404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Revendicare imobiliara

SENTINŢA CIVILĂ NR.436

din 10.02.2009

Asupra acţiunii civile introdusă de către ………….. cu petiţia înregistrată la nr…….. din ………. număr unic de dosar…………

Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 11 decembrie 2007, de când cauza a fost suspendată ca urmare a neîndeplinirii de către reclamant a obligaţiei impusă prin încheierea din data de 06.11.2007 şi că de la această dată dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

În conformitate cu dispoziţia art.248 Cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod procedură civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinii de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro