404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Intrerupere executare pedeapsa

Sentinta penala nr. 277

Sedinta publica de la 17 Martie 2009

JUDECATA :

Asupra prezentei cereri:

La data de 05 martie 2009 , sub nr. ……../327/2009, s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tulcea, cererea formulata de petentul ………….., cu domiciliul în …………, având ca obiect descontopire pedepse.

În motivarea cererii, petentul a aratat ca prin încheierea din 21.01.2009 pronuntata în dosarul nr.1681.1/325/2007 al judecatoriei Timisoara s-a dispus suspendarea executarii pedepsei de 3 ani si 2 luni aplicata prin decizia nr.169/R/2004 a Curtii de Apel Timisoara.

La data de 17 martie 2009 acelasi petent a modificat obiectul cererii în întrerupere a executarii pedepsei formulata în temeiul art.455 alin.1 raportat la art.453 al.1 lit.c) C.proc.pen.

În motivarea cererii arata petentul în esenta, ca se afla în întreruperea executarii pedepsei si precizeaza ca motivele pentru care i s-a acordat întreruperea subzista si, în plus antameaza instantei o situatie noua de natura a justifica o noua cerere de întrerupere, referindu-se la situatia firmelor la care este administrator, situatie care se afla în strânsa legatura cu starea de sanatate a familiei sale. Mai arata ca în perioada de întrerupere a reusit sa asigure o locuinta pentru fiul sau si pentru concubina sa, medicamente si cele necesare, dar trebuie sa le mai asigure în continuare mijloace materiale sotiei si fratelui pentru a beneficia de tratamente si interventii chirurgicale.

În sustinerea cererilor au fost depuse la dosar înscrisuri.

Prezent în instanta la termenul din 17 martie 2009 si fiind asistat de aparator, petentul a aratat ca nu mai solicita nici o alta proba în dovedirea cererii sale, pentru ca astfel s-ar întârzia judecarea cauzei, iar la data de 22 martie 2009 expira perioada de întrerupere a executarii pedepsei acordata prin decizia penala a Tribunalului Tulcea pronuntata în dosarul nr.4230/327/2008.

Examinând cererile în raport de actele si de dispozitiile legale, incidente în cauza, instanta constata ca acestea nu sunt întemeiate având în vedere urmatoarele considerente:

Prin decizia penala nr.215 din 23.12.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea petentului i s-a întrerupt executarea pedepsei pe o perioada de trei luni, în baza art.455 raportat la art. 453 alin.1 lit.c) Cod pr. penala.

Potrivit art. 455 raportat la art.453 alin.1 lit.c C. proc. pen., executarea pedepsei închisorii poate fi întrerupta când din cauza unor împrejurari speciale executarea pedepsei ar avea consecinte grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucreaza. În acest caz, executarea poate fi întrerupta cel mult 3 luni si numai o singura data.

În speta se observa ca petentul a beneficiat de întreruperea executarii pedepsei, pentru o perioada de trei luni, începând cu data de 23.12.2008, potrivit deciziei Tribunalului Tulcea nr.215/23.12.2008, astfel ca nu mai poate formula o noua cerere întemeiata pe aceleasi motive în fapt si în drept.

Având în vedere considerentele mai sus mentionate instanta urmeaza a respinge cererea formulata ca nefondata.

Potrivit art.192 alin.2 C. proc. C., urmeaza a fi obligat petentul la plata sumei de 50 lei cheltuieli de judecata avansate de stat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro