404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Contopire pedepse

SENTINŢA PENALĂ NR.113

din data de 03.02.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ……. din…….., petentul ……………. a solicitat contopirea a trei mandate de executare solicitând şi deducerea perioadei executate.

Nu s-a indicat temeiul de drept material al cererii. S-a depus la dosarul cauzei sentinţa penală nr. 1073/2008 a Judecătoriei Tulcea cu referatul Biroului penal şi sentinţa penală nr. 679/2005 pronunţată de către aceeaşi instanţă, copia mandatului de executare, fişa de cazier a petentului.

Deşi iniţial în conţinutul cererii, petentul a învederat că solicită contopirea a trei pedepse, la termenul din data de 16 decembrie 2008, a precizat în mod neechivoc că cererea sa de contopire priveşte pedepse aplicate prin două sentinţe penale, respectiv 679/2005 şi 1073/2008.

Analizând cauza, instanţa reţine că cererea este nefondată, urmând a o respinge pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa penală nr. 1073/2008 pronunţată de Judecătoria Tulcea, rămasă definitivă la 08.12.2008, prin nerecurarea deciziei penale nr. 114/18.11.2008 a Tribunalului Tulcea prin care s-a respins ca nefondat apelul declarat de inculpat, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani închisoare, reţinându-se că faptele deduse judecăţii au fost săvârşite în stare de recidivă postcondamnatorie, prevăzută de art. 37 lit. a Cod penal, motiv pentru care, faţă de fiecare dintre pedepsele aplicate petentului s-a dispus în baza art. 61 alin. 1 cod penal, revocarea liberării condiţionate privind restul rămas neexecutat din sentinţa penală nr. 679/01.04.2005, respectiv un rest de 491 zile, rest ce a fost contopit cu fiecare din pedepsele aplicate petentului, prin sentinţa penală 1073.

Pe cale de consecinţă, în cauză s-a dat eficienţă dispoziţiilor prevăzute de art. 37 lit a şi 61 alin 1 Cod penal, fiind contopit restul ce a mai rămas de executat din sentinţa penală 679 cu pedepsele aplicate prin sentinţa penală 1073/2008.

In baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, va obliga petentul la plata sumei de 120 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 100 lei onorariu avocat oficiu se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru av. ………

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro