei fracţii.

Va dispune liberarea condiţionată a petentului.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro