404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plg. contr. perimare

Sentinţa civilă nr.802

Şedinţa publică din 10 martie 2009

Asupra acţiunii civile de faţă introdusă de petentul ……….. domiciliat în com. …….., jud. ……….., împotriva procesului verbal seria AY nr.011377 din 27.10.2007 întocmit de intimata ………., petiţia înregistrată la nr. ………./327/2007 din 08.11.2007.

Din verificările actelor dosarului rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 15 ianuarie 2008 de când cauza a fost suspendată în temeiul art. 242 alin.1 pct.2 C.proc.civ. şi că de la această dată dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

In conformitate cu dispoziţiile art.248 Cod pr. Civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod pr. Civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinei de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro