404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Prop. lib. cond.

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.314/327 din 21.01.2009, petentul-condamnat …….. a solicitat liberarea sa condiţionată.

În motivarea cererii, petentul arată că a executat 12 ani şi 8 luni din pedeapsa aplicată şi invocă probleme de ordin medical .

La dosarul cauzei s-au depus relaţii privind executarea pedepsei precum şi caracterizarea petentului, emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.24 din 13.03.1997 a Judecătoriei Tulcea, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 18 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 30.05.1996, urmând ca aceasta să expire la data de 27.08.2014.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 3/4 din pedeapsă, respectiv 4931 zile.

De la data de 05.06.2007 până la 05.02.2009 condamnatul a executat un număr de 4643 zile la care se adaugă 62 zile ca urmare a muncii prestate şi 90 zile perioada stată în întrerupere, totalizând 4701 zile.

Se mai menţionează că în timpul detenţiei condamnatul a a fost sancţionat disciplinar de două ori pentru deţinere de obiect interzise şi nerespectarea R.O.I. A fost folosit la muncă, a participat la activităţi cu caracter gospodăresc şi recompensat de 23 de ori. Execută pedeapsa în regim închis.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o a treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuie să dea dovadă.

Având în vedere cele arătate mai sus şi că petentul nu a executat fracţia legală pentru a beneficia de liberare condiţionată, instanţa urmează a respinge cererea petentului ca nefondată.

Urmează a fixa termen pentru reiterarea cererii la data de 13.02.2010.

În baza art. 192 alin.2 cod procedură penală va obliga petentul-condamnat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 120 lei, din care onorariul apărătorului din oficiu (avocat Gaea Sterică) în sumă de 100 lei urmând a fi avansat către Baroul de Avocaţi Tulcea din fondurile Ministerului Justiţiei.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro